BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Q8 ruller komplet netværk af ladestandere til elbiler ud i Danmark og Sverige: Politikere og eksperter kalder det uundværligt i grøn omstilling
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Når det gode vejr forhåbentlig rammer Danmark til foråret, og elbilejere vil ud og se på det grønne landskab, kan de blive mødt af en decideret pris på elopladning, sammen med benzin- og dieselpriserne på Q8's tanksøjler. Inden for de næste fem år skal det komme til at gælde tankselskabets 1100 opladningspladser i Danmark og Sverige.

Det Kuwait-baserede tankselskab er gået sammen med det svenske kraftværk Skellefteå, der skal stå for at levere strømmen til elnetværket, der ifølge Q8 bliver fra 100 pct. vedvarende energi. Q8 vil ikke fortælle, hvor stort et beløb, der er sat af til arbejdet, men kalder det for “en kæmpe satsning”.

“Det er helt klart målet og visionen, at det hos os skal være lige så nemt at være elbils-kunde, som hvis man har en diesel- eller benzinbil. Vi vil være førende på den infrastruktur, der skal gøre det belejligt at købe og eje elbil i Skandinavien,” siger direktør for retail og associations i Q8, Helle Dahlgren Skov. Fra foråret 2021 begynder Q8 i smarbejde med svenske Skellefteå at opsætte ladestandere på sine tankstationer. Planen er 78 stationer i løbet af de første to år. Skellefteå står for at levere strømmen til netværket og sætte ladestandere op. Der er endnu ikke afklaring på, hvem der skal levere ladestanderne, fortæller Q8. Udover at kunne fylde sin bil med grøn strøm skal det også være ligeså let at se prisen på elektriciteten som på benzin eller diesel.

Det tager jo længere tid at lade en bil end at tanke den op, så hvordan sikrer I, at det bliver ligeså let tilgængeligt som en tankstander?

“Vi vurderer ved hver station, hvor mange ladepunkter, der er brug for, netop så vi kan sikre, at folk ikke kommer til at vente i kø,” fortæller Helle Dahlgren Skov med henvisning til, at Q8 samlet regner med at etablere flere tusinde ladepunkter på de 300 stationer.

Medvind fra politikere

Der har de seneste år været polemik om, hvor stort et antal elbiler, man fra politisk side bør satse på at sikre i det danske samfund. Senest har Venstre og Radikale Venstre presset regeringen for at hæve ambitionerne for elektrificeringen af vejtransporten, og Q8's femårsplan bliver mødt med store roser fra Venstres klimaordfører Tommy Ahlers. 700 tusind elbiler vil regeringen have på de danske veje inden 2030. Venstre vil have 1 mio.

“Det er ekstremt stærkt, at vi har en privat aktør, der fremlægger så omfattende en plan for infrastrukturen blandt elbiler. Det kommer til at have virkelig stor betydning for dem, der går og overvejer at købe elbil, fordi frygten for manglende lademuligheder bliver mindre og forsvinder måske helt,” siger han.

Også hos regeringen er man glade for Q8's sats på et netværk af opladerstationer.

“Det er rigtig positivt, at det sker på markedsbasis, også når vi har sat offentlige midler af til at udrulle ladestandere. Det sender et vigtigt signal om, at der kommer til at være stor efterspørgsel på opladning af elbiler fremadrettet,” fortæller klimaordfører for Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin.

Ingen kritik af elbiler

Politikerne afviser også de kritikere som bl.a. tyske Institute for Economic Research i München, der mener, at elbiler har et ligeså højt eller højere CO2-aftryk end biler, som kører på fossile brændstoffer og derfor ikke bør være i første linje i den grønne omstilling.

“Vi har ikke set en hel livscyklus på en elbil, og ligesom andre teknologier, bliver produktionsmetoden og effektiviteten hele tiden udviklet. Det kan godt være, at der om 10 år kommer en endnu bedre teknologi, men hvis vi alle sidder og venter på den, sker der ikke nok i den grønne omstilling. VI er nødt til at have nogen, der tager en økonomisk risiko,” siger Tommy Ahlers. Det passer lige med, at du kan holde ind på tanken og få en hot dog, og så kan du køre tværs over landet Jeppe Juul, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Hos Rådet for Grøn Omstilling er holdningen også, at direkte elektrificering af vejtransporten inklusive lastbiler og busser er den rigtige måde at skåne klimaet på. Seniorrådgiver på transportområdet Jeppe Juul fremhæver især vigtigheden af, at folk kan lade deres biler op så hurtigt, at det ikke bliver en belastning.

Med Q8's ladestandere på 150 kwh kan man ifølge ham ca. lade sin bil op med omkring 1000 km rækkevidde i timen.

“Det passer lige med, at du kan holde ind på tanken og få en hotdog, og så kan du køre tværs over landet. Det bliver bekvemt at have elbil, hvilket er vigtigt for at vi udvikler os mod et grønnere samfund,” siger Jeppe Juul.

Forsiden af Børsen Bæredygtig