BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Vandsektor vil skabe midtjysk centrum for milliardeksport: "Det næste grønne vækstområde i Danmark er vandområdet"

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Et nyt nationalt initiativ med navnet Water Valley Denmark skal sikre, at potentialet for dansk vandteknologi bliver forløst. DI står sammen med blandt andre Grundfos, AVK, Rambøll og andre mindre selskaber bag initiativet. Epicenteret for aktiviteterne vil være syd for Aarhus

For et lille år siden satte Kaj Nees Stjernholm kontoret i Ringkøbing til salg. I 23 år har han som ejerleder af den mindre virksomhed Stjernholm med 20 ansatte haft kontor i Vestjylland, mens produktionen af maskiner til rensning af bl.a. spildevand ligger i Randers.

Men tiden er kommet til at rykke forretningen tættere sammen, og det skyldes grundlæggende én ting. En ambition om at skabe et samlet innovationscentrum for aktører inden for dansk vandteknologi under navnet Water Valley Denmark. Et projekt der støttes af toneangivende selskaber som Grundfos, AVK, Kamstrup og flere.

“Det skal vi være en del af for at være med til at løfte branchen og især også som smv’er,” siger Kaj Nees Stjernholm i dag om sin første tanke, da han som bestyrelsesmedlem i DI Vand blev præsenteret for projektet sidste forår.

Herhjemme er vi vant til bare at pumpe vandet op og drikke det og fjerne spildevandet på en ordentlig måde. Det er slet ikke normalt andre steder Flemming Besenbacher, næstformand, Water Valley Denmark

Selvom danske selskaber i dag er verdensførende på vandteknologier, mangler der nogle større beviser, der kan gøre den omkringliggende verden endnu mere bevidst om potentialet, mener Anders Søndergaard Larsen. Han er formand for Water Valley Denmark og medlemsdirektør for DI, der står bag projektet.

Nyt initiativ skal løfte milliardpotentiale for dansk vandsektor

“Tanken bag Water Valley er at få etableret et innovationsmiljø, hvor vi kan blive endnu bedre til det, vi i forvejen er gode til, men også at få nogle storskalaprojekter, som både vil rumme faciliteter til udvikling, test og demonstration,” siger han.

Næste vækstområde

Flere vandselskaber som Aarhus Vand støtter initiativet, der er opstået hos bestyrelsesformand Flemming Besenbacher i forbindelse med byggeriet af et nyt domicil syd for Aarhus. Distriktet skal ligge der, fordi de førende virksomheder på vandteknologi er i området og kan skabe grundlag for nye startups.

“Jeg mener, at det næste grønne vækstområde i Danmark er vandområdet,” siger Besenbacher, der er næstformand i initiativet.

“Flere steder i verden går 50 pct. af vandet tabt, fra det kommer op fra en boring og ud i vandhanen, fordi ledningsnettet er utæt. 80 pct. af spildevand i hele verden bliver udledt til havmiljø, søer og åer uden at blive renset. Herhjemme er vi vant til bare at pumpe vandet op og drikke det og fjerne spildevandet på en ordentlig måde.”

Bag Water Valley Denmark er bl.a. Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff, Rambøll samt smv'er som Stjernholm. Danmark har flest patenter inden for vandteknologi pr. mio. indbyggere i verden. og branchen bidrager med 29 mia. kr. til Danmarks bnp svarende til 1,4 pct. Beskæftiger ca. 29.000 fuldtidsansatte og omsætter for 85 mia. kr. årligt. Kilde: Water Valley Denmark

Derfor er der ifølge ham åbenlyse muligheder for danske virksomheder i bl.a. Indien, Kina og USA.

Kvalificeret arbejdskraft

Den største udfordring bliver at sikre finansiering til projektet. Det kræver 250 mio. kr. at få bygget området op. Her håber man bl.a. på midler fra regeringens midtjyske vækstteam, der netop kigger på vand. Aarhus Universitet er også en del af arbejdet. Det er afgørende at få uddannet endnu flere ingeniører på området, fortæller Lars Ditlev Mørk Ottosen, professor og institutleder for bio- og kemiteknologi.

“Hvis man ikke vedholdende investerer i det, så mister vi grundlaget for, at virksomhederne kan få idéer og kvalificeret arbejdskraft ind, og så får vi ikke udfoldet potentialet,” siger han og peger på, at vandområdet er “blevet lidt for kraftigt overhalet af fokus på energi og CO2-reduktioner”, når det kommer til offentlige midler.

Netop problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er også en årsag til, at Kaj Stjernholm vil rykke sin virksomhed østpå. Samtidig mangler han flere konkrete “udstillingsvinduer” for sine maskiner i de danske forsyninger, som udenlandske kunder kan se.

“Ofte er de store virksomheder selvskrevne til ordrerne, men mindre virksomheder kan også noget, som er vigtigt at få gjort endnu mere synligt. Matchet mellem små og store kan flytte store ting,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig