BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Det går tilbage: Kun syv pct. af verdensøkonomien er cirkulær

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Nye tal fra Circle Economy viser, at andelen af den cirkulære verdensøkonomi er faldet. “Trist,” siger cheføkonom i Deloitte

Det går den forkerte vej for den globale økonomi, når man ser på det cirkulære og virksomheders evne til at genanvende materialer.

Børsen Bæredygtig har tidligere skrevet om, hvordan danske virksomheder regner med at være mere cirkulære inden for de næste to år, og hvordan en virksomhed som Danfoss er i gang med at øve sig på at tage sine produkter tilbage for at kunne renovere dem eller genbruge materialerne.

Men der er lang vej dertil på globalt plan, viser en ny rapport, Circularity Gap Report 2023. Kun 7,2 pct. af verdensøkonomien er cirkulær, og det er 2 procentpoint lavere end i 2018, hvor tallet var 9,1 pct., fastslår rapporten.

“Det er trist, eftersom vi bliver flere og flere, og forbruget af materialer er stigende,” siger Majbritt Skov, der er partner og cheføkonom i Deloitte, der sammen med den hollandske konsulentvirksomhed Circle Economy står bag rapporten.

“En del af årsagen er, at det stadig er en fordel at høste nye materialer, fordi virksomhederne ikke har processer til den cirkulære forretningsmodel og stadig opfatter det som dyrere at anvende genbrugte og genanvendelige materialer.”

Det er nødvendigt at genbruge og genanvende materialer i stedet for at kassere dem, hvis vi skal nå klimamål og beskytte naturen og de ressourcer, vi også skal bygge verdens velfærd på i fremtiden. Således vurderer rapporten, at vi skal reducere den globale materialeudvinding og -brug med en tredjedel, hvis vi skal blive inden for planetens grænser for, hvad den klarer.

Alene i løbet af de sidste seks år har den globale økonomi udvundet og brugt næsten lige så mange materialer som i hele det tyvende århundrede, men mere end 90 pct. af materialerne bliver enten smidt ud, mistet eller er ’låst’ i bygninger eller maskineri med langt liv, konkluderer rapporten.

En tredjedel cirkulær

Det lave niveau af cirkularitet understreger, hvor afhængig den globale økonomi er af hele tiden at udvinde nye materialer, konkluderer rapporten, der blev lanceret i denne uge i Davos, hvor verdens ledere er samlet på World Economic Forums (WEF) årlige komsammen om verdens økonomi. Netop WEF har tidligere vurderet, at halvdelen af verdens bnp afhængig af naturens ressourcer, så der er et enormt potentiale i at øge den globale økonomis brug af genanvendte og sekundære materialer.

Da Circle Economy udgav sin seneste rapport i 2021, var 8,6 pct. af verdensøkonomien cirkulær, og rapporten vurderede, at vi skulle op på 17 pct. for at undgå den klima- og naturkatastrofe, vi styrer mod lige nu.

Tiden går, og det er gået for langsomt med at implementere cirkulære modeller. Majbritt Skov, cheføkonom, Danmark

I den nye rapport er det tal steget til 30 pct., for ifølge rapporten kan de allervigtigste menneskelige behov – herunder fødevarer og bolig – opfyldes med blot 70 pct. af de materialer, vi i dag forbruger.

“Tiden går, og det er gået for langsomt med at implementere cirkulære modeller. Behovet forsvinder ikke, så jo langsommere, det går, des større bliver behovet,” siger Majbritt Skov.

Danske muligheder

Dykker man ned i et par af de landerapporter, Circle Economy har udført, kan man se, at Holland ligger i toppen med 24,5 pct. genanvendelse af materialer, mens Polen ligger på 10,2 pct. Et stykke under gennemsnittet ligger Sverige på 3,4 pct. og Norge på 2,4 pct. Der findes endnu ingen rapport på Danmark, men den kommer til sommer, hvor en bred alliance af organisationer har bedt Circle Economy se på de danske tal.

Projektleder for den danske gap-rapport og chefkonsulent for cirkulær økonomi i IDA Sine Beuse Fauerby har tidligere sagt til Børsen Bæredygtig, at der er brug for et samlet tal for, hvordan det går i Danmark for, at der kan sættes ind politisk.

“Der er behov for en prioritering, hvis vi skal have et nyt vindmølleeventyr,” sagde hun.

For at kunne skære en tredjedel af materialerne væk, skal vi ifølge Circularity Gap Report især sætte ind på at udskifte fossile med vedvarende energikilder og mindske efterspørgslen efter sand og grus til byggeri.

Byggeri og anlæg står for ca. 40 pct. af det globale CO2-udslip med 7 pct. alene fra cementproduktion. Fødevarer er ansvarlig for en tredjedel af jordens drivhusgasudslip. Der er gevinster at hente i bedre opbevaring, lokal produktion og mindre madspild. Mobilitet og transport står for ca. 25 pct. af udledningen. Nøgleordene er elektrificering og offentlig transport og fodgængere og cyklister i centrum. Forbrugsgoder er energi- og materialekrævende og skaber store mængder affald. Anbefalingen er udvikling af mere holdbare produkter og mere ansvarlige forbrugsmønstre.

Rapporten peger på at gentænke især fire globale systemer – byggeri, fødevarer, transport og forbrugsgoder – hvis vi for alvor skal rykke på den cirkulære omstilling.

Majbritt Skov mener, at der ligger store forretningsmuligheder i de cirkulære modeller.

“Særligt i digital transformation, der kan understøtte de smarte beslutninger og tunge processer som f.eks. inden for indkøb med produktkoder, der gør det nemt og billigt at spore materialer og varer,” siger cheføkonomen, der anbefaler, at man som virksomhed går værdikæderne igennem og finder ud af, om der er noget, der kan genbruges, hvor der er spild, og om der er materialer, der kan skiftes ud med genbrugte eller genanvendte.

Organisationer som DI og Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som Børsen Bæredygtig tidligere har talt med, efterspørger lovgivning, og Majbritt Skov er enig i, at der skal regulering til for at støtte den rette adfærd – f.eks. i form af udvidet producentansvar for tekstiler eller selektiv nedrivning i byggeriet.

“Vi har lige lavet en analyse, hvor en stor del af virksomhederne pegede på, at det var regulering, der havde gjort, at de omstillede sig til en mere grøn og bæredygtig produktion,” siger hun.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
31. jan 2023