BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Ny alliance: Danmark risikerer at tabe førertrøje på biotek
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Biotek er en central del af den grønne omstilling, og selvom Danmark i dag har en førerposition på biotek, er der brug for at sikre denne position i langt højere grad.

Det mener de største danske virksomheder på området, som Novozymes og Chr. Hansen, der sammen med Dansk Erhverv og iværksættervirksomheden Pond har dannet en ny alliance på bioløsninger. Tina Sejersgård Fanø, direktør for landbrug og bioenergi hos Novozymes, peger på Kina og Israel som lande, der stormer frem.

Jeg synes, der mangler noget på biotek som separat satsningsområde Tina Sejersgård Fanø, direktør for landbrug og bioenergi, Novozymes

“Hvis man ser på Kina, og hvordan de ser på biotek som en af de ting, der skal drive deres omstilling, så kommer Danmark til at ryge bagud, hvis vi ikke satser på det herhjemme,” siger hun og peger på forskellige satsningsområder som power-to-x inden for den grønne omstilling, som de danske politikere i dag har udpeget.

“Jeg synes, der mangler noget på biotek som separat satsningsområde.”

Det nye vindmølleeventyr

Regeringens klimapartnerskab på life science og biotek anslår, at bioteknologiske løsninger inden for klima har et potentiale til at fjerne op mod 800 mio. ton CO2 globalt årligt.

Men der er brug for bedre rammevilkår som hurtigere godkendelser af f.eks. biopesticider, der er naturlige alternativer til almindelige pesticider. Ifølge Novozymes og Chr. Hansen tager det op mod otte år at komme gennem EU-systemet.

“Der er ikke ret meget grøn omstilling i det lige med det samme,” noterer Winnie Bügel, corporate vice president hos Chr. Hansen, og peger på, at det i USA og Brasilien tager to-tre år at få biopesticider godkendt til markedet.

“Det største behov for ændringer er på EU-plan. Derfor er alliancen vigtig for os, fordi vi taler med en tungere stemme og kan påvirke lovgivningen.”

Novozymes, Chr. Hansen, Pond og Dansk Erhverv har lavet en ny alliance på biotek for at sikre den danske førerposition på området med grønne løsninger. Alliancen oplever flere udfordringer i forhold til EU-lovgivning og vil bl.a. arbejde for en national handlingsplan med konkrete mål for f.eks. produktion af alternativt protein, mens Danmark skal gøres til knudepunkt for udvikling og skalering af nye bioteknologiske løsninger. Alliancen er åben for selskaber, universiteter og andre interessenter på området.

Den største udfordring er at få det politiske system sporet ind på mulighederne med biotek, hvis produkter hjælper en række industrier til at blive mere grønne – som alternative proteiner til landbruget og grønt brændstof til transport, noterer Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv.

“Der skal virkelig skubbes på, og derfor laver vi den her alliance og præsenterer mulighederne,” siger han og trækker tråde til det danske vindmølleeventyr.

“Det kan blive et kæmpe nyt erhvervseventyr for Danmark.”

En større stemme

Den nye alliance vil bl.a. arbejde for en national handlingsplan for biotek med mål for produktion af alternativt protein, mens Danmark skal gøres til et knudepunkt for udvikling og skalering af nye bioteknologiske løsninger.

Flere forslag er trukket direkte fra udviklingen af vindmølleerhvervet, som Brian Mikkelsen som erhvervsminister arbejdede med.

“Min mission er, at vi kan gøre præcis det samme inden for biosolutions.”

Den aarhusianske iværksætter Pond er gået med i alliancen for at få en “stemme, der bliver hørt,” forklarer adm. direktør Thomas Brorsen Pedersen. Selskabet har udviklet en løsning, hvor biomasse kort fortalt kan erstatte plastik, så “vi kan komme fri af det fossile forbrug,” som han siger.

Det største behov for ændringer er på EU-plan. Derfor er alliancen vigtig for os, fordi vi taler med en tungere stemme og kan påvirke lovgivningen Winnie Bügel, corporate vice president, Chr. Hansen

I dag oplever Pond problemer med regulering i EU og mangel på adgang til biomasse som materiale til nye produkter. Alt sammen noget, som alliancen kan ændre på, håber Thomas Brorsen Pedersen. Teknisk set kan Pond lave en flaske havremælk af havreskallerne, men bremses af EU.

“Vi kan eksportere det til lande uden for EU. Det er reminiscenser fra en lobbyisme, der har arbejdet på at spænde ben for den her transition,” siger han.

“Vi er meget langt med vores produkter. Vi har en erstatning for problematikken med mikroplast, men vi er en lille virksomhed, og vi har brug for hjælp til at skalere det op.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021