BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Vedtaget: 50.000 europæiske virksomheder skal dele esg-data

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Alle store virksomheder i EU skal fra 2025 vise deres data frem om, hvilke aftryk de sætter på planet og mennesker med deres forretning. Visionen er god, men lovgivningen kommer til at drukne smv’er, mener DI

Europa-Parlamentet har netop vedtaget det såkaldte rapporteringsdirektiv (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) med 526 stemmer for og 60 imod. Det betyder, at næsten 50.000 af de største virksomheder i EU skal samle og dele data på bæredygtighedsområdet.

Idéen med at lade virksomhederne rapportere om bæredygtighed på linje med de finansielle regnskaber er at få virksomhederne til at stå til ansvar for deres sociale og klimamæssige aftryk.

Virksomhederne kan ikke længere gemme sig bag bæredygtighedsslogans Karen Melchior, MEP, Radikale Venstre/Renew Europe Group

Under den sidste debat i Europa-Parlamentet, inden vedtagelse af direktivet, kaldte den danske Radikale Venstre-politiker Karen Melchior lovgivningen for “hele grundlaget for vores bæredygtige omstilling”.

“Virksomhederne kan ikke længere gemme sig bag bæredygtighedsslogans, men skal stå til regnskab for deres handlinger. Vi sætter rimelige krav for mindre virksomheder, samtidigt med at vi skaber lige vilkår for alle virksomheder,” sagde hun.

Utroværdig lovgivning

Der er i dag allerede lovgivning på området, som ifølge en pressemeddelelse fra Europa-Parlamentet opfattes som “ineffektivt og utroværdigt”. Derfor er det eksisterende direktiv blevet revideret, og hvor den tidligere lovgivning dækkede ca. 11.700 af de største virksomheder i EU, kommer de nye regler til at gælde næsten 50.000 virksomheder.

Børsnoterede virksomheder med over 500 medarbejdere er omfattet fra 1. januar 2024 og skal rapportere fra 2025. Andre store virksomheder med mere end 250 medarbejdere eller 40 mio. euro i omsætning eller 20 mio. euro i balance skal rapportere fra 2026. I 2027 kommer børsnoterede smv’er med i rapporteringskravet, men de nærmere rammer er endnu ikke på plads.

I forhold til de oprindelige planer træder den nye lovgivning først i kraft for de “nye” virksomheder et par år senere, og det giver dem ifølge advokat og partner i Poul Schmith/Kammeradvokaten Line Berg Madsen et år mere at få styr på egne data i. Men hun råder til, at den ekstra tid bliver brugt fornuftigt.

“Hvis du som virksomhed eksempelvis indgår i værdikæder med store, børsnoterede virksomheder, er der god grund til at fortsætte det arbejde, du allerede er i gang med. Ikke mindst for at få overblik over, hvordan du kan bidrage til dine kunders rapportering,” siger hun.

“Det tager mere end et regnskabsår at implementere den nye cyklus, så det er rigtig godt at gå i gang med at øve sig allerede nu – ikke mindst på datadelen, som tager længst tid at modne,” siger hun og opfordrer de omfattede virksomheder til at bruge tiden på tværgående kompetenceopbygning, fordi det ikke er sikkert, virksomheden har ressourcerne i huset til den nye regulering i CSRD.

Smv’er bukker under

De små og mellemstore virksomheder, som Danmark har flest af, er kun direkte omfattede, hvis de er børsnoterede, og i så fald skal de begynde rapporteringen i 2027. I Dansk Industri tager man positivt imod direktivet, fordi det gavner danske virksomheder og har som vision at udrydde greenwashing. Men det er netop de små og mellemstore virksomheder, der bliver ramt hårdest af direktivet, mener Marie Gad, der er chef for global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri.

Jeg oplever, at de store virksomheder er overvældede, så det ved vi, de små også vil blive Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed, DI

“Jeg oplever, at de store virksomheder er overvældede, så det ved vi, de små også vil blive, når kunder, banker og andre partnere begynder at efterspørge data på miljø, klima, det sociale og ledelsesmæssige,” siger hun og kalder de standarder for rapportering, der følger med direktivet, for “voldsomme”.

Hun frygter derfor, at gode virksomheder med gode produkter bliver skåret ud af værdikæden, hvis de ikke har styr på dokumentationen.

“Hvis standarderne bliver så omfattende, som vi frygter, kan det blive en tung compliance-øvelse, der ikke i sig selv skubber på den bæredygtige omstilling,” siger hun og fortsætter:

“En anden risiko er, at de skal bruge så mange ressourcer på rapportering, at ressourcerne tages fra noget mere konstruktivt som at udvikle mere bæredygtige produkter.”

CSR-direktivet, der er vedtaget i Europa-Parlamentet, forventes også at blive vedtaget i Rådet den 28. november.

CSRD er en af fire store forordninger og direktiver, der handler om rapportering og transparens på bæredygtighedsområdet, så det er ikke småting, danske virksomheder skal forholde sig til de kommende år.

De fire forordninger og direktiver er ’taksonomiforordningen’, ’disclosure-forordningen’, ’corporate sustainability reporting directive’ og ’corporate sustainability due diligence-direktivet’, hvoraf det nu kun er det sidste, der mangler at blive endeligt vedtaget.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022