BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Nye EU-krav vil gennemlyse ejendomme med grønt
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Når alt kommer til alt, handler det om at bevare værdien på en ejendom.

Derfor bør ejere og investorer i ejendomsbranchen forberede sig grundigt på den nye EU-taksonomi, der fra næste år betyder, at finansielle aktører og store selskaber skal redegøre for, hvordan deres investeringer påvirker klimaet, og hvorvidt projekter kan gå under mærkaten grøn.

“Det kommer til at skille fårene fra bukkene. Man skal lave årlige rapporteringer på aktiviteter, og der kan godt stå, at man har lavet en masse grønne aktiviteter, men at den samlede investeringsportefølje ikke er så grøn alligevel,” siger Alexander Kaae Petersson, projektleder i facilities management ved rådgiverhuset Sweco.

Taksonomien vil skabe et fælles sprog om bæredygtige investeringer og er led i EU’s samlede grønne plan. Det vil få store konsekvenser for investeringer i ejendoms- og byggebranchen, mener Petersson.

Er porteføljen grøn?

De nye krav gør det f.eks. nemmere for lejere at gennemskue, om et byggeri er grønt, og en ejendom, der ikke er grøn set med taksonomiens øjne, vil formentlig i fremtiden være en hæmsko.

“Investorerne og forbrugerne vil blive så aktive omkring det her, at de ikke vil benytte ejendommene. Og så falder ejendomsværdien. Det handler om at beskytte investeringer, man allerede har eller skal til at lave,” siger han.

Med taksonomien får en række sektorer opstillet grænseværdier for, hvornår en økonomisk aktivitet er grøn.

For investeringer i ejendomme er det bl.a. værdier for, hvornår en renovering har positiv betydning for klimaforebyggelse, eller hvordan man kan sikre, at et nybyggeri er tilpasset klimakravene.

Vi bliver præsenteret for en lang række investeringer, og det hele bliver efterhånden italesat som bæredygtigt eller grønt Dewi Dylander, chef for ansvarlige investeringer, PKA

De endelige værdier er endnu ikke på plads. Især store investeringsselskaber og pensionskasser er udsatte med de nye krav.

“Alle vil gerne være grønne og taler om grønne investeringspuljer. Spørgsmålet er, om porteføljen er grøn, når man gør det op i 2022. Det er lige pludselig ikke sikkert. De skal gøre op med sig selv, hvor stor en del af porteføljen der skal være grøn, før det kan være et grønt salgsprædikat,” siger Alexander Kaae Petersson.

Mere data er godt

Både for Nykredit og PKA er det i dag en udfordring at vurdere, hvorvidt et projekt eller en kommende investering reelt er grøn. Taksonomien kan hjælpe med at undgå greenwashing, mener Dewi Dylander, underdirektør og chef for ansvarlige investeringer i PKA.

Målet er at skabe et fælles sprog for bæredygtige investeringer og finansiering. En økonomisk aktivitet skal bidrage til et af seks miljømål uden i væsentlig grad at skade de andre. En række sektorer har fået opsat foreløbige grænseværdier for, hvornår en aktivitet er grøn. Det gælder bl.a. bygninger og konstruktion, industri, forsikring, forsyning af strøm, gas, damp og nedkøling m.v. Rapportering er frivillig, men bliver 1. januar 2022 lovkrav for finansielle aktører og store selskaber.

“Vi bliver præsenteret for en lang række investeringer, og det hele bliver efterhånden italesat som bæredygtigt eller grønt på en eller anden måde. Det er rigtig positivt, at vi kan komme til at skelne mellem de her investeringer og få mere data baseret på rapporteringskravene,” siger hun og bliver bakket op af Søren Larsen, chef for esg i Nykredit.

“Samtidig er EU-taksonomien med til at skabe højere troværdighed omkring selve begrebet grøn finansiering, og det er afgørende for at accelerere både den grønne omstilling, men også finansieringen af den,” skriver han.

Hos Sweco anbefaler Alexander Kaae Petersson ejere og investorer at screene deres porteføljer for at finde den korteste vej til de grænseværdier, der bliver et kriterium i den kommende rapportering.

Alle vil gerne være grønne og taler om grønne investeringspuljer. Spørgsmålet er, om porteføljen er grøn, når man gør det op i 2022. Det er lige pludselig ikke sikkert Alexander Kaae Petersson, projektleder i facilities management, rådgiverhuset Sweco

PKA har som stor ejendomsinvestor arbejdet med energirenovering i mange år. Ifølge Dewi Dylander er de fleste nybyggerier svanemærket eller DGNB-certificeret, mens den samlede portefølje er gået fra energimærke D til B. Nye byggerier bygges med mærke A.

“Vi har et mål om at investere 50 mia. kr. i grønt i 2025, og det vil vi basere på EU-taksonomien i højere og højere grad. Det vil være en hjælp for os som investorer generelt.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021