BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Nyt tech-lab skal skabe et mere produktivt og bæredygtigt byggeri
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Debatindlæg af Christina Hvid, adm. direktør i Molio, Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond og Lennie Clausen, programchef i Realdania

Den danske byggebranche har stærke og stolte traditioner og står bag nogle af verdens mest spektakulære byggeprojekter. Gennem århundreder har branchen opfundet nye metoder og nye materialer for at udvikle byggeriet.

Og det skal vi blive ved med.

For det er netop, når faglighed og forandringsvilje mødes, at vi skaber det gode fundament for fremtidens byggeri. Og lige nu har vi muligheden for at blive et globalt eksempel på, hvordan byggebranchen kan udvikle sig og tage ansvar for en fremtid med mere bæredygtigt byggeri.

Men hvis den danske byggebranche skal sætte kursen indenfor bæredygtigt byggeri og samtidig styrke konkurrenceevnen gennem øget produktivitet, er vi nødt til at sætte fokus på digitalisering og ny teknologi som midler til målet.

Molio, Realdania og Industriens Fond iværksatte i foråret en omfattende undersøgelse på tværs af byggebranchens aktører for at undersøge, hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for digitalisering af byggeriet.

Store potentialer

Undersøgelsen lærte os, at når vi taler digitalisering i byggeriet skal det handle om forretningen og de potentialer, brugen af f.eks. ny teknologi kan føre med sig. F.eks. kan droner skabe overblik over fremdrift og opdage fejl og mangler, og kunstig intelligens kan via dataanalyse forudse fremtidige udfordringer.

Det betyder i sidste ende et byggeri med større budgetsikkerhed og totaløkonomi. Flere studier peger på, at brugen af construction technology – forkortet contech – potentielt kan reducere omkostningerne med 10-15 pct. Tænk, hvad det kan betyde for konkurrenceevnen at undgå dyre forsinkelser eller unødigt spild og fejl i byggeprocessen.

For det andet står det klart for os, at mere digitalisering i byggeriet ikke handler om at bruge ressourcer på at udvikle nye gadgets. Vi skal fokusere på den brede anvendelse, for de digitale værktøjer bliver ikke brugt, hvis gevinsten ikke er klar.

Ét eksempel er robotter, der løser gentagende opgaver som maling og fræsning i et stabilt tempo. Det sparer både tid og skåner de udførende, som så kan løse andre opgaver eller reducere mængden af eksempelvis tunge løft.

Grøn teknologi

Sidst men ikke mindst ved vi, at der er brug for at nedbryde silotænkning og arbejde mere på tværs af værdikæden.

På den måde kan vi samle branchen om fælles standarder, der sikrer faste rammer og mulighed for at skabe et bæredygtigt byggeri.

F.eks. viser beregninger, at implementeringen af simple initiativer – f.eks. bedre planlægning og proces – kan føre til en årlig besparelse på 850.000 ton CO2. Det svarer til den årlige udledning for næsten 100.000 danskere.

Tænk, hvor meget vi kan minimere vores energiforbrug ved at have det som standard, at vi skal udregne klimabelastningen ved forskellige bygningsdesign eller indtænke sensorer og internet of things-teknologi.

Derfor er vi i Molio, Industriens Fond og Realdania gået ind i et fælles projekt, Contech Lab, der kan samle byggeriet om brugen af teknologi og digitale løsninger. Igennem en række pionerprojekter vil eksperter og branchens aktører over det næste år sammen give deres bud på, hvordan vi kan udvikle et slagkraftigt Contech Lab – så vi får et fælles laboratorie for alle byggeriets parter.

Her skal man kunne teste, hvad digitalisering betyder for arbejdsprocesser og samarbejdsformerne på tværs, og man skal eksperimentere, så teknologier med avancerede navne kommer i øjenhøjde.

Contech Lab kan være et afgørende første skridt på vejen til en digitaliseret byggebranche, men det kræver en fælles indsats for at komme i mål. Det er ukendt territorium, så der er brug for danske virksomheder, der tør være pionerer, gå nye veje og præge udviklingen.

For det er afgørende med et samlet engagement, hvis vi skal skabe et miljø, der kan føre branchen i en mere produktiv, konkurrencedygtig og grønnere retning.

Vi er kendt for fremragende design og arkitektur – nu har vi også en enestående mulighed for at gøre Danmark kendt for digitalt byggeri i verdensklasse.

Forsiden af Børsen Bæredygtig