BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Sand og grus bliver en mangelvare i Danmark og sætter kæmpeprojekter i fare

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Klimaprojekter som energiøerne og klimasikringsprojekter i kommunerne kan blive ramt, når de danske grusgrave stadig oftere mangler sand og grus, advarer branchen. Der er brug for en dansk strategi for råstofferne, mener de

Når kæmpeprojekter som energiøerne Lynetteholmen og Femern Bælt-forbindelsen skal bygges, kan entreprenørerne komme til at mangle de råstoffer, der skal blandes i cementen eller udgøre stabile underlag til projekternes veje.

For mens opsvinget i byggebranchen har gavnet økonomi og beskæftigelse i årevis, har det også tæret på landets ressourcer. Det i en sådan grad, at basale råstoffer som sand og grus i dag er svære at skaffe i de rigtige mængder og kvaliteter.

På land indvindes der primært sand, grus og sten i Danmark. Materialerne bruges særligt i bygge- og anlægssektoren, hvor blandt andet grusunderlag og såkaldt tilslag til beton udgør store dele af forbruget. Hver grusgrav benyttes ifølge branchen omkring fem år. Ifølge branchen godkendes der for få nye grusgrave i for langsomt tempo til at følge med den kommende efterspørgsel. Beregninger af det kommende behov findes ikke og bliver efterspurgt af branchen som en del af en strategi på området Kilde: Danmarks Statistik, Danske Råstoffer

“Vognmænd holder allerede i dag i kø i timevis og kan ikke få det de skal bruge, og man taler om at sejle råstoffer ind, især til Sjælland,” siger Bjarne Overgaard, adm. direktør i Bedsted Lø Grusværker.

Han er også bestyrelsesformand i brancheorganisationen Danske Råstoffer. Og her er man bekymrede for forsyningen af sand og grus med udsigten til store projekter, der er vedtaget politisk, og de yderligere projekter som Kattegatforbindelsen, der kan være på vej.

Kan standse energiøer

“For energiøerne kan det jo komme til at betyde, at man ikke kan bygge dem – så enkelt er det. Der er samtidig vedtaget en hel infrastrukturplan frem til 2035, hvor man ikke har overvejet, hvor råstofferne skal komme fra,” konstaterer han.

Kernen i problemet er ikke mængden af råstoffer i den danske undergrund i sig selv, men snarere planlægningen af, hvor mange af dem, der skal graves op og hvornår der er behov for dem, påpeger chefkonsulent i Geus, Jakob Kløve Keiding.

“Det er et paradoks, at vi har problemer med at sikre nok råstoffer, for vi er ikke ved at løbe tør i geologisk forstand. Danmark består jo af sand og grus, men meget er simpelthen ikke tilgængeligt,” siger han med henvisning til, at der er mange forskellige interesser på spil, og det er meget vanskeligt at finde områder til grusgrave for at udfylde behovet.

Samtidig er det ikke nødvendigvis de rette kvaliteter af materialer, der er tilgængelige. Til beton bruges eksempelvis gode kvaliteter for at opnå den ønskede styrke, og lav kvalitet er udelukket til brug i krævende bygningsværker som f.eks. broer og højhuse, mens til anden anvendelse som opfyldning betragtes for høj kvalitet som spild af ressourcer.

Af samme grund peger Danske råstoffer på behovet for en national strategi for råstoffer, argumenterer Bjarne Overgaard.

“I dag bevæger vi os hele tiden på kanten af, om der er nok råstoffer i Danmark til vores vækst. Problemet har været stigende i fire-fem år og er tilspidset i dag. En råstofstrategi ville være rettidig omhu modsat de hovsaløsninger, der bliver mere udbredte i dag,” siger han.

En strategi skal ifølge Danske Råstoffer blandt andet fremskrive behovet for forskellige råstoffer, udstikke rammer for, hvornår råstoffer af de højeste kvaliteter må bruges, og kortlægge hvilke råstoffer, der er tilgængelige, hvor de findes og i hvor store mængder.

Folketinget afviste forslag

Jakob Kløve Keiding genkender behovet og peger på, at lande som Norge, Sverige, Finland og Frankrig har haft nationale råstofplaner i omkring ti år. Når der ikke er en national strategi i Danmark endnu, skyldes det, at der netop i disse år er mange typer projekter, som landets begrænsede areal skal bruges på, vurderer han.

“Råstoffer er ikke højest på den politiske dagsorden, og ingen vil kæmpe for, at vi skal bruge plads på mere råstofindvinding. Men det må man acceptere, hvis man vil have klimatilpasning og ny infrastruktur,” konstaterer han.

Han peger på, at øget genanvendelse ikke alene kan hjælpe med at dække behovet, og alternativet, som at sejle råstoffer ind fra udlandet, ikke er en optimal løsning. Sådan import vil udover at påvirke prisen på infrastrukturprojekterne også presse CO2-udledningen fra dem i vejret.

Et politisk beslutningsforslag om en råstofstrategi blev stillet af Venstre i folketinget i 2021. Her afviste regeringen og støttepartierne forslaget, mens de borgerlige partier stemte for. En ny version af forslaget er under behandling.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022