BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Tænketank: Urealistisk at Danmark når egne brintmålsætninger
2
Politik
Ørsted-topchef kalder det “kæmpestort”: Brintrør til Tyskland rykker nærmere
Bæredygtig
Tænketank: Urealistisk at Danmark når egne brintmålsætninger

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Tænketanken Axcelfuture sætter som de første i Danmark tal på, hvor meget støtte brintsektoren har brug for, hvis den skal leve op til regeringens målsætninger

Efterspørgslen på brint i Europa er udset til at blive voldsom de kommende år, og Danmark har med det store potentiale for vedvarende energi fra vindmøller et særlig godt udgangspunkt for at levere det grønne brændstof.

Men hvis ikke regeringen finder et markant milliardbeløb i udviklingsstøtte til sektoren frem, risikerer Danmark at blive overhalet indenom af producenter i andre lande.

Det vurderes i en ny analyse fra tænketanken Axcelfuture, der for første gang sætter tal på støttebehovet til udviklingen af grøn brintproduktion i Danmark.

Jeg tvivler på, at vi kan nå i mål, men det kræver i hvert fald mere støtte Finn Lauritzen, seniorrådgiver, Axcelfuture

Ifølge seniorrådgiver Finn Lauritzen fra Axcelfuture vil det kræve 38 mia. kr. i støtte frem mod 2040, hvis Danmark skal leve op til ambitionen om at udbygge power-to-x-sektoren (ptx) til 4-6 gigawatt i 2030.

“Jeg tvivler på, at vi kan nå i mål, men det kræver i hvert fald mere støtte til brintproduktionen, end hvad regeringen hidtil har været villig til,” siger han og tilføjer, at brintstøtten bør tænkes sammen med udviklingen af vedvarende energi. Indtil videre har regeringen afsat 1,25 mia. kr. til produktionen af ptx.

“Regeringen bør have for øje, at udbygningen af vedvarende energi og produktionen af brint hænger helt tæt sammen, for vi har brug for virkelig store mængder vind, hvis vi skal kunne forsyne brintanlæggene,” siger Finn Lauritzen.

Udbyd sammen

Derfor foreslår Axcelfuture, at regeringen laver en støttemodel, hvor vindparker og ptx-anlæg udbydes i samlede pakker.

“Hvis man puljer vindparker og ptx-anlæg sammen, så energiparkerne skal levere strøm til brintanlæg, så har man også en bedre businesscase. Som markedet står nu, hører vi fra aktørerne, at der altså er behov for udviklingsstøtte, hvis brintproduktionen skal kunne løbe rundt,” siger han og tilføjer:

“Efterspørgslen efter brint i Danmark de næste ti år vil være marginal, så det eneste rigtige vil være at lade lande som Tyskland og Holland, der for alvor skal bruge brinten, betale støtten.”

1,25 mia. kr. har regeringen afsat til støtte af brintproduktion

Grunden til den vurdering er, at markedet for brint stadig ikke er modent i Europa. Teknologien er tildelt en nøglerolle i den grønne omstilling af tung transport som shipping og luftfart, men også den energiintensive industri i Europa som f.eks. stål forventer at bruge massive mængder grøn brint fremadrettet.

Lande som Tyskland og Holland har allerede meldt sig på banen som kommende storimportører af grøn brint, og det er den efterspørgsel, Danmark skal kunne efterkomme for at få gang i sektoren, vurderer Axcelfuture.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Politik
Ørsted-topchef kalder det “kæmpestort”: Brintrør til Tyskland rykker nærmere

I 2028 skal en rørledning føre brint direkte fra det vestlige Danmark til den enorme tyske sværindustri

Tyskland har de senere år lært to ting, hvad angår energi: For det første er det uklogt at være afhængig af et totalitært styre. For det andet er det uklogt at være afhængig af fossile brændsler.

Sådan indledte den tyske økonomi- og klimaminister Robert Habeck sin tale, da han fredag morgen underskrev en hensigtserklæring sammen med den danske energi- og klimaminister Lars Aagaard (M): I 2028 skal en gasrørledning være klar til at føre brint produceret i Danmark til Tyskland, hvor efterspørgslen fra industrien er enorm. Betydningen af det, der er sket i dag, er kæmpestor, både for Tyskland, for Danmark og for klimaet Mads Nipper, Ørsteds topchef

“Vi har så stor energihunger i Tyskland med både en kemisk industri og stålindustrien, der skal dekarboniseres nu,” forklarede Habeck og lod forstå, at Tyskland er klar til at aftage al den brint, det skal være.

Og ifølge Ørsteds topchef, Mads Nipper, er det ikke kun den tyske industri, der får gavn af brintrøret.

“Betydningen af det, der er sket i dag, er kæmpestor, både for Tyskland, for Danmark og for klimaet,” siger han.

“Selv om vi kan eksportere meget grøn strøm, er der alligevel grænser for, hvor meget grøn strøm, vi kan eksportere. Det her muliggør, at de molekyler, der laves af grøn strøm, kan transporteres i meget store mængder til Europas største aftager. Dermed er der et kæmpe potentiale for dansk industri,” siger Mads Nipper.

4-6 gigawatt

Brint er ikke pr. definition grønt, men hvis det produceres med strøm fra f.eks. vindmøller, er det. Og ifølge Lars Aagaard er der udsigt til, at Danmark kommer til at producere meget mere grøn strøm, end vi selv kan bruge endsige eksportere. Idéen er, at det så skal omdannes til grøn brint, der gennem gasrørledningen sendes til Tyskland.

Sidste år aftalte Folketinget, at Danmark skal opbygge en elektrolysekapacitet – altså mulighed for at producere brint – på 4-6 gigawatt frem mod 2030. Det er meget mere, end dansk industri selv kan bruge, da den danske industri slet ikke er så energitung som den tyske. 16 mia. kr. over 40 år vil den samfundsøkonomiske nettogevinst være ved en rørledning, viser beregninger, som Deloitte har foretaget for Dansk Industri

Power-to-X er den proces, hvor strøm og vand bliver lavet om til brint gennem elektrolyse. Brinten kan bruges direkte i for eksempel lastbiler, færger eller industrien.

Hvem der skal bygge rørledningen, hvad kapaciteten bliver og præcist hvor den skal ligge, er endnu ikke aftalt. Men de to ministre oplyser, at den skal gå fra et sted i det vestlige Jylland til Slesvig-Holsten, hvor den skal tilsluttes det tyske gasnet.

16 mia. kr. over 40 år

Ifølge Mads Nipper giver dagens erklæring større sikkerhed for de investeringsbeslutninger, Ørsted skal træffe på området. Han nævner bl.a. et projekt sammen med Skovgaard Energi i Holstebro kaldet Idumlund, hvor der indgår et stort potentiale fra havvind, der kan laves til grøn brint.

“Nu får vi et sted at gøre af den og en enorm kundebase. Og fordi der er en ambition om 2028, kan vi begynde at sige, at det er der, vi gerne vil have den første grønne brint klar,” siger Mads Nipper.

Men det er jo kun en hensigtserklæring. Hvor sikker kan du være på, at det bliver bygget?

“Det kan jeg ikke være sikker på endnu. Men vi er kommet et meget stort skridt videre, og forhåbentlig vil vi få meget fastere grund under fødderne det kommende års tid. Både at det bliver bygget, men også om 2028 er en realistisk tidshorisont,” siger Mads Nipper.

Ifølge beregninger, som Deloitte har foretaget ifølge Dansk Industri, vil der, hvis rørledningen bliver til virkelighed, være samfundsøkonomiske nettogevinster for samlet 16 mia. kr. over 40 år. På samme tid vil der skabes 29.000 nye, grønne job over 40 år, mens klimaet vil mærke en mindre CO2-udledning på 94,1 mio. ton CO2-ækvivalenter over 40 år. Tallene er i sagens natur omtrentlige og behæftet med usikkerhed, da planerne ikke er konkretiseret endnu.

Forsiden af Børsen Bæredygtig