BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Fra “lille ulempe” til “decideret ødelæggende”: Regeringsskifte kan sende Danmark svækket til vigtigt topmøde

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Inden klimatopmødet COP27 begynder søndag i Egypten er det endnu uafklaret, om danske ministre kommer til at deltage. Det kan blive en ulempe for Danmark

Det bliver uden markante udmeldinger og centrale roller i forhandlingerne, hvis Danmark ender med at deltage i klimatopmødet COP27 i Egypten uden ministre, lyder vurderingen fra flere med kendskab til forhandlingerne over for Børsen inden topmødet begynder søndag.

“I det formelle forhandlingsspor kan en COP uden ministre blive en lille ulempe, men det kan være decideret ødelæggende for vores muligheder i det uformelle forhandlingsspor,” siger Jakob Dreyer, ph.d.-kandidat på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Her henviser de til det spor, der under sidste års klimatopmøde var grobund for aftaler om alt fra udfasning af olieboringer til nedbringelse af metangas både med offentlige og private aktører som afsender.

COP27 i Egyptiske Sharm el-Sheikh er FNs årlige klimatopmøde. Danmark deltager med en forhandlingsdelegation fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet samt en delegation af danske virksomheder og myndigheder. Over 30 danske virksomheder er repræsenteret i år. Det vurderes at være det højeste antal, siden erhvervslivet begyndte at deltage i topmøderne i 2009.

“Der brugte Danmark sidste år forskellige ministre til at præsentere initiativer på tværs af politikområder. Det kræver en regering og ministre med et politisk mandat at iværksætte den slags initiativer,” konstaterer han.

Topmødet begynder søndag i egyptiske Sharm el-Sheikh. De første af i alt over 100 stats- og regeringschefer forventes at ankomme mandag.

Den danske delegation kan imidlertid blive uden såvel statsminister som klimaminister og andre resortministre på grund af de endnu ikke afsluttede regeringsforhandlinger. Sidste år deltog seks ministre, herunder klimaminister Dan Jørgensen (S), som havde en central rolle i de internationale forhandlinger.

“Under afklaring”

Jakob Dreyer bakkes op af tidligere international chefrådgiver i Klimaministeriet Jens Mattias Clausen, der i dag er programdirektør i den grønne tænketank Concito. Han vurderer, at Dan Jørgensen godt kan vælge at tage af sted trods regeringsforhandlingerne.

“Generelt kommer Dan Jørgensen til at spille en mindre aktiv og dagsordensættende rolle i år, selv hvis han ender med at tage af sted. Men der vil være ting, han kan gøre, som er mere ufarlige, eksempelvis at understøtte erhvervslivet i nogle tiltag,” vurderer han.

Netop i de storpolitiske forhandlinger er Danmark primært repræsenteret gennem EU, hvor mandatet er forhandlet på plads i god tid inden topmødet, der løber over de kommende to uger. Alligevel kan det være gavnligt for forhandlerne at have en minister til stede, hvis forhandlerne har brug for en politisk beslutning, lyder vurderingen fra både Jakob Dreyer og Jens Mattias Clausen.

Klimaministeriet, der er ansvarlig for den danske deltagelse på COP27, skriver i en mail til Børsen, at “dansk deltagelse på politisk niveau er under afklaring”.

Mistet schwung

Ministeriet ønsker ikke at uddybe, hvad ministerens evt. fravær vil have af konsekvenser, men understreger, at Danmark ligesom på tidligere klimatopmøder på COP27 deltager med en embedsmandsdelegation.

Når det kommer til Dan Jørgensens erfaring specifikt, peger de begge på, at det vil være et tab ikke at sende ham af sted. Han agerede blandt andet mediator under sidste års topmøde og var vært for et centralt optaktsmøde i København i foråret.

“FN’s klimadiplomati kræver enstemmighed og dermed også stor erfaring og et godt netværk. Det har Dan Jørgensen opbygget over snart 20 år. I dag er det umuligt at finde andre herhjemme med det netværk og den erfaring. Det kan betyde tab af både netværk og diplomatisk kapital, hvis han ikke kan deltage fuldt ud eller helt må melde fra,” vurderer Jakob Dreyer, som bakkes op af Jens Mattias Clausen:

“Ministre har altid mere schwung end en embedsmand eller en ambassadør. I dette tilfælde er det endnu mere betydningsfuldt og en missed oppurtunity for Danmark, hvis vi ikke har Dan på plads, fordi han har brugt meget politisk kapital på at opbygge en helt særlig position i klimaforhandlingerne,” siger han.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022