BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Nyt center åbner for konkrete klimaløsninger
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Et nyt klimacenter bliver virkelighed på SDU fra slutningen af året. Hvad skal virksomhederne bruge det til? Det svarer Sebastian Mernild på. Han er initiativtager til centret, prorektor og klimaprofessor på SDU

Hvorfor skal der være et klimacenter på SDU?

“Det skal der, fordi vi står og kigger ind i en 70-procentsmålsætning og en plan om omstilling af samfundet mod klimaneutralitet. Skal det lykkes, skal vi skabe nogle ringe i vandet, som er andet end naturvidenskabelige. Vi skal hele vejen rundt om de forandringer, der skal ske, og det kommer vi bedst ved at kombinere de videnskabelige indgange, vi har fra det humanistiske, naturvidenskabelige, sundhedsfaglige, samfundsvidenskabelige og tekniske fakultet. Det handler om at tænke tværfaglige løsninger på en ny måde. Udfordringen er, at vi gerne vil have nogle dygtige folk og forskere og skabe et unikt fagmiljø Sebastian Mernild, prorektor og klimaprofessor på SDU

Vi skal skabe viden til politikerne, så de kan træffe beslutninger på oplyst grundlag, om det handler om adfærdsændringer, CO2-fangst, klimaneutralitet eller pandemier i et tværfagligt klimaperspektiv.”

Hvad bliver centrets tre største opgaver?

“For det første skal vi have etableret centret med omkring 20 forskere og skabt en succesfuld organisation med høj faglighed. Derudover skal vi løse den opgave, det er ikke kun at lave grundforskning, men lave forskning der kan anvendes. Endelig er det en opgave at gøre centret til et samlingspunkt for dansk forskning, så vi står stærkt, ikke bare i Danmark, men også i den internationale klimaforskning. Over tid skal centret være det nationale hub for tværfaglig klimaforskning i Danmark.”

Hvad bliver det sværeste for centret?

“Udfordringen er, at vi gerne vil have nogle dygtige folk og forskere og skabe et unikt fagmiljø, hvor man kan tænke tværfagligt. Vi skal have løftet det op på højeste niveau. Forskere kommer fra et sted, hvor man er startet ud med specifikke forskningsfelter, hvor man over tid begynder at se ind i tværfaglige perspektiver. Og det er på tværs af fagdisciplinerne, at det sjoveste begynder at ske.”

Hvordan får danske virksomheder gavn af centrets viden?

“Det er virkelig vigtigt, når man driver forskning, at man ikke tror, man driver forskning alene. Det skal drives i samarbejde med virksomhederne, industri og erhvervsliv.

Jeg ser for mig, at der skal være stor interaktion. Universiteterne kan nogle ting, og industrien kan noget andet, og derfor skal vi have industrien med i langt større omfang. Derfor vil der også være en forventning til forskningsprojekterne på centret om, at når man laver projekter og laver samarbejde, så har man også virksomhedernes virkelighed med i det.

Et eksempel er reduktion, fangst og lagring af CO2, som overordnet er et stort problem, som man bliver nødt til at løse i samarbejde mellem industri og forskning.”

Der er mangel på ansatte til at løfte den grønne omstilling – hvordan kommer centret med hjælp til den udfordring?

“Det bliver en enormt stor del af centrets opgave at uddanne og formidle. Det er vigtigt for at skabe grundlaget for de politiske beslutninger. Vi vil gerne uddanne nogle unge mennesker, der kommer ud med viden, der er skræddersyet til at løse de store udfordringer, vi står med på klimafronten. Vi forestiller os i første omgang forskellige kandidatuddannelser, men på sigt forudser vi et marked for kurser til efteruddannelse og livslang læring, da der i industrien er mange, der vil få brug for ny viden eller genopfriskning af viden på området.”

Der er endnu ikke udnævnt en leder af det nye center i Odense, der åbner ved udgangen af året. Lederen skal ansættes i løbet af efteråret.

Forsiden af Børsen Bæredygtig