BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Virksomheder mangler viden og spande for at leve op til nyt lovkrav
2
Bæredygtig
Hos Q8 skal bilister sortere dåser og brugte bleer for sig
Bæredygtig
Virksomheder mangler viden og spande for at leve op til nyt lovkrav

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Virksomheder skal fra i år sortere affald i ti fraktioner, men forsinket levering af affaldsspande og manglende kendskab til kravet sløver processen

Siden årsskiftet dikterer nye krav, at borgere og virksomheder skal sortere affald i flere fraktioner end tidligere. En stor del af kommunerne er forsinkede med borgernes tilbud, mens flere virksomheder ikke kender til de nye krav, eller mangler de spande, der skal gøre det muligt at leve op til dem.

“Vi har oplevet, at mange er blevet overraskede over de nye regler. Det er en udfordring, at den viden ikke er udbredt endnu, særligt til de små og mellemstore virksomheder,” vurderer Marianne Ladekarl Thygesen, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Den opfattelse bekræftes af data fra Dansk Affaldsforening på baggrund af statistik fra Miljøstyrelsen. Her fremgår det eksempelvis, at under hver femte hotel eller restaurant er registreret som producent af madaffald, ligesom det eksempelvis kun gælder 9 pct. for detailhandlen.

Tvivl om regler

Miljøstyrelsens tal stammer imidlertid fra 2019, og siden da har blandt andre affaldsindsamlerne arbejdet for at udbrede kendskabet til de nye regler.

“Der er absolut øget efterspørgsel efter løsninger, men ofte er det også affaldsindsamlerne, der gør deres eksisterende kunder opmærksomme på de nye krav. Og i den dialog oplever vi, at mange stadig er i tvivl om reglerne, ” siger chefkonsulent i brancheforeningen Danaffald, der organiserer affaldsindsamlere og -transportører under Dansk Transport og Logistik, Søren Büchmann Petersen.

Ved nytår er nye regler trådt i kraft for affaldssortering i såvel virksomheder som i husholdninger. Virksomhederne skal nu sortere i ti fraktioner: Restaffald.Madaffald.Glas.Papir.Mad- og drikkekartoner.Pap.Metal.Plast.Tekstiler.Farligt affald. Kilde: Miljøstyrelsen

Han kan imidlertid ikke vurdere, hvor stor en del af erhvervskunderne, der er tale om, eller hvor mange af dem, der lever op til reglerne.

Det er ikke alle virksomheder, der behøver lave aftaler med transportører. For mindre virksomheder er det tilladt at blive koblet på den kommunale ordning, som dækker husstandenes affaldsindsamling, hvis virksomhedens affaldsmængder og -typer ligner dem, der findes i husstandene.

Kommuner også bagud

Det er imidlertid langt fra alle kommuner, der endnu tilbyder at indsamle alle fraktionerne. Selv om husstandene ligesom virksomhederne skal kunne sortere i flere fraktioner fra årsskiftet, er det således stadig en tredjedel af kommunerne, der ikke er stand til at tilbyde det.

Det fremgår af en optælling Miljøstyrelsen i den forgangne uge lavede for TV2 af, hvor mange kommuner der havde søgt dispensation fra den nye affaldsordning. Her fremgår det, at 35 kommuner er forsinkede med indsamlingen. Over for TV2 peger kommunerne blandt andet på, at det er svært at skaffe beholdere til alle boliger i tide på grund af forsyningsproblemer.

Det genkender man hos Q8. Her har direktør for virksomhedens servicestationer Helle Skov oplevet forsinkelser på de spande, der skulle fuldende sorteringen på stationerne. Det har betydet, at de første stationer er fuldt udstyret med sorteringsspande fra årsskiftet, mens de øvrige støder til i løbet af foråret.

“Vores bestillinger af spande har taget meget lang tid på grund af produktionsproblemer og forsinkelser i forsyningskæden,” siger hun.

Det bedste affald

Også medlemmerne af Dansk Erhverv oplever, at det har været svært at blive klar til deadline den 1. januar på grund af forsyningsproblemer.

“Leverandører af spande til for eksempel kontorer står i samme problemer som kommunerne, når det kommer til at skaffe udstyr. Alle har forsøgt at skaffe spande nu og her for at være klar til årsskiftet,” konstaterer Marianne Ladekarl Thygesen.

Netop affaldet fra virksomheder er særligt væsentligt at sortere, påpeger professor ved Syddansk Universitet med speciale i blandt andet affaldssystemer, Henrik Wenzel.

“Virksomheder har typisk færre og renere affaldsfraktioner – der er større og mere ensartede mængder fra en virksomhed end fra en husstand. Det gør det nemmere at arbejde med. Derfor er virksomhedernes sortering væsentlig,” siger han.

Børsen har efterspurgt nyere statistik hos Miljøstyrelsen, der ikke har kunnet lave beregningerne inden artiklens deadline.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Hos Q8 skal bilister sortere dåser og brugte bleer for sig

Mens affald fra køkken og butik er enkelt at sortere, kræver det en større indsats af tankstationerne, når bilister skiller sig af med alt fra flasker til brugte bleer og udtømte batterier, mens de tanker. Tankstationernes forpladser har derfor været det sidste sted på stationerne, hvor en affaldsspand er blevet til flere.

“Folk tømmer jo bilerne for affald hos os. Det gør affald særligt interessant at sætte ind over for,” siger direktør for Q8’s servicestationer, Helle Skov.

Tæller kunders affald

Hun peger på, at virksomheden har et mål om, at 50 pct. af alt affald skal sendes til genanvendelse senest i 2025. Det har krævet en kortlægning af, hvilket affald der findes i spandene på tankstationernes forpladser.

“Jo mere, vi kan gøre sorteringen tydelig og målrettet, des bedre mulighed giver det for, at affaldet fra forpladserne kan bidrage til genanvendelsesmålet,” konstaterer hun.

Selve analysen af kundernes affald er lavet af virksomheden Hold Danmark Rent, der udover at optælle affald i spandene har undersøgt områderne omkring tankstationerne for vildfarent affald.

11 pct. af affaldet foran tankstationerne udgøres af drikkekrus

“Vi har fokuseret på, at sorteringen skal møde kundernes behov. Vi har konstateret, at spandene står rigtigt i dag og fundet frem til fire fraktioner, der er behov for på pladserne,” siger direktør i Hold Danmark Rent, Anette Juul, og henviser til sorteringen i plast, engangskopper, dåser/flasker, farligt affald samt restaffald.

I resten af virksomheden er der allerede godt styr på affaldssorteringen, vurderer Helle Skov. Når det har manglet på forpladserne, skyldes det, at der er tale om offentligt tilgængelige områder, hvor der blandt andet er brug for at sikre synlighed og brugervenlighed, påpeger Helle Skov.

Generelt er de offentligt tilgængelige områder på privat grund svære at styre affaldssorteringen på, påpeger Marianne Ladekarl Thygesen, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Risikerer bøder

“Kundeområder er rigtigt svære, for eksempel i storcentre og på tankstationer. Her gælder reglerne også, og det betyder, at virksomheden kan blive gjort ansvarlige for kundernes manglende sortering. Det kan i sidste ende betyde bøder, hvis sorteringen ikke er i orden under et tilsyn,” siger hun og peger på, at der eksempelvis ikke er sorteringskrav på en offentlig parkeringsplads, mens der er det foran tankstationen.

Tilbage hos Q8 ser Helle Skov ikke et brugbart alternativ til at sortere affaldet på pladsen eller for at stå til ansvar for sorteringen.

“Vi kunne fjerne spandene, men vi ser dem som en del af vores service til kunderne. Rengøring af bilen er en af de ting, vores kunder bruger os til, og hvis vi ikke tager hånd om det, lander det i naturen,” siger hun.

Betyder det, at I er indforstået med at betale for det, hvis jeres kunder ikke sorterer godt nok?

“Ja. Vi vil aldrig bede vores medarbejdere om at tjekke indholdet af spandene, men vi ser det som en fælles opgave at skabe sammenhæng mellem affaldssorteringen i de private husholdninger og det offentlige rum,” siger hun.

Forsiden af Børsen Bæredygtig