BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
“Jeg ville aldrig sige vores leverandørkæde er 100 pct perfekt”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Kritikere peger på, at det er svært at kontrollere og dokumentere de samlede klimaeffekter af brændstofproduktion. Storproducenten Neste forsøger med tal fra EU og et voksende kontrolorgan at løse udfordringen

Salla Ahonen er vicedirektør og chef for Nestes afdeling for kontrol af bæredygtige brændstoffer. Hun giver her et indblik i selskabets arbejde med at udregne CO2-besparelser og kontrollere de flere hundrede leverandører.

Brændstofgigant vokser ind i Danmark: Eksperter advarer

I lover op til 90 pct. CO2-reduktion – hvordan når I frem til tallet?

“Vi tager udgangspunkt i EU’s metodik og direktiv for genanvendelig energi (EU’s Renewable Energy Directive). Vi analyserer både udledningen for transporten af vores råmaterialer, raffineringen og den videre transport af det færdige brændstof. Vi får også vores tal revideret af et af de fire store revisionshuse som PwC.”

Hvordan forholder I jer til, at eksperter mener, der mangler at blive taget stilling til indirekte arealanvendelse i udregningerne?

“Vi kan ikke begynde at tvivle på noget, der er inkluderet i EU’s retningslinjer, for så ville vi lave regler, der kun gælder for Neste, og så ville det ikke være særligt troværdigt længere.”

Burde I ikke tage højde for, at nogle af de råvarer, I bruger, kunne have haft en funktion i en anden virksomheds værdikæde?

“Vi siger, at det, vi bruger, ikke er noget, der kunne være blevet spist f.eks., og vi arbejder med kun at bruge restprodukter af lavest mulig kvalitet, som ville være svære at bruge andre steder. Jeg kan ikke garantere, at der ikke er nogen, som kunne have brugt råvaren til en anden type produktion.”

Eksperter peger på, at der er meget begrænsede strømme af reelle restprodukter – hvordan finder I de rigtige reststrømme?

“Hele vores team, der arbejder med det, vokser i øjeblikket, og vi opdaterer også løbende den måde, vi validerer nye leverandører på, hvor de i forvejen skal svare på mange konkrete spørgsmål og leve op til en lang række krav.”

Hvor mange leverandører har I?

“Tallet vokser hele tiden, men det er flere hundrede. Vi bevæger os mod at bruge mindre leverandører, så vi kan få udnyttet flere råvarestrømme, der har en kvalitet, vi kan stå inde for.”

Hvordan kontrollerer I, at jeres partnere kun leverer restprodukter?

“Vi har flere tredjepartsvirksomheder, der ser på vores leverandørkæder og besøger dem i de respektive lande. Vi har samtidig udviklet retningslinjer for, hvordan de skal revideres.”

Hvor svært er det at have styr på så omfattende en leverandørkæde?

“Jeg ville aldrig sige, vores leverandørkæde er 100 pct. perfekt, og det bliver den aldrig. Derfor skal vi i stedet have styr på, hvad vi gør, hvis vi bliver opmærksomme på problemer i kæden.”

Hvordan håndterer I det?

“Vi undersøger selvfølgelig, om der er hold i anklagerne, og så har vi f.eks. mulighed for at sætte vores leverancer på pause, hvilket vi oplyser om på vores hjemmeside, når vi gør. Så forsøger vi at hjælpe leverandøren til at leve op til vores krav inden for en fastsat tidsramme. Hvis det ikke lykkes, kan vi stoppe samarbejdet permanent.”

Hvilke problemer bliver I gjort opmærksomme på?

“Det kunne være udfordringer, som at medarbejderne ikke bliver behandlet ordentligt, eller at arbejdsfaciliteterne ikke er gode nok. Der er nogle gange folk, der siger, at de her partnere sælger os almindelige olier, så det forsøger vi at kigge på.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig