BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Vildtgroende græs vokser op hos virksomheder
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Klimaet står fortsat øverst på listen over virksomheders grønne arbejde, men investeringer i biodiversitet rykker tydeligt op på dagsordenen hos flere selskaber

Den helt almindelige grønne græsplæne er blevet til vild natur ved KMD's hovedkvarter. I alt 15,4 hektar er blevet omlagt, fortæller Ditte Haugaard Clausen. Hun er bæredygtighedschef i it-kæmpen og peger på, at de naturforbedrende aktiviteter med stor sandsynlighed bliver et konkurrenceparameter i fremtiden. I dag er de ændrede arealer et aktiv for selskabets image og kan ses på medarbejdertilfredsheden.

“Man behøver ikke gå helt bonsai og have yakokser gående for at skabe mere biodiversitet. Vi har søgt hjælp hos en rådgiver, der lavede en samlet plan for hvilken lokal natur, vi kunne være med til at fremme i området. Der er ofte nogle omkostninger i anlægsfasen, men derfra er der ikke en meromkostning i plejen af naturarealerne,” siger hun og tilføjer, at biodiversitetsstrategien i høj grad er båret af KMD's medarbejdere.

“De går vanvittigt meget op i det og byder ind med enormt mange idéer til, hvordan vi kan forbedre os. For en it-virksomhed som os, der ikke har et kæmpe CO2-aftryk, er det en god måde at træffe nogle synlige valg. De ansatte kan ikke se, om vi sørger for, der kommer grøn strøm ud af stikkontakten, men de kan glæde sig over naturen på arbejdspladsen, de kan holde møder i naturarealerne og bruge dem rekreativt.”

Forventningen er også, at et dokumenteret arbejde med naturbevarelse får betydning for konkurrenceevnen.

“Generelt ser vi en kæmpe vækst i grønne krav gennem udbud af opgaver, og det er især drevet af private virksomheder,” vurderer KMD's bæredygtighedschef.

Stadig flere danske virksomheder får som KMD lige nu øje på naturgenoprettelse som et nyttigt og relativt let udførligt tiltag, når de skal positionere sig som grønne selskaber.

Tendensen er også tydelig hos storselskaber som Novo Nordisk og Ørsted, der allerede rapporterer om deres initiativer for at bidrage til biodiversitet, mens mindre selskaber søger rådgivning og naturbevidst driftspleje af deres udendørsarealer.

Besparelse på drift

Boligselskabet KAB administrerer over 60.000 boliger i Hovedstadsområdet, og her er biodiversitet også blevet en essentiel del af strategien for pleje af de ca. 400 hektar fritstående naturarealer, selskabet råder over.

Sanne Kjær er kundedirektør i KAB, og hun vurderer, at der på sigt kan være en økonomisk besparelse i at have vild natur frem for nyklippede græsplæner til at omkranse boligerne.

“Normalt slår vi græsset omkring 26 gange om året, men hvis vi skaber et økosystem, hvor naturen for store dele kan pleje sig selv, så tror jeg, at vi kan ende med at have en reel driftsbesparelse,” siger hun og tilføjer, at arbejdet med at forbedre naturen også skaber grobund for partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder.

“Vi mærker stor interesse fra kommuner og andre boligselskaber for at lægge nogle af vores grænsende arealer sammen for at skabe endnu større naturområder.” Virksomheder kan skabe bedre biodiversitet ved at drive deres arealer på en måde, så der kan leve så mange forskellige plante- og dyrearter som muligt på dem. Eksternt kan virksomheder også investere i at købe nye arealer, hvor de driver skov eller andre former for natur. Alternativt kan selskaber give støtte til organisationer, der forbedrer biodiversitet.

Mens flere etablerede virksomheder tager biodiversiteten til sig, smitter bevægelsen også af på nystartede selskaber. Det fortæller direktør for grøn indflydelse hos Danmarks Grønne Investeringsfond, Linda Høibye.

Her er det blevet et kriterie for virksomheder, der vil have finansiering gennem fondens mere end 6 mia. kr. i midler, at man kan dokumentere, hvordan man bidrager til biodiversitet, eller i hvert fald ikke skader den.

“Nogle virksomheder bidrager direkte til biodiversitet, mens andre, der måske bruger ædelmetaller i produktionen, kan have en negativ påvirkning. Her skal virksomhederne kunne dokumentere gennem deres politik, hvordan de sikrer den mest skånsomme udnyttelse af naturens ressourcer og dermed ikke har væsentlige, skadelige påvirkninger. Det er super vanskeligt at vurdere konkret og detaljeret, men det forsøger vi ud fra fulde livscyklusanalyser, når vi ser på mulige investeringer,” siger hun.

Forsiden af Børsen Bæredygtig