BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Bilbosser venter boom i salg af grønne biler
2
Virksomheder
Nye afgifter presser bilsælgere på likviditet
3
Virksomheder
Ladenetværk er en akilleshæl
Bæredygtig
Bilbosser venter boom i salg af grønne biler
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Næsten hver tredje nye bil, der ruller ud fra bilforhandlerne i 2021, vil være en el- eller hybridbil, vurderer flere af branchens største aktører

Et teknologiskifte er for alvor i gang i den danske bilbranche, hvor danskerne i stigende grad tager el- og hybridbiler til sig. Nu venter flere af bilbranchens største spillere, at salget af grønne biler står over for et voldsomt boom i 2021.

Efter at have oplevet en tredobling i antal, tegnede salget af el- og plugin-hybridbiler sig i 2020 for 16,4 pct. af det samlede salg af nye biler.

16,4 pct. af alle nye personbiler, der blev indregistreret i 2020, var enten en el- eller plugin-hybridbil Danmarks største bilkoncern, Semler Gruppen, der sidder på over en fjerdedel af det samlede marked for personbiler, venter dog, at næsten hver tredje solgte bil i 2021 vil være en såkaldt grøn bil.

“Jeg tror, at 30 pct. af de biler, som vi sælger i 2021, kommer til at være el- eller hybridbiler. Vi oplever, at teknologiskiftet slår igennem lige nu,” siger Ulrik Drejsig, adm. direktør for Skandinavisk Motor Co., datterselskab til Semler Gruppen, hvor han starter som koncerndirektør til marts.

Også Via Biler, der er blandt de største bilforhandlere herhjemme, og som omsætter for over 2 mia. kr. på årsbasis, tror, at 30 pct. af de nyregistrerede personbiler vil være af den grønne slags.

“Vi kan mærke, at der er en rigtig stor interesse for el- og hybridbiler,” siger Peter Monk, direktør og medejer af Via Biler, der er storforhandler af Volvo, Ford og Toyota.

Udløst af nye afgifter

Den grønne bilbølge vil især blive udløst af de nye bilafgifter, der blev indført før jul, og som sænker prisen på el- og hybridbiler, og som tilsvarende gør købet af benzin- og dieselbiler dyrere, lyder forklaringen fra bilbosserne.

Nu er bilernes registreringsafgift i højere grad afhængig af, hvor meget CO2 den enkelte bil udleder. For elbiler er bundfradraget øget med 100.000 kr., så elbiler, der koster under 510.000 kr., er fritaget for afgifter. Koster bilen mere, skal der frem mod 2025 betales en registreringsafgift på 40 pct. af den del af værdien, som overskrider 500.000 kr.

Virkningen så man allerede i december, hvor 3845 nye elbiler trillede ud på vejene – det største antal på en måned nogensinde, og et salg der lå 324,4 pct. over niveauet i 2019, viser tal fra interesseorganisationen De Danske Bilimportører.

Coronakrisen og de deraf afledte restriktioner, som holder bilhusene lukket, har imidlertid givet bilforhandlerne en svær start på 2021, hvor bilsalget er sendt i dørken, beretter flere branchekilder.

Alligevel er bilforhandlerne optimistiske på vegne af 2021, og Semler Gruppen med flere venter, at antallet af nyregistrerede biler vil ligge på niveau med sidste år, hvor der blev sendt 198.132 nye personbiler på gaden. Det er et fald på 12,2 pct. sammenlignet med 2019.

Det er ikke kun fra politisk hold, der bliver kastet en gulerod til dem, der går med overvejelser om at investere i en elbil. Hos bilproducenterne bliver der i disse år investeret massive beløb i at udvikle el- og hybridbiler.

Det betyder dels, at flere bilproducenter nu tilbyder elbiler, der med en opladning har en rækkevidde på over 500 km, og dertil kommer, at der lige nu sker en eksplosion i antallet af grønne bilmodeller, som introduceres i markedet. Der er en meget høj grad af parathed til at køre i elektrificerede biler Jan Lang, markedsanalytiker, Bilbasen

Kigger vi på elbilerne, blev der introduceret 12 nye modeller i 2019, 15 nye modeller i 2020, og i 2021 ventes bilproducenterne at sende 33 nye elbiler på markedet, viser en gennemgang, som Bilbasen har lavet for Børsen.

Klar til grønne biler

Ifølge Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, betyder det meget for bilkøberne, at de kan finde en bil, der passer til lige præcis deres behov.

“Vi kan bare konstatere, at med alle de biler, som er på vej i alle mulige segmenter og typer, vil der være flere og flere relevante elbiler for bilkøberen at købe,” siger Jan Lang.

Regeringen venter, at aftalen om det nye afgiftssystem for biler vil medføre 775.000 el- og hybridbiler frem mod 2030. Her er hovedpunkterne:
Registreringsafgiften for elbiler sænkes, så den udgør 40 pct. i perioden 2021-2025, hvorefter den hæves.Ejer- og udligningsafgiften omlægges, således den er baseret på, hvor mange gram CO2 den enkelte bil udleder. Ordningen med lav afgift på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler forlænges frem til 2030.
Fra politisk hold er målet, at den nye aftale om omlægning af bilafgifterne skal give 775.000 grønne biler på vejene i 2035. Noget tyder på, at danskernes lyst til at skifte benzinbilen ud med en lav-eller nulemissionsbil er der. En undersøgelse fra oktober foretaget blandt 1003 potentielle bilkøbere viser, at 45 pct. af dem forventer “sandsynligvis” eller “med stor sandsynlighed” at have en el- eller hybridbil i 2025.

“Der er en meget høj grad af parathed til at køre i elektrificerede biler, og det skyldes især, at der bliver introduceret en masse nye el- og hybridbiler, og så betyder det rigtig meget, at der er afklaring omkring bilafgifterne,” siger Jan Lang, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med analysebureauet Advice.


LÆS MERE OM SAMME EMNE
Virksomheder
Nye afgifter presser bilsælgere på likviditet

I bilbranchen er der udbredt tilfredshed med det nye system for bilafgifter, som blev forhandlet på plads i december, og trådte i kraft allerede før jul.

Problemet er bare, at it-systemet hos Motorstyrelsen, der står for opkrævning af bilafgifter, først ventes at være rettet til efter det nye afgiftssystem 1. juni.

Indtil da skal bilforhandlerne afregne afgifter på nye biler på baggrund af gamle bilafgifter, der var sat til at træde i kraft 1. januar, og som ville sende afgifter på el- og hybridbiler i vejret.

De bliver straffet på likviditeten for at sælge grønne biler Mads Rørvig, adm. direktør, De Danske Bilimportører Dermed skal bilforhandlerne i en lang periode betale millioner af kroner i afgifter, som de først vil blive kompenseret for senere på året.

“Det er et alvorligt problem, fordi det sætter bilforhandlerne i en likviditetsklemme,” siger Ulrik Drejsig, adm. direktør i Skandinavisk Motor Co., der har agenturet på salg af bl.a. VW, Skoda og Audi i Danmark.

Interesseorganisationen De Danske Bilimportører vurderer, at det for bilforhandlerne vil betyde, at de vil komme til at lægge op mod 2,2 mia. kr. ud i bilafgifter, som de først vil få tilbage efter 1. juni.

“Det er alvorligt, fordi bilforhandlerne kommer fra et udgangspunkt, hvor de er lukket ned på grund af corona, og samtidig får de den her likviditetsudfordring, hvor de bliver straffet på likviditeten for at sælge grønne biler, som politikerne ellers gerne vil have,” siger Mads Rørvig, adm. direktør hos De Danske Bilimportører. 2,2 mia. kr. vurderer De Danske Bilimportører, at bilforhandlerne kommer til at lave afgiftsudlæg for

Afgiftsudlægget kommer på et tidspunkt, hvor bilbranchen – ligesom mange andre brancher – presses af, at de er tvunget til at holde lukket grundet covid-19. Samme situation udspillede sig i foråret, hvor flere i bilbranchen grundet nedlukningen frygtede, at de ville lide likviditetsdøden, fordi de havde store summer bundet i billagre, som ikke flyttede sig.

Politisk håndsrækning

Regeringen kom dog med en håndsrækning i midten af januar, hvor de vedtog, at bilbranchen kan vente med at betale registreringsafgift for marts måned til midten af november. Afgiftsudsættelsen gælder alle biltyper, uanset hvilken type brændstof de kører på, og vil ifølge regeringen øge bilforhandlernes likviditet med 1,5 mia. kr.

I månederne, der følger efter marts, må bilforhandlerne dog igen lave udlæg for bilafgifterne, indtil Motorstyrelsens it-systemer er klar til at håndtere det nye afgiftssystem.

Fra regeringens side er der på nuværende tidspunkt ingen planer om at komme bilforhandlerne til undsætning i de måneder, oplyser Skatteministeriet.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Virksomheder
Ladenetværk er en akilleshæl

Mens det nye system for bilafgifter er på plads og ventes at sende titusindvis af nye el- og hybridbiler på vejene i de kommende år, er infrastrukturen med ladestandere det langtfra. Sådan lyder meldingen fra Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.

“Infrastrukturen er malurten i bægeret, og det er klart der, hvor jeg ser akilleshælen i forhold til udrulningen af elbiler,” siger Jan Lang.

Fra politisk hold er målet, at det nye system for bilafgifter, der blev indført kort før jul, vil sende 775.000 elektriske biler på vejene frem mod 2030, men ladenetværket i Danmark er ikke klar til de politiske ambitioner, siger Ulrik Drejsig, adm. direktør i Skandinavisk Motor Co., der er en del af bilkoncernen Semler Gruppen.

10.000 offentlige ladepunkter vil Clever opstille frem mod 2025 “Vi oplever, at når kunderne bliver en smule tilbageholdende i forhold til at købe nul- eller lavemissionsbiler, så handler det ofte om bilernes rækkevidde eller ladenetværket. Udfordringerne med bilernes rækkevidde er ved at være løst, men så kommer spørgsmålet til infrastrukturen,” siger Ulrik Drejsig, der til marts indtræder som koncerndirektør i Semler Gruppen.

Det nye afgiftssystem tager afsæt i anbefalinger fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, der kom i september sidste år. Udfordringerne med bilernes rækkevidde er ved at være løst, men så kommer spørgsmålet til infrastrukturen Ulrik Drejsig, adm. direktør, Skandinavisk Motor Co.

Siden da har elbilkommissionen, som den kaldes i folkemunde, fokuseret sit arbejde mod sin anden delrapport, der netop omhandler de infrastrukturelle forhold, som skal være med til at understøtte en grøn omstilling af den danske bilpark. Hjulpet på vej af de rette rammevilkår er Ulrik Drejsig fra Skandinavisk Motor Co. sikker på, at markedskræfter nok skal sørge for, at ladenetværket bliver udbygget, i takt med at salget af el- og plugin-hybridbiler tager fart.

Ladeoperatøren Clever har eksempelvis meldt ud i oktober, at de vil opsætte mindst 10.000 nye offentlige ladepunkter til elbiler inden udgangen af 2025. I dag har Clever opsat ca. 1300 offentlige ladepunkter.

Ifølge Berlingske Business har Clevers ejere allerede skudt 250 mio. kr. ind i selskabet for at sætte strøm til planen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig