BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
International moderådgiver: Nu skal I tage de svære skridt

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Der skal en helt ny vækstmodel til, når modebranchen skal bevæge sig fra de lavthængende frugter mod at løse branchens mere fundamentale problemer med bæredygtighed, lyder opråb fra mangeårig rådgiver

Q&A: Nigel Salter er seniorrådgiver og partner i SB+CO, der hører hjemme i London og rådgiver internationale virksomheder i bæredygtighedsstrategi. Han har gennem 25 år rådgivet modebrands som H&M, Adidas, Calvin Klein og mange andre både luksusmærker og såkaldt fast fashion.

Hvad er de overordnede udfordringer for branchen?

“Alt i alt er det en proces, hvor selve fremstillingen er blevet højeffektiv, men hvor materialer i den ene ende og affald i den anden er utroligt ineffektivt og besværligt.”

“Årsagen er, at værdikæderne er blevet opbygget over de sidste årtier til at være effektive og til at fjerne omkostninger og kompleksitet. Det har gjort værdikæden skrøbelig, fordi der har været så meget fokus på at skære omkostninger fra, at det hele falder fra hinanden ved de mindste ændringer, fordi der stort set ingen midler er til udvikling og innovation. Industrien bygger på “sælg mere og sælg billigere”, og det var der god grund til for 30 år siden, fordi det var med til at demokratisere og give adgang til billig mode. Men det er helt klart, at det ikke er vejen frem længere.”

“I den anden ende af værdikæden er der en forfærdelig stor mængde affald – hvoraf en stor del indeholder plast og kemikalier.”

Du taler om, at branchen bliver nødt til at tænke i “degrowth”. Hvordan vil du overtale den til det?

“Det behøver ikke at være så dramatisk, som det lyder. Der er selvfølgelig den simple fremgangsmåde med at sælge mindre, og i nogle tilfælde vil det være det, der kommer til at ske. Men i virkeligheden betyder det at opnå økonomisk vækst og profit uden at afkoble ressourceforbruget: at bruge mindre, men med samme omsætning.”

“For nogle vil det betyde mere komplekse forretningsmodeller, hvor der eksempelvis skal udvikles flere forskellige materialer med bedre bæredygtighedsprofiler. Andre nye modeller er leasing og leje, hvor mange får adgang til det samme tøj, så der i sidste ende skal produceres mindre. Reparation kommer også til at spille en større rolle i navnlig luksussegmentet.”

“Så det er ikke bare ikkevækst, det er en anden model for vækst og et andet økonomisk forhold til forbrugerne.”

Ser du for dig, at såkaldt fast fashion, hvor der produceres alt for mange styles alt for hurtigt og alt for billigt, vil uddø?

“Nej, men der vil være behov for, at det er 100 pct. transparent i forhold til leverandører, materialer, transport, affald osv., for at man har tillid til det.”

“At demokratisere mode er en værdig sag, men alle de dårlige konsekvenser skal trækkes ud af systemet på kort eller mellemlang sigt. Og jeg tror, virksomhederne ved det. Det er bl.a. derfor, vi ser et brand som H&M ændre sin forretningsmodel ved at gå ind i mindre brands.”

“Jeg mener, de store fast fashion-mærker har en forpligtelse til at bruge deres størrelse til at udvikle et nyt økosystem og give plads til innovation. De store virksomheder kommer til at eje værdikæden i højere grad, så de kan styre materialestrømmene i et lukket og kontrolleret system.”

Det er en branche, der arbejder med enorme marketingbudgetter og bygger på succes med marketing. Hvordan ser du den del for dig i fremtiden?

“Det er elefanten i rummet, at du kan gå på Tiktok, klikke og købe. Men jeg tror, der er en generation af forbrugere, der er langt mere opmærksomme på det, og en generation af medarbejdere, der ikke har lyst til at arbejde med PR for virksomheder, der sælger fast fashion eller går i den retning. Så jeg tror, det bliver et spørgsmål om konkurrenceevne og et spørgsmål om at vinde forbrugernes gunst ved at være mere drevet af et formål.”

“Forskning og udvikling i modeindustrien er en af de laveste set på tværs af alle brancher, så for at finde penge til den nødvendige udvikling er de nødt til at bruge færre penge på marketing. De er nødt til at innovere sig ud af problemerne.”

Ligger løsningen her og nu primært i lovgivning?

“Den gruppe, der har mindst ansvar for at skabe ændringerne, er forbrugerne. Det største ansvar ligger hos producenterne og politikerne. Det er nødvendigt, at de bygger på en model med udgangspunkt i ressourceeffektivitet frem for pengeeffektivitet.”

“Det vil kræve regulering, og det vil kræve stor innovation af branchen. Kriser som pandemien, energikrise, materialeknaphed og finanskrise vil hjælpe noget af udviklingen på vej af ren nødvendighed.”

Hvad er dine bedste råd til branchen lige nu?

“Først og fremmest skal virksomhederne forstå, at de skridt, de har taget i bæredygtig retning indtil videre, var de lette. Nu skal de ind i deres discomfort zone, hvor de rent faktisk skal tage de ubehagelige valg. Indtil nu har det handlet om at gøre mindre skade uden at ændre forretningsmodellen, men vi har nået enden af den cyklus.”

“Helt overordnet skal innovation være den centrale driver i omstillingen for at gøre forretningsmodellen mere kompleks og finde nye måder at engagere sig med kunderne og tjene penge på.”

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022