KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Privatlivspolitik Fordelsklub

Gå til:
Cookiepolitik
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik Fordelsklub shop

FOR MEDLEMMER AF BØRSEN FORDELSKLUB 

Persondatapolitik 

 

For at bruge loyalitetsprogrammet skal du acceptere nedenstående Persondatapolitik. 

 

1. Generelt 

1.1 Denne Persondatapolitik (herefter benævnt “Politikken”) finder anvendelse ved din brug af loyalitetsprogrammet. Loyalitetsprogrammet giver dig som bruger mulighed for at opnå forskellige kontante fordele (herefter benævnt “Bonus”) fra de deltagende virksomheder. Loyalitetsprogrammet benævnes herefter “Cashback Services”. Cashback Services ejes og drives af Loyalty Key Cardlink ApS, CVR nr. 35239502, Vester Voldgade 83, 1552 København (herefter benævnt “Cashback”). 

1.2 Persondatapolitikken gælder for alle Cashback Services, uanset om du tilgår Cashback Services via hjemmesiden eller appen (herefter benævnt “Platformene”). 

1.3 Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Politikken samt gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

 

2. Dataansvarlig 

2.1 Loyalty Key Cardlink ApS er dataansvarlig for de behandlede personoplysninger. 

2.2 Vores informationer er: 

Loyalty Key Cardlink ApS 

CVR-nr. 35239502 

Vester Voldgade 83 

1552 København 

 

3. Behandlede oplysninger 

3.1 Identifikationsdata og kontaktoplysninger 

Når du opretter en brugerprofil, skal du indtaste din e-mailadresse, dit mobiltelefonnummer, en adgangskode samt et eller flere betalingskort (se nærmere om vores behandling af kortoplysninger i punkt 3.3). 

3.1.1 Formål og grundlag 

Personoplysninger om dig behandles for at kunne identificere dig som bruger, herunder for at kunne kontakte dig. Behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for, at Cashback Services kan leveres til dig, herunder for at kunne fakturere virksomheder for din optjente Bonus. Denne behandling er nødvendig for, at aftalen med dig som bruger kan opfyldes. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b. 

Med dit samtykke anvendes din e-mailadresse og mobiltelefonnummer tillige til udsendelse af markedsføringsmateriale fra Cashback. Hjemlen hertil er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a. 

3.2 Øvrige oplysninger om dig 

Cashback indsamler andre oplysninger, hvis du oplyser disse. Dette er oplysninger om din fødselsdato, din alder, antal personer i din husstand, dit køn, dit postnummer og land. Der kan løbende blive tilføjet flere typer af oplysninger, som altid er valgfrie for dig at oplyse. 

3.2.1 Formål og grundlag 

Disse personoplysninger om dig behandles med henblik på at kunne foretage målrettet markedsføring og tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashback Services. Behandlingsgrundlaget for dette er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f. 

3.3 Betalingskortoplysninger 

Cashback behandler oplysninger om dit betalingskortnummer, udløbsdato og navn på kortholderen. Cashback indsamler alene disse oplysninger, når du tilføjer dine kortoplysninger. I det tilfælde, at du ønsker at foretage en betaling for en ekstra service, skal du indtaste CVV/CVC. Cashback gemmer ikke dit CVV/CVC, men bruger dette til at autorisere en betaling. 

Dine betalingskortoplysninger behandles alene i et it-miljø, som er certificeret iht. PCI-reglerne (Payment Card Industry). 

3.3.1 Formål og grundlag 

Cashback har brug for dine kortoplysninger for at kunne registrere, hvilke køb du foretager, hvor du er berettiget til Bonus. Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig. Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b. 

3.4 Betalingsoplysninger 

Cashback behandler oplysninger om de køb, du foretager med et til Cashback Services tilmeldt betalingskort. Cashback behandler oplysninger om tidspunktet for købet og det beløb, du har købt for. Med dit udtrykkelige samtykke behandler Cashback også oplysninger om, hvor du har foretaget betaling. Hvis du ikke ønsker at meddele Cashback dit samtykke, kan Cashback ikke levere tjenesten til dig. Cashback behandler ikke oplysninger om, hvad du har købt, medmindre det er nødvendigt af hensyn til beregning af Bonus. 

3.4.1 Formål og hjemmel 

Behandlingen af dine betalingsoplysninger sker, for at Cashback kan beregne, hvilken Bonus du er berettiget til. Dette er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med dig. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a og lit. b samt § 125, stk. 2 i lov om betalinger. 

Med dit samtykke anvender Cashback endvidere oplysninger om dine køb til brug for målrettet markedsføring og for at kunne tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashback Services. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a. 

3.5 Kundenummer 

Cashback behandler dit kundenummer i forbindelse med udbetaling af Bonus. Nogle udbetalingsmetoder kræver, at du oplyser dit kundenummer hos den virksomhed, som udbetalingen skal ske til, f.eks. hvis du vil modregne en betaling med din optjente Bonus. Cashback indsamler alene disse oplysninger, når du oplyser dit kundenummer hos Cashback. 

3.5.1 Formål og hjemmel 

Formålet med behandlingen er, at Cashback kan udbetale din optjente Bonus på den måde, som du har bedt om. For eksempel kan du have bedt om, at din Bonus benyttes til modregning i en regning eller lignende. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b. 

3.6 Geografisk placering 

Med dit samtykke behandler Cashback oplysninger om din geografiske placering. 

3.6.1 Formål og hjemmel 

Formålet med behandlingen er, at Cashback kan vise dig virksomheder (butikker, restauranter, webshops mv.), der tilbyder Bonus i nærheden af dig. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a. 

 

4. Videregivelse af data 

4.1 De personoplysninger om dig, som Cashback behandler, videregives som udgangspunkt ikke til tredjemand uden dit samtykke. 

Cashback videregiver oplysninger om det beløb, der er handlet for, Bonus, der er tilføjet til din saldobalance, samt tidspunktet for transaktionen til de til Cashback Services tilsluttede virksomheder til brug for fakturering for din Bonus. Denne behandling er nødvendig for, at Cashback kan opfylde sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b. 

Når du handler med en butik, videregiver Cashback oplysninger om din alder, køn, postnr. og det beløb, der er handlet for, den Bonus, der er udbetalt til dig, samt tidspunktet for transaktionen til butikken med henblik på at kunne opdatere dit nyhedsfeed med relevant markedsføring. Dette sker med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f. 

Hvis du vælger at “følge” en butik, accepterer du, at Cashback må videregive fornavn, alder, køn, postnr., det beløb, der er handlet for, den Bonus, der er udbetalt til dig, samt tidspunktet for transaktionen til butikken til brug for at kunne opdatere dit nyhedsfeed med målrettet markedsføring. Dette sker med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f. 

Cashback kan endvidere videregive dine personoplysninger for at overholde lovgivningen, i forbindelse med en juridisk proces og for at efterkomme anmodninger fra offentlige myndigheder. 

4.2 Cashback modtager transaktionsinformationer baseret på dine køb hos tilmeldte virksomheder med tilmeldte betalingskort. Som bruger accepterer du, at Cashback kan beregne Bonus på dine tilmeldte betalingskort via Visa, Mastercard og enhver anden payment provider samt udveksle disse med Cashbacks underleverandører med det formål at kunne identificere og beregne Bonus for dine køb hos tilmeldte virksomheder (butikker, restauranter, webshops mv). 

4.3 Som bruger giver du samtykke til, at dit Dankort, Visakort og/eller Mastercard tilmeldes Cashback, og at dit kortnummer videregives til Nets Denmark A/S. Du giver endvidere samtykke til, at Nets Denmark A/S behandler oplysninger om, hvor, hvornår og for hvilket beløb du har brugt dit Dankort, Visakort og/eller Mastercard med henblik på at beregne din Bonus. Oplysninger om, hvad du har købt, bliver ikke behandlet. De behandlede oplysninger udveksles med Cashback. Nets Denmark A/S anvender firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne. 

4.4 Vi samarbejder med Enigmatic Smile Ltd., som er en underleverandør til Cashback Services. Som bruger giver du samtykke til, at Enigmatic Smile Ltd. opbevarer og processerer oplysninger, du har afgivet til denne eller andre tilhørende Platforme, og til at modtage service beskeder sendt fra Enigmatic Smile Ltd. 

 

5. Opbevaring 

5.1 Cashback opbevarer dine personoplysninger, indtil du framelder Cashback Services, hvorefter dine personoplysninger enten slettes eller pseudonymiseres. Hvis du tilbagekalder et samtykke, slettes eller pseudonymiseres de under samtykket hidtil behandlede personoplysninger. Cashback kan dog gemme dine personoplysninger længere, såfremt det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven eller andre til enhver tid gældende lovmæssige krav. 

 

6. Rettigheder 

Når Cashback behandler dine personoplysninger, har du som registreret en række rettigheder. Disse persondatarettigheder er anført nedenfor. Hvis du ønsker at gøre en eller flere af dine rettigheder gældende, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Cashback. 

6.1 Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Cashback har registreret om dig. 

6.2 Ret til berigtigelse: Du har ret til at få korrigeret personoplysninger, som Cashback behandler om dig, hvis personoplysningerne er fejlbehæftede eller vildledende. 

6.3 Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, som Cashback behandler om dig. 

6.4 Ret til begrænsning: Du har ret til, at Cashback i visse tilfælde midlertidigt begrænser sin behandling af dine persondata til alene at være opbevaring. 

6.5 Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til få udleveret persondata, som du har givet til Cashback, i et struktureret, almindeligt anvendeligt og maskinlæsbart format. 

6.6 Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til, på baggrund af din særlige situation eller særlige grunde, at gøre indsigelse mod Cashbacks behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse vedrører brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring, standser Cashback sådan behandling. 

6.7 Ret til at klage: Du har ret til at klage over Cashbacks behandling af dine persondata. En sådan klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk

 

7. Tilbagekaldelse af samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af dine samtykker ved at rette henvendelse til Cashback, ved at slette din profil eller ved at ændre dine indstillinger på Platformene. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du i nogle tilfælde ikke kan gøre brug af Cashback Services. 

 

8. Databehandlere og overførsel af personlige oplysninger uden for EU 

8.1 Vi overfører dine oplysninger om kortnummer og udløbsdato til en databehandler i USA, som er underlagt vores instruks. Databehandleren er underlagt Privacy Shield, som tillige er overførselsgrundlaget. Du kan læse nærmere om Privacy Shield her: www.privacyshield.gov 

 

9. Fortrolighed 

9.1 Cashback behandler dine personoplysninger fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Cashback og samarbejdspartnere har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. Samtlige af Cashbacks medarbejdere og samarbejdspartnere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af personoplysninger. 

 

10. Klageadgang 

10.1 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling eller opbevaring af dine personoplysninger, bedes du rette henvendelse til os på de under pkt. 2.2 nævnte kontaktoplysninger. 

10.2 Derudover har du til enhver tid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, https://www.datatilsynet.dk/. 

 

11. Ændringer af politikken 

11.1 Cashback forbeholder sig ret til at ændre Politikken til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af Politikken træder i kraft ti dage efter, at Cashback har orienteret dig om ændringer af Politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil.