Jyske Bank indfører negative renter for velhavende privatkunder

386294_16_9_large_561.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
20. aug 2019 KL.10:13

null

Jyske Bank laver nu det træk, som mange har talt om de seneste måneder: Indfører negative renter for velhavende privatkunder.

"Da Jyske Bank har et markant og stigende indlånsoverskud på privatkunder og dermed store udgifter hertil, indfører Jyske Bank et maksimum på 7,5 mio. kr. på privatkunders anfordringsindlån til en rente på 0 pct. Forrentningen af indlån herudover aftales individuelt med banken. Indgås der ikke en aftale, er rentesatsen minus 0,6 pct. årligt," oplyser ordførende direktør Anders Dam i forbindelse med offentliggørelsen af Jyske Banks halvårsregnskab.

Jyske Bank har allerede indført negative renter for bankens erhvervskunder og nu kommer det så også til at gælde for de rige privatkunder.

Negative rentemiljø påvirker regnskab

Halvårsregnskabet viste i øvrigt en markant tilbagegang i bundlinjen, der faldt med 22 pct. til 1,1 mia. kr. fra 1,4 mia. kr.

På trods af at Jyske Banks indtæger holdt sig uændret på 4 mia. kr. i første halvår,. så steg omkostningerne med 5 pct. til godt 2,5 mia. kr. Nedskrivninger på 335 mio. kr. sidste år blev vendt til en netto tilbageførsel på 7 mio. kr., men beholdningsresultatet, som generelt har været positivt for danske banker og realkreditudlånere, endte på et minus på 61 mio. kr., mod en gevinst på 536 mio. kr. i første halvdel af 2018.


”Jyske Banks regnskab er i høj grad påvirket af det vedvarende negative rentemiljø og renteudgifter til den stigende lovpligtige seniorgæld. På trods af et stadigt stigende forretningsomfang falder nettorenteindtægterne således med 6 pct. i forhold til første halvår 2018," siger Anders Dam i regnskabet, og fortsætter:

"Det negative rentemiljø, der har præget det danske marked siden foråret 2012, kun afbrudt i 2014, synes nu at være af en mere permanent karakter. Det er f.eks. ikke længere muligt at erhverve danske statsgældspapirer med positiv renteafkast uanset løbetiden. Markedsforventningerne tilsiger, at det negative rentemiljø vil vare ved i adskillige år."

Samtidig meddeler Silkeborg-banken, at der vil blive sat gang i et aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr., der skal løbe fra 21. august til 29. november i år.

Derudover gennemfører Jyske Bank en større ledelsesrokade, der træder i kraft 1. september.