BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Dansk kapitalforvalter rejser 22 mia. kr. i grøn kæmpefond
2
Virksomheder
CIP-partner om tårnhøj inflation og stigende renter: “Man skal have alting til at stå i vater”
Bæredygtig
Dansk kapitalforvalter rejser 22 mia. kr. i grøn kæmpefond

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Copenhagen Infrastructure Partners har rejst lidt over 22 mia. kr. i en ny fond, der skal investere i grøn brint og power-to-x

Grøn strøm fra vindens sus og solens stråler skal forvandles til grønne molekyler, der kan bruges som grønt brændstof til store industrier som shipping og luftfart, ligesom det kan være med til at gøre kunstgødning og stålproduktion mere bæredygtig.

Teknologien går under samlebetegnelsen power-to-x (ptx), og den er omdrejningspunktet i en stor milliardfond, som den danske infrastrukturforvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) netop har hentet de sidste investeringer til.

Det er et superspændende område, som vi tror meget på Christian Skakkebæk, seniorpartner, CIP

Mere præcist skyder omkring 65 forskellige institutionelle investorer som pensionskasser, livsforsikringsselskaber og kapitalforvaltere samlet set 3 mia. euro, svarende til 22,3 mia. kr., i fonden, der går under navnet CI Energy Transition Fund I. Det overgår dermed det tidligere udmeldte mål om at rejse knap 17 mia. kr.

“Det er noget, vi har håbet på, men som vi samtidig ikke har kunnet være helt sikre på ville lykkedes. Det er den første fond af sin slags på mange punkter. Det er en ny strategi for os og også et område, som skubber til grænserne på teknologisiden.”

“Det er teknologi, som vi kender og er blevet brugt i mange år, men det skal nu bruges i en helt ny skala. Der skal også bygges nogle nye markeder op, som skal købe den grønne version af produktet. Det er et superspændende område, som vi tror meget på,” siger seniorpartner Christian Skakkebæk.

En række tidligere Dong-ansatte, der blev kendt som “guldfuglene” i medierne, stiftede i 2012 Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der investerer i infrastruktur og vedvarende energi.
CIP forvalter i dag ca. 19 mia. euro, svarende til lidt over 140 mia. kr., og har ti fonde, som ca. 135 forskellige investorer har skudt penge i. Herunder danske investorer som Pensiondanmark, PFA, Nordea, SEB Pension og AP Pension.Vestas købte i december 2020 en fjerdedel af CIP for ca. 3,7 mia. kr.

Fonden skal primært investere i at udvikle og opbygge projekter fra bunden – også kaldet greenfield – inden for grøn brint og power-to-x, der er udset til at skulle spille en nøglerolle i at nå de globale klimaambitioner.

“Det er et interessant område at investere i, fordi den grønne omstilling, som de fleste af os gerne vil have skal ske, ikke kan fuldføres, uden at man bruger ptx-teknologi. For vi kan ikke dekarbonisere hele vores energiforbrug ved elektrificering,” siger han.

Helt nyt marked

Han henviser til, at det for en række store sektorer, der udleder massive mængder af drivhusgasser, enten er meget besværligt eller umuligt at skifte de fossile brændsler ud med grøn strøm.

Det gælder bl.a. i shipping- og luftfartsindustrien, men også i stålproduktionen og andre industrielle og kemiske processer. Netop i de sektorer ventes grøn brint og power-to-x-skabte brændsler at skulle spille en vigtig rolle.

Hvis man kan være med til at få det til at lykkes og industrialisere brugen af de her teknologier, så har det et ret stort potentiale Christian Skakkebæk, seniorpartner, CIP

“Hvis man kan være med til at få det til at lykkes og industrialisere brugen af de her teknologier, så har det et ret stort potentiale. Både for dem, der skal købe slutproduktet, men også for os som bygger og investerer. Det har vi kunnet se, og det har vores investorer heldigvis også kunnet se,” siger han og afviser at fortælle, hvilket afkast CIP har stillet investorerne i udsigt.

“Men jeg er ret sikker på, at den ekspertise, vi har i at finde gode udviklingsprojekter, få dem udviklet og vise potentialet i dem, vil betyde, at store olie- og gasselskaber og andre energiselskaber vil komme ind og være med på vores projekter. Og også betale en præmie for at komme ind på sigt,” siger han.

Strøm fra vindmøller og solceller kan omdannes til grøn brint gennem elektrolyse.Grøn brint kan direkte eller forædlet bruges til at reducere CO2-udledningen i sektorer, som er svære at elektrificere.Brint kan f.eks. anvendes direkte til biler, tung vejtransport eller i produktionen af stål og cement.Brinten kan også gennem syntese omdannes til flydende grønne brændsler som e-ammoniak og e-metanol, der potentielt kan bruges som brændstof til f.eks. skibe og fly.

Ptx-teknologien har særligt de seneste år tiltrukket sig massiv opmærksomhed. Markedet er dog endnu i den spæde opstartsfase, og der er fortsat flere udfordringer, der skal løses, før markedet for grønt brint og de grønne brændsler får sit egentlige gennembrud.

“Nu gælder det så om at sætte fødderne rigtigt. Vi har tidligere været i industrier, hvor vi skulle industrialisere, effektivisere og få omkostningerne ned. Det har vi blandt andet brugt mange timer på i havvind, og derfor mener vi sådant set, at vi er nogle af dem, der bør kunne spille en væsentlig rolle her,” siger han.

CIP, som danske Vestas ejer en fjerdedel af, har allerede flere udviklingsprojekter inden for grøn brint og power-to-x, og sidste år annoncerede fondsforvalteren eksempelvis planer om at opføre et stort grønt ptx-projekt, der skal producere grøn ammoniak, i Esbjerg. Derudover tæller udviklingsporteføljen lige nu også potentielle projekter i Norge, Spanien, Portugal, Chile og Australien.

Cases
Cases
LÆS MERE OM SAMME EMNE
Virksomheder
CIP-partner om tårnhøj inflation og stigende renter: “Man skal have alting til at stå i vater”

Tårnhøj inflation og stigende renter har skabt store bevægelser og ændringer på de finansielle markeder, men det har umiddelbart ikke påvirket investorernes appetit på at skyde penge i en ny grøn milliardfond.

Sådan lyder det fra Christian Skakkebæk, seniorpartner hos Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der hentet de sidste investeringer til en ny fond, der går under navnet CI Energy Transition Fund. Samlet set har CIP rejst 3 mia. euro, svarende til lidt over 22 mia. kr., i fonden, der ifølge selskabet endte med at blive overtegnet.

“Behovet for at få placeret penge i esg-venlige investeringer er stort. Som en del af investorernes due diligence spørger de selvfølgelig ind til eksempelvis inflationssikkerhed. Analyser af sensitiviteten på inflation, og hvordan renteniveauerne generelt påvirker, bliver en større del af det. Men det er ikke noget, som vi kan se har påvirket interessen for vores fonde endnu,” siger han.

Seniorpartneren forventer heller ikke, at det er noget, der på længere sigt vil lægge en stor dæmper på investorernes interesse i selskabets kommende fonde for vedvarende energi.

CIP har ti fonde under forvaltning og har siden opstarten for ti år siden samlet set rejst ca. 19 mia. euro, svarende til lidt over 140 mia. kr., der er øremærket investeringer i energi og infrastruktur.

Store projekter

Omdrejningspunktet for den nye fond er investeringer i at udvikle store power-to-x-projekter, der er kan være med til at reducere udledningen af drivhusgasser i sektorer, der er svære eller umulige at elektrificere.

Christian Skakkebæk vil ikke løfte sløret for, hvilket afkast investorerne i power-to-x-fonden er blevet stillet i udsigt. Han er dog ikke nervøs for, at den høje inflation og de stigende renter vil lægge en markant dæmper på afkastforventningerne.

“Lige nu er vi i en periode, hvor man skal have alting til at stå i vater. Det kan være lidt vanskeligt på nogle projekter, men det er sådan set noget af det, vi er vant til at arbejde med og finde løsninger på. Så det går også nu. Men det store billede er jo, at der er enormt meget efterspørgsel og medvind på det her område,” siger han og understreger, at der er tale om “meget lange” investeringer.

“Det vil formentligt kunne påvirke den præcise timing for at bygge projekterne, og det vil formentligt også kunne påvirke den præcise timing for at kunne lave delvise frasalg eller hele frasalg af projekterne. Så der kan ske nogle tidsforskydelser, men det overordnede billede har det ikke påvirket,” siger seniorpartneren.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
7. feb 2023