BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Danmark er verdens bedste til at tage grønne patenter

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Danmark ligger i toppen, når det kommer til at tage patenter på klimateknologi. Den nye regering skal holde fast i fradrag på 130 pct., lyder ønsket fra Green Power Denmark

Danske virksomheder er verdensmestre i at tage grønne patenter. Det viser en ny opgørelse fra Green Power Denmark, der er energibranchens interesseorganisation i Danmark.

Green Power Denmark har taget et kig på 25 vestlige landes publicerede patenter i 2021 – både på det europæiske og det amerikanske patentkontor – og med 551 grønne patenter i alt ligger Danmark i front målt på patent pr. million indbygger.

Viceadm. direktør Jan Hylleberg peger på, at danske selskaber har et godt blik for den internationale konkurrence. Det er en del af forklaringen på, hvorfor Danmark er i front:

“Danske virksomheder er opmærksomme på, at hvis man skal klare sig i en hård global konkurrence på det her område, så skal man så vidt muligt forsøge at beskytte sin intellektuelle ejendomsret så godt som muligt. Derfor har der været en efterhånden lang tradition for, at vi i Danmark udtager patenter for de gode idéer, vi nu får,” siger han. 93 grønne patenter pr. million indbygger har danske virksomheder fået på europæisk plan i 2021

Helt specifikt har danske virksomheder på det europæiske patentkontor publiceret 93 grønne patenter pr. million indbygger – langt over nummer to og tre – Schweiz og Sverige – der har henholdsvis 51 og 37.

På det amerikanske patentkontor ligger danske virksomheder nummer ét med 65 grønne patenter pr. million indbygger. Lige under ligger Korea med 63 patenter og dernæst Japan med 43.

Kategoriseringen “grøn teknologi” kommer ifølge Green Power Denmark fra den internationalt anerkendte såkaldte Y02-klassificering.

Forskningsfradraget

For at hjælpe forskningen på vej og gøre Danmark attraktiv blev der i 2008 politisk vedtaget et forsknings- og udviklingsfradrag (F&U-fradrag) på 101,5 pct. I 2020 blev der vedtaget, at det skulle stige midlertidigt til 130 pct. – til og med 2022 – for at fremskynde grønne investeringer.

I 2021 blev forhøjelsen permanent i forbindelse med reformpakken “Danmark kan mere I”. Heri blev der afsat 0,8 mia. kr. til fradraget, og i det seneste regeringsgrundlag fra den nye SVM-regering er der også afsat et beløb. Nærmere bestemt 1 mia. kr., der bl.a. skal gå til F&U-fradraget.

Green Power Denmark opfordrer den nye regering til fortsat at afsætte penge til forskning bl.a. ved at holde fast i F&U-fradraget. Derudover håber de, at finansieringen gøres permanent – i stedet for at pengene findes fra finanslov til finanslov.

“Konkurrencen på eksempelvis vind foregår i dag mellem Danmark, Tyskland, Spanien og USA. Det er nogle få bestemte lande, som er meget aktive på de her områder. Det er vigtigt, at de virksomheder, som bedriver den her forskning og udvikling, også har nogle stærke incitamenter til at gøre det ud af Danmark,” siger Jan Hylleberg.

De økonomiske vismænd har tidligere været ude og sætte spørgsmålstegn ved effekten af F&U-fradraget. I forbindelse med “Danmark Kan mere I” lød det fra professor i økonomi og overvismand Carl-Johan Dalgaard til Børsen, at der lå en risiko for, at fradraget “bare giver højere lønninger til forskerne – i stedet for at reelt øge forskningen”.

En kritik Jan Hylleberg ikke er enig i:

“Fradraget understøtter, at man investerer i flere og større forskning- og udviklingsprojekter i Danmark. Og der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem det, og hvor mange forskere der er. Det her er en reel forskning og udvikling, som bliver understøttet, og ikke alene universitetsforskningsbaserede projekter,” siger vicedirektøren.

Børsen har kontaktet Skatteministeriet for en kommentar om F&U-fradraget, men ministeriet er ikke vendt tilbage med et svar inden artiklens deadline.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023