BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Bilbosser venter boom i salg af grønne biler
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Et teknologiskifte er for alvor i gang i den danske bilbranche, hvor danskerne i stigende grad tager el- og hybridbiler til sig. Nu venter flere af bilbranchens største spillere, at salget af grønne biler står over for et voldsomt boom i 2021.

Efter at have oplevet en tredobling i antal, tegnede salget af el- og plugin-hybridbiler sig i 2020 for 16,4 pct. af det samlede salg af nye biler.

16,4 pct. af alle nye personbiler, der blev indregistreret i 2020, var enten en el- eller plugin-hybridbil Danmarks største bilkoncern, Semler Gruppen, der sidder på over en fjerdedel af det samlede marked for personbiler, venter dog, at næsten hver tredje solgte bil i 2021 vil være en såkaldt grøn bil.

“Jeg tror, at 30 pct. af de biler, som vi sælger i 2021, kommer til at være el- eller hybridbiler. Vi oplever, at teknologiskiftet slår igennem lige nu,” siger Ulrik Drejsig, adm. direktør for Skandinavisk Motor Co., datterselskab til Semler Gruppen, hvor han starter som koncerndirektør til marts.

Også Via Biler, der er blandt de største bilforhandlere herhjemme, og som omsætter for over 2 mia. kr. på årsbasis, tror, at 30 pct. af de nyregistrerede personbiler vil være af den grønne slags.

“Vi kan mærke, at der er en rigtig stor interesse for el- og hybridbiler,” siger Peter Monk, direktør og medejer af Via Biler, der er storforhandler af Volvo, Ford og Toyota.

Udløst af nye afgifter

Den grønne bilbølge vil især blive udløst af de nye bilafgifter, der blev indført før jul, og som sænker prisen på el- og hybridbiler, og som tilsvarende gør købet af benzin- og dieselbiler dyrere, lyder forklaringen fra bilbosserne.

Nu er bilernes registreringsafgift i højere grad afhængig af, hvor meget CO2 den enkelte bil udleder. For elbiler er bundfradraget øget med 100.000 kr., så elbiler, der koster under 510.000 kr., er fritaget for afgifter. Koster bilen mere, skal der frem mod 2025 betales en registreringsafgift på 40 pct. af den del af værdien, som overskrider 500.000 kr.

Virkningen så man allerede i december, hvor 3845 nye elbiler trillede ud på vejene – det største antal på en måned nogensinde, og et salg der lå 324,4 pct. over niveauet i 2019, viser tal fra interesseorganisationen De Danske Bilimportører.

Coronakrisen og de deraf afledte restriktioner, som holder bilhusene lukket, har imidlertid givet bilforhandlerne en svær start på 2021, hvor bilsalget er sendt i dørken, beretter flere branchekilder.

Alligevel er bilforhandlerne optimistiske på vegne af 2021, og Semler Gruppen med flere venter, at antallet af nyregistrerede biler vil ligge på niveau med sidste år, hvor der blev sendt 198.132 nye personbiler på gaden. Det er et fald på 12,2 pct. sammenlignet med 2019.

Det er ikke kun fra politisk hold, der bliver kastet en gulerod til dem, der går med overvejelser om at investere i en elbil. Hos bilproducenterne bliver der i disse år investeret massive beløb i at udvikle el- og hybridbiler.

Det betyder dels, at flere bilproducenter nu tilbyder elbiler, der med en opladning har en rækkevidde på over 500 km, og dertil kommer, at der lige nu sker en eksplosion i antallet af grønne bilmodeller, som introduceres i markedet. Der er en meget høj grad af parathed til at køre i elektrificerede biler Jan Lang, markedsanalytiker, Bilbasen

Kigger vi på elbilerne, blev der introduceret 12 nye modeller i 2019, 15 nye modeller i 2020, og i 2021 ventes bilproducenterne at sende 33 nye elbiler på markedet, viser en gennemgang, som Bilbasen har lavet for Børsen.

Klar til grønne biler

Ifølge Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, betyder det meget for bilkøberne, at de kan finde en bil, der passer til lige præcis deres behov.

“Vi kan bare konstatere, at med alle de biler, som er på vej i alle mulige segmenter og typer, vil der være flere og flere relevante elbiler for bilkøberen at købe,” siger Jan Lang.

Regeringen venter, at aftalen om det nye afgiftssystem for biler vil medføre 775.000 el- og hybridbiler frem mod 2030. Her er hovedpunkterne:
Registreringsafgiften for elbiler sænkes, så den udgør 40 pct. i perioden 2021-2025, hvorefter den hæves.Ejer- og udligningsafgiften omlægges, således den er baseret på, hvor mange gram CO2 den enkelte bil udleder. Ordningen med lav afgift på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler forlænges frem til 2030.
Fra politisk hold er målet, at den nye aftale om omlægning af bilafgifterne skal give 775.000 grønne biler på vejene i 2035. Noget tyder på, at danskernes lyst til at skifte benzinbilen ud med en lav-eller nulemissionsbil er der. En undersøgelse fra oktober foretaget blandt 1003 potentielle bilkøbere viser, at 45 pct. af dem forventer “sandsynligvis” eller “med stor sandsynlighed” at have en el- eller hybridbil i 2025.

“Der er en meget høj grad af parathed til at køre i elektrificerede biler, og det skyldes især, at der bliver introduceret en masse nye el- og hybridbiler, og så betyder det rigtig meget, at der er afklaring omkring bilafgifterne,” siger Jan Lang, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med analysebureauet Advice.


Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021