BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Velux-fondene med Connie Hedegaard i spidsen sætter 320 mio. kr. klar til Danmarks klimaviden: “Vi kan snakke i en evighed om fine målsætninger ude i fremtiden”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

320 mio. kr. over fem år fordelt på fem projekter.

Sådan vil Velux-fondene frem mod 2026 bidrage til, at Danmark kan indfri målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030.

I en ny plan kaldet “70i30” har fondene med bestyrelsesformand for KR Foundation, Connie Hedegaard, udset sig de udfordringer på klimadagsordenen, der særligt trænger til et økonomisk løft for at blive løst.

“Vi kan snakke i en evighed om fine målsætninger ude i fremtiden, men hvis ikke samfundet og borgerne er inddraget i debatten og har den nødvendige viden om klima, bliver det også sværere for Christiansborg at træffe de rigtige beslutninger, der sikrer, at hele samfundet kommer med,” siger Connie Hedegaard, der fra 2009 til 2014 var klimakommissær i EU.

Bevillingsplanen er delt op i fem områder, der med økonomisk støtte skal bidrage til, at klimaviden bliver tilgængelig for bredere dele af samfundet: 1. Bedre klimadata – 39 mio. kr. 2. Klimaviden i spil – 156 mio. kr. 3. Klimakommunikation og koordination – 49 mio. kr. 4. Folkeligt engagement i klimasagen – 36 mio. kr. 5. Styrket klimaundervisning – 40 mio. kr.

1) Bedre klimadata, 2) klimaviden i spil, 3) klimakommunikation og koordination, 4) folkeligt engagement i klimasagen og 5) styrket klimaundervisning er overskrifterne.

Den største post på femårsplanen, klimaviden i spil, får afsat 156 mio. kr. til at støtte den grønne tænketank Concito, der arbejder med at indsamle den nyeste globale viden og forskning på klimaområdet og stille den til rådighed for politikere, virksomheder og offentligheden.

“Udfordringen er, at der er så ekstremt meget tilgængelig viden globalt, så det er umuligt at finde hoved og hale i som virksomhed eller politiker. Den viden skal fordøjes, komprimeres og præsenteres på en måde, der gør den brugbar, og den opgave løser Concito,” fortæller Connie Hedegaard, der også selv er bestyrelsesformand i tænketanken.

Fonde går ind i klimaarbejde

Generelt er der også ved at ske et skifte blandt danske fonde, når det kommer til at arbejde med bæredygtighed. Der er kommet langt større fokus på klimaet både politisk og i erhvervslivet samt mediebilledet, og det smitter af på fondenes aktiviteter.

Det fortæller sekretariatschef i Fondenes Videnscenter Hanne Elisabeth Rasmussen:

“Især de større fonde bevæger sig i stigende grad ind på klimaområdet – selvom det måske er en fond, der beskæftiger sig med sundhed eller noget andet, der ikke er direkte relateret til klima. Der ser vi, at klima, bæredygtighed og esg også bliver relevante områder for den type af fonde.” De helt store fonde, hvor vi taler om over 50 mio. kr. i bevilling årligt, er også de, der især har musklerne til at styrke indsatsen på klimaområdet Hanne Elisabeth Rasmussen, sekretariatschef, Fondenes Videnscenter

Fondenes Videnscenter arbejder i øjeblikket på en analyse, der skal kortlægge danske fondes bevillinger til klimaområdet, og her er stigningen tydelig blandt de pengestærke fonde.

“De helt store fonde, hvor vi taler om over 50 mio. kr. i bevilling årligt, er også de, der især har musklerne til at styrke indsatsen på klimaområdet, selvom de ikke er skabt som en klimafond,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen og tilføjer:

“Der kan ske rigtig meget i små fonde og små, lokale græsrodsbevægelser, hvor beløbene er så små, at de ikke er synlige i analysen, men de bidrager med at engagere lokalt og udbrede viden – og det kan have stor effekt på klimafokusset samlet set.”

Langvarig strategi

Hos Velux Fondene fortæller Connie Hedegaard, at de 320 mio. kr. skal ses som et bidrag i en overordnet strategi – hvad de endelige resultater af bevillingerne bliver, afhænger i høj grad af de partnere, Velux-fondene arbejder sammen med.

Det gælder også den del af projektet, hvor Aalborg Universitet skal udvikle en klimaberegner, der skal give både virksomheder, myndigheder og private mulighed for overskueligt at vurdere, om enkeltstående aktiviteter og beslutninger bidrager positivt til at indfri Danmarks reduktionsmål.

Det er der afsat 39 mio. kr. til.

“Den overordnede strategi er, at vi skal have valide data gjort tilgængelige, så virksomheder og andre kan se, præcis hvordan deres beslutninger kommer til at påvirke klimaet. Det konkrete arbejde lader vi partnerne, der har de faglige kompetencer, om,” siger Connie Hedegaard.

Samtidig er det essentielt, at almindelige borgere deltager i den grønne omstilling, og derfor er der afsat 36 mio. kr. i at styrke det folkelige engagement i klimasagen. Det sker sammen med den socialøkonomiske virksomhed Deltager Danmark, der koordinerer samarbejde mellem kommuner, organisationer og privatpersoner.

I samme tråd bliver der bevilget 40 mio. kr. til at styrke klimaundervisningen for børn og unge.

“Opgaverne med klimaundervisning bliver ikke løftet i særligt høj grad generelt, og for mig at se skal viden om klimaet og klimaforandringer være en del af den almene dannelse i dag,” siger Connie Hedegaard.

Hun understreger også vigtigheden af, at bevillingerne til de fem områder sker over en årrække:

“Det giver vores partnere mulighed for at tænke strategisk inden for en fastsat ramme. Og når vi taler klima især, er det virkelig vigtigt, at vores partnere også kan arbejde med at forudse, hvilke strømninger der er om to eller tre år, og hvilken viden der vil være brug for til den tid.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig