BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
To store byggeselskaber vil skalere marked for genbrugsbyggeri: Køber sig ind i Genbyg

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Carl Ras og Enemærke & Pedersen køber part i Danmarks største byggemarked for genbrugsmaterialer. Men der er langt endnu, før genbrugsmaterialer når byggepladserne

Hvis du som bygherre eller entreprenør gerne vil nedbringe dit klimaaftryk eller bruge færre jomfruelige råstoffer i form af ressourcer, der kun kan udvindes én gang, så kan genbrugsbyggematerialer været et klimavenligt alternativ.

Men som det ser ud lige nu, kan de færreste byggemarkeder mønstre nok genbrugsmateriel til de helt store projekter. Det vil to store byggevirksomheder ændre på.

20 pct. hver har Enemærke & Pedersen og Carl Ras erhvervet sig af Genbyg

Entreprenøren Enemærke & Pedersen og grossisten Carl Ras har derfor købt sig ind i Genbyg, Danmarks største byggemarked for brugte byggematerialer, med 20 pct. hver.

“Vi vil for det første være med til at sætte rammerne og løfte den genbrugsdagsorden, som vi kan se, får et større og større perspektiv i branchen. Sådan har det været på et eller andet niveau i en årrække, men vi kan se, at skaleringen fremad bliver større endnu,” siger Troels Aggersbo, adm. direktør i Enemærke & Pedersen.

Gorm Rasmussen, der er adm. direktør i Carls Ras, ser potentiale i Genbyg, fordi de på forhånd har skabt en solid forretningsmodel, man kan bygge videre på:

“Hvis man kan hjælpe dem med at opskalere indkøbsdelen og også skabe et attraktivt udbud, så har de styr på alt det imellem,” siger direktøren, der også har ejerdel i det biobaserede byggemarked Havnens Hænder, der sælger byggematerialer, der er lavet af f.eks. ler eller kork.

Parterne vil ikke fortælle, hvor meget ejerandelen på 40 pct. har kostet. I regnskabsåret 2021/22 havde Genbyg en bruttofortjeneste på lidt under 9 mio. kr.

Nødvendighed forude

Kravene til byggebranchen og dens klimaaftryk bliver voldsomt tryktestet efter nytår.

Fra 1. januar 2023 skal virksomhederne nemlig til at lave livscyklusvurderinger på alt byggeri, og i projekter på over 1000 kvm må der maks. udledes 12 kg CO2 pr. kvm. Derefter skal udledningstallet efter planen reduceres hvert andet år frem til 2030.

En nylig beregning viser derudover, at byggebranchen skal skære sit klimaaftryk med hele 96 pct. de kommende år, hvis der skal bygges i samme tempo som nu, og Danmark samtidig skal leve op til Paris-målet om at holde verdens temperaturstigning på 1,5 grader.

Der skal en kritisk masse til, for at genbrug for alvor vinder indpas i byggeriet Michael H. Nielsen, seniorrådgiver, Concito

Ifølge Michael H. Nielsen, seniorrådgiver i den grønne tænketank Concito, sætter de kommende klimakrav en helt ny dagsorden i branchen, og det betyder, at byggematerialer med lavt klimaaftryk vil blive mere og mere efterspurgt. I den ligning kan genbrugsbyggemateriale få stor betydning:

“I klimaregnskabet er genbrugsmaterialer sat til et CO2-aftryk på næsten nul. Der er lidt i håndteringen og transporten, men genbrugsmaterialer indregnes i livscyklusberegningen med en værdi på nul ,” siger seniorrådgiveren.

Volumen og dokumentation

Der er dog meget lang vej endnu, før det bliver gængs at bruge genbrugsbyggematerialer ude på byggepladserne.

Michael H. Nielsen vurderer, at to faktorer vil volde de største vanskeligheder: mængden af genbrugsmaterialer og dokumentation på byggetekniske egenskaber.

“Der skal en kritisk masse til, for at genbrug for alvor vinder indpas i byggeriet, så det ikke bare bliver storytelling, men mere mainstream,” siger han og tilføjer:

“Vi har også i dag en række relativt skrappe krav til byggematerialer. Og der vil være en udfordring nogle gange med at dokumentere de byggetekniske egenskaber for et genbrugt byggemateriale. I byggeriet arbejdes der nu på, hvordan man eksempelvis beskriver styrke og brandegenskaberne ved genbrugte byggematerialer.”

For Jesper Holmberg, adm. direktør i Genbyg, bliver næste skridt for selskabet at finde ud af, hvordan skiftet fra nicheprivatforhandler til virksomhedssalg løses bedst. Og det nye ejerskab skaber netop rum til det:

“For en lille virksomhed bliver det hurtigt bare drift, drift, drift. Men nu får vi to organisationer i ryggen, der har dygtige folk, som kan hjælpe os i springet mellem en mindre til en større virksomhed. Det er ikke kun penge, det er også det organisatoriske,” siger direktøren og tilføjer:

“Det er jo nemmere at sælge i små dele, som vi gør i dag. Nu skal vi til at holde på det og give garantier og have store mængder liggende. Men det er også det, der rykker markedet og rykker udviklingen.”

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
31. jan 2023