BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Danmark trænger til en samlet køreplan for afgørende teknologi: Ordførere råber på knofedt i udvikling af ptx-industri
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det haster med at få sat de konkrete initiativer i gang, der skal sikre, at Danmark indfrier reduktionsmålene for sin CO2-udledning fastsat i klimaloven. Det mener klimaordførere uden for regeringen

Der er under 30 år til, at dommen over Danmarks klimapolitik endeligt falder. Til den tid skal vi være en nation med netto nuludledning af CO2 ifølge klimaloven fra 2020.

I den mission bliver power-to-x-teknologi (ptx) ikke nedprioriteret, hvis det står til tre af de nuværende klimaordførere i Folketinget.

Tværtimod tikker uret hastigt, og indsatsen for at gøre ptx til en industri i storskala trænger til at blive gasset op og tydeliggjort med konkrete initiativer, lyder det fra henholdsvis Tommy Ahlers (V), Morten Messerschmidt (DF) og Signe Munk (SF).

De vil bl.a. have økonomisk støtte, fortrængningskrav for CO2 og fælles målsætninger partierne imellem på bordet. Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov, der dikterer følgende: Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Senest i 2050 skal Danmark være et klimaneutralt samfund. Klimarådet skal i starten af hvert år give en faglig vurdering af, om regeringen er på rette vej mod klimalovens mål.

Tommy Ahlers: Sæt delmål og inkludér erhvervslivet

Hos oppositionspartiet Venstre mener Tommy Ahlers, at regeringen allerede nu bør sætte delmål for, hvor langt arbejdet med at udvikle ptx skal være i 2023, 2025, 2027 osv.

På den måde kan Christiansborg holde snor i sektorens udvikling og sikre, at politikken skyder den nødvendige kurs og fart.

“Eksempelvis med mål for hvor mange prøveanlæg der skal være oppe at køre i 2023. Ellers risikerer vi, at planen bliver for diffus, og vi først sent indser, at det går for langsomt.”

Han tilføjer, at de eksisterende aktører på det private marked også bør få mulighed for at sætte deres præg på ptx-strategien.

“Det kan være folk fra de store ptx-projekter, så det ikke udelukkende er ministerier og styrelser, der sidder med opgaven. Det kunne være sjovt at prøve at samarbejde på en anden måde på det her område; give erhvervslivet reel indflydelse på og ansvar for politikken.”

Og så skal det være nemmere at gennemskue, hvordan virksomheder i ptx-sektoren kan få del i de støttekroner, regeringen barsler med.

“Vi skal have afklaret vilkårene for den støtte, vi vil give. Vi har allerede afsat 750 mio. kr. for snart et år siden, men ingen ved, hvordan de kan få adgang til den støtte.”

Morten Messerschmidt: Giv økonomisk støtte og skab fælles mission

Hos Dansk Folkeparti mener klimaordfører Morten Messerschmidt også, at ptx-området skal prioriteres yderst højt i arbejdet med at nå de kort- og langsigtede klimamålsætninger for Danmark. Regeringen skal gøre power-to-x til et prioriteret fælles arbejdsområde på tværs af Folketinget Morten Messerschmidt, klimaordfører, Dansk Folkeparti

Ligesom erhvervslivets private virksomheder og brancheforeningernes partnerskaber, som eksempelvis Klimaalliancen mellem Dansk Industri og Dansk Energi, taler han for, at sektoren skal kickstartes med økonomisk støtte.

“Vi skal rykke hurtigt, for at sikre at det bliver Danmark – og ikke andre europæiske lande – der bliver nummer ét inden for produktion og anvendelse af ptx. Derfor er det afgørende, at vi hurtigt får gennemført nogle konkurrenceprægede udbud af produktionen og afsætter de nødvendige midler fra politisk side. Teknologien skal hjælpes økonomisk på vej i en startfase.”

Den strategi fordrer også, at politikerne tager hånd om sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel.

“Hvis vi fra politisk side sikrer, at transportsektoren og industrien kommer til at efterspørge de nye grønne brændsler, så øger vi erhvervslivets interesse for at producere dem. Og det kan skubbe på, at vi kan få produktionen op i skala og drive den teknologiske udvikling.”

Det nytter heller ikke, at regeringen ser udviklingen af ptx-landskabet som sin egen mission, fortæller han.

“Regeringen skal gøre ptx til et prioriteret fælles arbejdsområde på tværs af Folketinget, da vi kun lykkes med vores målsætninger, hvis vi arbejder på tværs inden for klima, transport, erhverv, forskning, EU-samarbejdet osv.”

Signe Munk: Indfør fortrængningskrav og lav køreplan

Også hos rød blok bliver udviklingen af ptx-teknologien vurderet som et afgørende redskab i klimaarbejdet.

SF’s klimaordfører, Signe Munk, giver udtryk for, at regeringen bør vende og udnytte muligheder for at give økonomisk støtte til at accelerere sektorens udvikling.

“Vi skal bruge alle instrumenter i værktøjskassen. Det gælder både at bidrage til efterspørgsel på ptx-baserede løsninger f.eks. gennem krav til brændstof, og vi skal også hjælpe udbuddet på vej gennem tilskud.”

Men det vigtigste element for opbyggelsen af ptx i Danmark er og bliver ifølge hende, at der kommer en klar og langsigtet køreplan på bordet for den samlede indsats:

“Jeg synes, at det er afgørende, at vi får en ptx-strategi på plads, så vi får en samlet plan. Vi skal også sætte gang i udbuddet af de nuværende støttemidler til ptx-anlæg. Derudover bør vi hæve CO2-fortrængningskravet til brændstof. Ptx skal prioriteres højt, fordi teknologien på mange måder er linket til at forbinde strøm med gas, varme og lagring,” fortæller Signe Munk.

Forsiden af Børsen Bæredygtig