BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Mere data for mindre CO2: TDC's fibre og mobilmaster skal nå nuludledning

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Streaming, hjemmearbejde og stadig flere måder at bruge internettet på sætter sig på dataforbruget og netværkets CO2-udledning. Hos TDC Net skal udledningerne nu nå nul inden for otte år

Hvert år føjes flere enheder til internettet, dataforbruget stiger med 40 pct. årligt, og netværkets switche og mobilmaster må øge elforbruget for at følge med.

Ønsket om at reducere CO2-udledningerne har alligevel nået TDC Net, der fra nytår er et selvstændigt selskab, der driver de kabler og mobilmaster, der kobler hundredtusindevis af danskere på nettet.

”Vi har et meget stort ansvar som telebranche for at mindske vores eget fodaftryk, for jo flere hjem og virksomheder, der bliver endnu bedre forbundet, jo mere streamingtjenesterne bliver benyttet, og jo flere enheder der bliver koblet på, des mere energi kræver det,” siger adm. direktør i TDC Net, Andreas Pfisterer.

Klimamål efter Science Based Targets Initiatives standarder skal basere sig på anerkendte metoder og leve op til målene i Paris-aftalen. Udledningerne og indsatserne opdeles i virksomhedens direkte udledninger (scope 1), virksomhedens indirekte såsom el og varme (scope 2) og udledninger fra kunder og leverandører i værdikæden (scope 3). Kilde: SBTI

”Det kræver både, at vi bliver meget energieffektive, men også at den energi, vi bruger, er grøn,” tilføjer han og medgiver, at strømforbruget som udgangspunkt vil stige som følge af det stigende forbrug af data.

TDC Net benytter Science Based Targets til at verificere reduktionerne, der skal bringe selskabet til en netto-nuludledning i 2028, hvad angår virksomhedens egen forretning, mens forsyningskæden vil følge i 2030.

Energieffektivitet og solceller

Mens TDC Net transporterer stadig flere gigabyte data rundt i landet, skal strømforbruget for alt fra moderne fiberswitches og mobilmaster til den aldrende kobberinfrastruktur med andre ord stoppe med at udlede CO2 allerede i 2028, ligesom strategien er, at deres udledning skal halveres allerede i 2023.

Af retningslinjerne i Science Based Targets (SBTI) fremgår det tilmed, at reduktionerne kun for 10 procents vedkommende må foregå gennem klimakompensation og ikke gennem køb af certifikater.

"Kompensation bliver ikke centralt i vores strategi, og vi regner ikke med, at det bliver et problem at holde os under de 10 pct.," siger Andreas Pfisterer.

Det kræver både, at vi bliver meget energieffektive, men også at den energi, vi bruger, er grøn Adm. direktør, TDC Net, Andreas Pfisterer.

Selskabet har ikke tidligere benyttet sig af kompensation, men undersøger nu mulighederne til, når behovet opstår, påpeger han. TDC Net kommer ikke til at benytte certifikater, understreger han.

Det er især strømforbruget fra de mange enheder, der har TDC Nets interesse, da strømforsyningen udgør over 80 pct. af energiforbruget i selskabet. Her vil selskabet investere i fire solcelleparker, der tilsammen skal dække 60 pct. af selskabets energiforbrug gennem elkøbsaftaler.

Derudover skal der spares på energien, når der bliver udskiftet teknologier. Det sker ved at vælge energieffektive komponenter til datacentre og andet udstyr på netværket. Derudover skal det eksisterende 3G-netværk pensioneres, efterhånden som selskabet udbygger 5G flere steder.

Nyt udstyr giver dilemma

De store mængder ny elektronik, der er nødvendig i netværket, er imidlertid heller ikke uden miljømæssige omkostninger. Både forurening og CO2-udledning fra nyproduktion taler for at holde fast i gammelt udstyr, ligesom elektronikaffald er et væsentligt miljøproblem i dag.

"En del af det løser vi ved at arbejde sammen med vores leverandører og ved at udvælge leverandører, der har samme ambitionsniveau som os. Men der er en investering i at udskifte udstyr – også hvad angår CO2," medgiver Andreas Pfisterer og fremhæver igen samarbejdet med leverandørerne som centralt.

Konkurrenten Telia meldte for knap et år siden et tilsvarende SBTI-mål ud. Her er planen en halvering af selskabets egne udledninger inden 2025 og nettoneutralitet for hele værdikæden i 2030.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
29. nov 2022