BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Finansprofil, paven og dansk direktør er enige: Global pris på CO2 er vejen frem

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Flere aktører i den globale finanssfære begynder at tale varmt om en global pris på at udlede CO2. Men der er lang vej til målet, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, lyder det fra dansk pensionsdirektør og Finans Danmark

Hvis banker skal overbevises om at arbejde tilstrækkeligt for at modvirke klimakrisen, er der brug for en global CO2-skat. Det er meldingen fra finansprofil og generalsekretær i Financial Stability Board (FSB), Dietrich Domanski, der overvåger finanssektoren globalt og bl.a. kommer med anbefalinger til regulering.

Ellers kommer de profitorienterede banker til at modsætte sig regulering af branchen, lyder det.

“Så længe du ikke giver de nødvendige prissignaler, der kan omsættes til profit eller forventninger om profit, er det begrænset, hvad man kan forvente,” har han sagt til Financial Times med henvisning til en CO2-skat.

Anbefalingen kommer efter et år, hvor banker og kapitalforvaltere kun har skåret deres finansiering af fossile industrier beskedent, ifølge opgørelser fra bl.a. IMF, Mellemfolkeligt Samvirke og den australske organisation Rainforest Action Group.

Flere amerikanske banker er samtidig gået til angreb på foreslået klimalovgivning, mens storbanker som J.P. Morgan, Bank of America, Santander og flere til har truet med at forlade den grønne finansalliance Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), der blev sammensat ved klimatopmødet COP26. Bankerne frygter sagsanlæg og bøder, hvis de ikke lever op til alliancens målsætninger om f.eks. udfasning af kul, olie og gas, lød det i september.

I alt 27 lande har indført en pris på at udlede CO2. Der er vidt forskellige modeller for, hvordan det foregår i praksis, og det er de færreste lande, der som Danmark har meldt en decideret CO2-skat på direkte udledninger ud. Flere lande har igangsat arbejde med at undersøge mulighederne for CO2-afgifter. Bl.a. Brasilien, Brunei, Indonesien, Pakistan, Rusland, Serbien, Tyrkiet og Vietnam. EU har vedtaget en såkaldt CO2-told, der ikke er en CO2-skat, men en prismekanisme, der skal gøre det dyrere at importere klimaskadelige varer til unionen.

Tilslutning vokser

Et globalt prissignal på klimabelastning kan bløde det forhold op, lyder det fra en voksende gruppe aktører i finanssektoren. Verdens største kapitalforvalter Blackrocks adm. direktør, Larry Fink, skrev bl.a. i sit årlige brev til kunderne, at selskabet støtter CO2-prislovgivning globalt, mens også IMF, FN‘s Global Compact og selv paven og Vatikanet har meldt ud, at der er behov for en global pris på CO2-udledning.

Der er gensidig enighed blandt dem, jeg har talt med, om, at det er en god idé Jon Johnsen, adm. direktør, PKA

Også i Danmark er tilslutningen vokset. Bl.a. hos pensionskassen PKA‘s adm. direktør, Jon Johnsen, der sidder med i styringsgruppen for Gfanz. Han rejste i november til klimatopmødet COP27 for at tale for en global CO2-skat.

“Oplevelsen på topmødet var blandet i den forstand, at der ikke kom noget konkret på bordet ift. en global CO2-pris. Men jeg fik lejlighed til at tale med mange embedsmænd, og der er gensidig enighed blandt dem, jeg har talt med, om, at det er en god idé,” siger Jon Johnsen og tilføjer:

“Når virksomhederne bliver beskattet, så er deres forretningsmodel ikke så stærk som dem, der udleder mindre CO2. Det betyder noget for dem, der låner penge ud. Jeg er enig i, at det kan være en måde at undgå, at der skyller for meget regulering ind over branchen.”

Den umulige opgave

Flere eksperter har påpeget overfor Børsen, at det er en ekstremt vanskelig øvelse at lave en model for en global CO2-afgift, for ikke at tale om udfordringen med at få verdens nationer til at blive enige om den.

Hos bankernes brancheorganisation Finans Danmark er man også fortalere for en CO2-afgift, der slår igennem internationalt, men på kort sigt er det et urealistisk scenarie, vurderer cheføkonom Niels Arne Dam.

“Men der er bred enighed blandt økonomer om, at man skal regulere udledningen ved kilden. På den måde bliver det lettere for banker at understøtte omstillingen. Det bedste vil være, hvis vi begynder at se, at lande uden for EU indfører afstemte CO2-skatter, så vi løbende får en international økonomi, hvor det koster at udlede CO2,” siger han.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023