BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Minister vil sende dansk vandteknologi til Indien
2
Bæredygtig
Eksport af dansk vandteknologi skal sikre CO2-besparelser i udlandet
Bæredygtig
Minister vil sende dansk vandteknologi til Indien

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Samarbejdsaftale skal sende mere dansk vandteknologi til Indien. Kamstrup savner konkrete tiltag og politisk ambition

Bella Center på Amager lagde sidste uge hus til verdens største vandmesse, World Water Congress, hvor politikere, organisationer og virksomheder fra hele verden samledes for at diskutere teknologi, klima og handel.

En af de politikere, der lagde vejen forbi København, var den indiske vandmiljøminister, der mødtes med miljøminister Lea Wermelin (S) for at underskrive en samarbejdsaftale om bæredygtig udvikling af vandsektoren på tværs af landene.

Det dansk-indiske samarbejde fokuserer på vidensdeling, forskning og fælles projekter, men det skal også åbne for eksporten af vandteknologi.

“Vi kan se skridt for skridt, at det er et frugtbart samarbejde, vi har med Indien. Det er sigende, at så stort et land vælger Danmark som grøn samarbejdspartner. Vi er det første land, de har valgt til den type samarbejde, og som Narendra Modi (Indiens premierminister, red.) sagde, da han var på besøg her: “Denmark has the skills, India has the scale,” fortæller Lea Wermelin.

Danske virksomheder har seksdoblet investeringer i Indien over de seneste 15 år. Indien er nu det land, hvor danske virksomheder har næstflest ansatte. 2021 var rekordår, og dansk eksport nåede næsten 20 mia. kr. Indisk økonomi er over de seneste 20 år vokset med 6,5 pct. om året. Tages der højde for købekraft, har kun USA og Kina større økonomi end Indien.
Kilde: Dansk Industri, Danmarks Statistik

Samarbejdet med Indien skal ses i lyset af, at regeringen sidste år præsenterede en plan for en fordobling af eksporten af dansk vandteknologi frem imod 2030, hvor Danmark efter planen øger eksporten fra nuværende 20 til 40 mia. kr.

Millioner af vandmålere

I har sat et meget konkret mål for, hvor meget dansk vandteknologi der skal eksporteres. Har I så også sat et mål for, hvor meget af den eksport der skal til Indien?

“Vi har ikke sat konkrete tal på, nej. Men da jeg mødtes med den indiske minister på vandmessen, blev vi vist rundt i den danske pavillon. Det var meget sigende, at den skala, de arbejder med, er eksempelvis millioner af vandmålere – mange millioner. Derfor kan en enkelt ordre være af en helt anden betydning end så mange andre steder,” siger miljøministeren.

Den indiske regering er for tiden i gang med at etablere vandforsyninger til 90 mio. husstande, og det er et af de steder, hvor dansk vandteknologi kunne gøre en forskel. En af de virksomheder, den dansk-indiske delegation besøgte, var Kamstrup, der producerer netop vandmålere.

“Vi er helt sikre på, at vi kan hjælpe inderne med de højteknologiske løsninger, vi har,” siger salgsdirektør i Kamstrup Per Trøjbo.

Selvom Kamstrup og andre danske virksomheder står klar med viden og løsninger, så kan det være svært at få eksporten op i gear. Indien har nemlig nogle meget høje afgifter på import, der ligger på mellem 20 og 60 pct. på f.eks. elektronisk udstyr og legetøj.

“Inderne skal selvfølgelig være villige til at betale for vores løsninger, og når der kommer den her store afgift på vores produkter, så bliver det rigtig dyrt. Vi ser desværre importafgiften som en kæmpe barriere for at eksportere mere,” siger Per Trøjbo.

Salgsdirektøren ser, trods høje importafgifter, et stort potentiale i Indien, hvor Kamstrup har haft en afdeling siden 2017. Her har den østjyske virksomhed bl.a. været med til at opbygge en bæredygtig vandforsyning i byen Shirpur, der har været med til at reducere byens vandforbrug med en tredjedel.

For dyr teknologi

Kamstrup vil gerne levere højteknologisk vandteknologi til Indien, men lige nu mener Per Trøjbo ikke, at det er realistisk. Den danske teknologi er, i indernes øjne, for dyr, og det får dem til at kigge på mindre avancerede løsninger.

“Hvis man skal konkurrere, er de her afgifter en enorm udfordring. Det er et sted, hvor jeg mener, at man virkelig skal slå til politisk. Det ligger på politisk niveau, om man kan fremme en grønnere verden og et grønnere Indien, for det kræver, at man sænker afgiften på grønne teknologier udefra,” siger Per Trøjbo.

Miljøministeren er enig i, at udfordringerne også skal løses på politisk niveau.

“Vi må hele tiden have en dialog med de danske virksomheder, hvis der er benspænd på vejen, som importafgifter kan være. Det kræver også, at de på politisk niveau i Indien har interesse for at intensivere samarbejdet, og det synes jeg, man har kunnet se allerede,” siger hun.

Netop dialog med det store og lettere lukkede indiske marked er, hvad man efterspørger hos Kamstrup. De er nemlig klar med teknologi, som de mener, kan gøre forskellen.

“Det, der står højest på ønskesedlen, er, at der kan komme en dialog på politisk niveau, så man får en forståelse for, hvad højteknologi kan gøre for Indien. De hælder til nogle meget lavpraktiske løsninger, og det kan ikke løse problemet med rent drikkevand derude,” siger Per Trøjbo.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Eksport af dansk vandteknologi skal sikre CO2-besparelser i udlandet

Overføres danske erfaringer med vandteknologi til udlandet, kan der spares 180 mio. ton CO2, konkluderer ny analyse. Danfoss og Grundfos genkender potentialet

I det sydlige Aarhus ligger Marselisborg Renseanlæg, som hver dag renser spildevandet fra 200.000 mennesker. Anlægget er blandt de mest energieffektive i verden, og anlægget producerer i dag langt mere energi, end det kan nå at bruge.

I en ny rapport fra Dansk Industri og DHI har man med viden og data fra bl.a. Marselisborg-anlægget forsøgt at kortlægge, om der er CO2-besparelser at hente, hvis man bruger dansk vandteknologi globalt.

“Der er en del snak om, at den CO2, Danmark udleder, kun tæller for 0,1 pct. på den globale klimadagsorden. Så der, hvor vi kan bidrage på den store skala, er, hvis vi er i stand til at flytte nogle af vores klimaløsninger ud i verden og forhåbentlig øge eksporten af grønne teknologier samtidig,” siger Mads Warming, direktør for vandområdet i Danfoss.

DI og DHI konkluderer i en ny rapport, at der kan spares 180 mio. ton CO2 årligt, hvis dansk vandteknologi implementeres i resten af verdens vandværker. Det er ca. 10 gange så meget, som Danmark skal spare for at leve op til 2030-målsætningen. 4 pct. af verdens elektricitet bruges i vandsektoren, dermed kan investeringen i grøn og energieffektiv vandteknologi tjene sig selv hjem i løbet af få år. Kilde: Dansk Industri/DHI

Als-virksomhedens teknologi har været med til at gøre bl.a. Marselisborg-anlægget til et af verdens mest effektive.

Lykkes det at komme det bedste fra Danmark på flaske og bruge det i resten af verden, vil der altså være store energibesparelser at hente.

Problemer og potentialer i havet

“Hvis man overførte dansk vandteknologi til resten af verdens eksisterende anlæg, så ville man spare i omegnen af 180 mio. ton CO2 årligt,” fortæller vanddirektøren.

Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 19 mio. ton for at leve op til målet om 70 pct. reduktion inden 2030. Ifølge rapporten kan der altså spares næsten ti gange så meget CO2, som hele Danmark skal spare.

Spørgsmålet er naturligvis, om det overhovedet er realistisk, eller om besparelsen blot fungerer som et regnestykke på et stykke papir.

Fremstød i USA: Danmark jagter 40 mia i vandeksport

“Det er klart, at her er malet med den store pensel. Meningen med rapporten er at få en fornemmelse af, hvad potentialet er. Jeg mener absolut, det er realistisk at overføre de her tal til udlandet – især fordi man har medregnet, at de mindre anlæg kun når halvt så langt som de store,” fortæller Mads Warming.

180 mio. ton CO2 kan dansk vandteknologi potentielt spare verden for

Potentiale i Europa

Også hos Grundfos genkender man eksportpotentialet i den danske vandsektor. Direktør for Grundfos’ industridivision Stephane Simonetta påpeger, at særligt industrialiserede lande såsom det europæiske marked har gode muligheder for at lære af dansk vandteknologi.

Debat | Den globale vandkrise kan blive et dansk væksteventyr

“Urbaniseringen breder sig stadig, så stadigt flere lande vil få endnu større behov for sikkert drikkevand. Industrialiseringen vil også fortsætte, så der er brug for løsninger i verdens byer,” siger han.

Han henviser til, at over halvdelen af vandforbruget i Europa sker i industrien. Samtidig er infrastrukturen så god, at løsningerne let kan implementeres. Grundfos selv arbejder med systemer til genanvendelse af industriens vand, så det forbrug kan nedsættes, eksempelvis er det i dag under ti pct. af det industrielle spildevand, der genanvendes, påpeger han.

“Derfor kan industrien ikke selv gøre hele forskellen. Vi har brug for stærke partnerskaber mellem den offentlige og private sektor,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
4. okt 2022