BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Dansk industrikæmpe med i eksklusiv klub: “Det er en stor ting”

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Som den blot femte danske virksomhed har industrivirksomheden Grundfos fået godkendt sin plan om at blive klimaneutral i 2050

Den Bjerringbro-baserede pumpekoncern Grundfos bliver en del af en eksklusiv klimaklub.

Som den blot femte danske virksomhed er Grundfos netop blevet indlemmet i gruppen af virksomheder, som har fået godkendt sit såkaldte net-zero-mål af det anerkendte klimaprogram Science Based Targets Initiative (SBTI).

Grundfos er blevet godkendt både på kort sigt – frem mod 2030 – og frem mod 2050, hvor Grundfos har forpligtet sig på at reducere sit reducere sit klimaaftryk med mindst 90 pct. i 2050 sammenlignet med 2020.

Det er en kæmpestor forretningstransformation, der skal sættes i gang for at nå i mål Geraldine Bagger, klimachef, Grundfos.

Grundfos har forpligtet sig på at blive komplet klimaneutral i 2050, men de sidste 10 pct. kan ifølge SBTI’s retningslinjer foregå via klimakompensation.

“Det understreger, at vi går forrest og tænker vores klimatiltag ind i både vores aftryk og helt ind i vores værdikæde. Hos Grundfos rækker vores produkter og løsninger ud over vand, og det samme gælder vores bæredygtighedsambitioner: energibesparelser, vandbesparelser, cirkulær forretning og adgang til vand,” lyder det i en udtalelse fra koncernchef Poul Due Jensen, som det ikke har været muligt at få et interview med.

Femte danske selskab

På verdensplan har 1480 virksomheder fået godkendt deres plan om at blive helt klimaneutrale senest i 2050, og i Danmark er TDC Net umiddelbart den mest ambitiøse, fordi selskabet vil nå i mål allerede i 2030.

De tre øvrige godkendte i Danmark er Ørsted (skal være i mål i 2040), Pihl Holding (2050) og A/S Vestfrost (2050).

SBTI giver virksomheder, der ønsker at understøtte klimamålene i Paris-aftalen, en standardiseret metode til at måle sine udledninger og basere mål på, og med den transparens, der ligger i SBTI, er det muligt for investorer, kunder og leverandører at måle virksomheder op imod hinanden.Bag SBTI står FN’s Global Compact, World Resources Institute, CDP (Carbon Disclosure Project) og WWF.Forpligtelsen afhænger af virksomhedstype og -størrelse. Generelt skal virksomhedens mål være foreneligt med FN’s mål om højst 2 graders global opvarmning og bestræbelser på at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Men Grundfos er den første traditionelle industrivirksomhed i Danmark, der nu er blevet en del af programmet.

Science Based Targets-initiativet er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden. Det er en uafhængig standard, der med baggrund i klimaforskning stræber efter at begrænse den globale opvarmning med 1,5 grader i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Skal nå delmål

Hvad angår delmålet i 2030, har Grundfos forpligtet sig til at reducere sine drivhusgasemisssioner med 50 pct. i de såkaldte scope 1 og 2, som omhandler alt, hvad Grundfos udleder som virksomhed. I scope 3, som er hele værdikæden, skal udledningen reduceres med 25 pct. i 2030.

“Vi er det første selskab fra vandsektoren, der er blevet godkendt. Det er en stor ting for industrien og en milepæl for Grundfos,” siger Grundfos’ klimachef Geraldine Bagger.

Modsat de fleste andre virksomheder i verden er Grundfos’ udfordring, at langt den største del af selskabets CO2-aftryk ligger i brugen af produkterne og altså ikke i anskaffelse af råmaterialer og i produktion.

Kæmpe transformation

“Det er en kæmpestor forretningstransformation, der skal sættes i gang for at nå i mål, og det kommer derfor til at kræve betydelige investeringer både i forhold til innovation og på tværs af virksomhedens aktiviteter og værdikæde,” siger Geraldine Bagger.

SBTI er før blevet kritiseret for at have valideret store internationale virksomheders klimamålsætninger for hurtigt og for at bidrage til greenwashing.

2030 TDC Net har fået godkendt om at nå i mål allerede i 2030.

Organisationen har heller ikke mulighed for at sanktionere over for virksomheder, hvis de ikke overholder de mål, de har sat.

“Men vi skal rapportere på mange niveauer, og det sikrer, at vi bliver transparente, samtidig er metoderne gode, og de er skræddersyet til virksomhed. For få år siden gjorde alle virksomheder det selv, så dengang var der langt større risiko for, at det ville ende som greenwashing. Vi ville heller ikke forpligte os til det her, hvis ikke vi havde tænkt os at leve op til det,” siger Geraldine Bagger.

Hun tilføjer, at Grundfos’ klimaaftryk også er noget, som virksomhedens kunder i stigende grad lægger vægt på.

“Så det kan også få forretningsmæssige konsekvenser for os ikke at nå i mål med det.”

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022