BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Bæredygtighed fylder på virksomhedernes online visitkort
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Hos mere end halvdelen af danske virksomheder er bæredygtighed en del af fortællingen på hjemmesiden. Det er et helt klart konkurrenceparameter, vurderer DI

De seneste år har hjemmesiden for den danske producent af miljøteknologiske løsninger Stjernholm A/S ændret væsentlig karakter, og bæredygtighed gjort mere synligt. Selvom Stjernholm i mange år har arbejdet med bæredygtighed, har et konkret ønske fra bl.a. kinesiske kunder fået virksomheden til at bruge FN’s verdensmål aktivt i promoveringen af produkterne, der bliver eksporteret til kunder i hele verden, fortæller ejerleder Kaj Nees Stjernholm. DI har i en ny analyse undersøgt 7174 danske virksomheders kommunikation om bæredygtighed online. 53 pct. af virksomhederne italesætter bæredygtighed. 71 pct. af virksomhederne arbejder strategisk med
bæredygtighed.
De store virksomheder kommunikerer i højere grad om bæredygtighed end smverne.

Han peger på en løsning, der kan separere gylle og sand hos mælkeproducenter og på biogasanlæg, og som betyder, at begge dele kan genbruges.

“Klikker man på sandvaskeren på vores hjemmeside, kan man se, hvilke verdensmål den er med til at påvirke, og hvad den specifikt gør. Det har vi specifikt gjort, fordi vores kunder gerne vil vide det,” siger han.

Kommunikation om bæredygtighed fylder ikke kun hos Stjernholm.

En ny undersøgelse fra DI viser, at over halvdelen af de danske virksomheder kommunikerer om bæredygtighed på deres hjemmeside, især om den grønne del af bæredygtighed som klimamål og CO2-arbejdet. Ikke alle har det samme fokus på verdensmålene Kaj Nees Stjernholm, ejerleder i Stjernholm A/S

Undersøgelsen er udført med såkaldt “webscraping”, hvor i alt 7174 danske virksomheders hjemmesider er blevet gennemlyst for forskellige ord og begreber, der knytter sig til bæredygtighed.

I alt er det 53 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, der kommunikerer om bæredygtighed. For de allerstørste virksomheder med mere end 250 ansatte er det 93 pct., der italesætter bæredygtighed på deres online visitkort.

“For os er det vigtigste i undersøgelsen, at virksomhederne ikke overkommunikerer om bæredygtighed. Vi kan i data se, at dem, der kommunikerer om bæredygtighed, også er dem, der gør noget,” siger Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed i DI.

71 pct. af virksomhederne arbejder strategisk med bæredygtighed, og dermed er det langt flere, der arbejder med det, end der fortæller om det.

“Der er meget snak om greenwashing, og at virksomheder oversælger deres indsats, men det ser vi ikke ud fra undersøgelsen,” siger Marie Gad.

Konkurrencefordel

Mens hun ser det som en fordel, at virksomhederne ikke bralrer op om falsk grønhed, kan det omvendt blive en ulempe ikke at kommunikere nok.

“Det går hen og bliver problematisk, hvis man ikke kommunikerer om det, man gør, og det risikerer at ramme konkurrencedygtigheden. Vi oplever, at virksomhederne er meget forsigtige, men samtidig er det nødvendigt, at de kommunikerer for at imødekomme krav fra investorer, samarbejdsparterne og ikke mindst forespørgsler fra de bedste talenter, man gerne vil tiltrække,” siger Marie Gad.

Det er især de allermindste virksomheder, der holder igen med at kommunikere om bæredygtighed. For virksomheder med mindre end 50 medarbejdere er det 47 pct., der italesætter deres bæredygtige indsatser online.

“Selvom det kan være svært, handler det om at komme i gang og begynde at fortælle om sit arbejde. Smv’erne skal turde stå frem og fortælle, også selvom de kun lige er begyndt processen med deres bæredygtighedsarbejde,” siger Marie Gad.

Respekt

Hos Kaj Nees Stjernholm er især én erkendelse vigtig i forbindelse med virksomhedens kommunikation om bæredygtighed:

“Vi må have respekt for, at ikke alle har det samme fokus på verdensmålene,” siger han.

Derfor bliver alle ansatte klædt på til at kunne tale med kunderne om løsningerne, så dagsordenen med bæredygtighed bliver en naturlig del af dialogen.

“Den store forskel er, at vi har fokus på den værdiskabelse, som er i løsningen. Så man flytter fokus fra kun at snakke pris til også at snakke miljø og csr.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig