BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Ordførere kræver kontrol af frivilligt certifikatmarked
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Efter eksperter har kritiseret det danske marked for frivillige CO2-certifikater, følger en række klimaordfører i Folketinget trop. Der skal fastsættes rammer for de private udstedere

Der skal være kontrol af private virksomheders arbejde med at udstede og sælge CO2-certifikater. Det mener en række klimaordførere i Folketinget, der frygter, at det uregulerede marked for certifikaterne kan få negativ indflydelse på klimaet.

En af dem er Peder Hvelplund, der er klimaordfører for Enhedslisten. Han mener ligesom en række danske klimaeksperter, at et løssluppent marked kan få skadelig effekt på klimaet.

“Det er voldsomt utilfredsstillende, for det bliver hokus pokus-reduktioner, man arbejder med. Det, at man ikke har nationale retningslinjer for at validere certifikaterne, og hvor de bruges, betyder, at reduktioner kan komme til at tælle med to gange,” fortæller han.

Socialistisk Folkepartis klimaordfører, Signe Munk, stemmer i med ønsket om at fastsætte regler på markedet, og det samme gør Konservatives ordfører, Mona Juul.

“Der er ingen, der har gavn af, at der er certifikater, som der er bred enighed om ikke fungerer. Jeg vil gerne være med til at kigge på, om vi kan regulere markedet på en måde, hvor vi skaber tillid til de produkter, der findes,” siger Mona Juul.

Grøn finansiering

CO2-certifikaterne fungerer ved, at private virksomheder kan købe sig til en slags kredit for udledning af drivhusgasser på baggrund af, at en anden virksomhed har reduceret sin CO2-udledning eller har optaget drivhusgassen fra atmosfæren.

Grundtanken er, at en virksomhed på den måde får penge for at sænke sin udledning, og det skal anspore erhvervslivet til at reducere klimabelastning uden statsstøtte.

Venstres klimaordfører Tommy Ahlers mener, at klimakreditterne kan være et godt bidrag til danske CO2-reduktioner, men han ser også behov for at give udstederne af certifikaterne en optegnet bane at spille på.

“Det begynder at være en privat finansieringskilde til klimaforbedringer – så grundprincippet er ret godt. Men det bliver farligt, hvis vi ikke har styr på, hvem der gør og siger hvad. Vi er nødt til at give virksomhederne nogle rammer og fastsætte nogle faktorer, de kan regne CO2-effekter ud fra, så der ikke er fortsat uenighed om certifikaternes værdi,” siger han.

Overdrevne effekter

Børsen skrev i begyndelsen af juni om det danske selskab Commoditrader, som gennem tjenesten Commodicarbon vil tilbyde landmænd at sælge CO2-certifikater til andre virksomheder, der så kan bogføre landmændenes klimareduktioner i egne, frivillige klimaregnskaber. I udlandet spirer markedet for de frivillige klimakreditter også, hvor det amerikanske selskab Indigo angiveligt har solgt frivillige CO2-certifikater for 8 mio. hektar landbrugsjord, svarende til mere end det tredobbelte af dansk landbrugsareal.

En række danske eksperter frygter bl.a., at effekten at de målte CO2-reduktioner er overdrevet, mens der er risiko for, at CO2-certifikaternes virkning bliver talt dobbelt med og får en falsk virkning på nationale opgørelser. Det kan i værste fald give en falsk tryghedsfølelse, mener videnskabelig rådgiver i den grønne tænketank Concito Torben Chrintz.

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti fortæller, at spørgsmålet om regulering af klimakreditter var oppe at vende i Folketinget i januar, men at der ikke blev givet entydigt svar fra regeringen på, om man ønsker at regulere markedet i højere grad.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) fortalte dog i et skriftligt svar, at der er igangsat arbejde med at “styrke oplysnings- og informationsindsatsen om oprindelsesgarantierne” for grøn strøm.

Børsen har kontaktet ministeren, men han ønsker ikke at kommentere på, om der skal fastlægges regler for det samlede frie marked af CO2-certifikater.

Forsiden af Børsen Bæredygtig