BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Nye krav sætter bestyrelser på advokaters skolebænk

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Kammeradvokaten vil undervise topledelser i bæredygtighed. Efterspørgslen er der, og advokathuset har forventninger om at gøre det til et reelt forretningsområde

Om få dage mødes 30 bestyrelses- og direktionsmedlemmer på Kalvebod Brygge i København.

Her skal de af juraprofessor Linda Nielsen fra Københavns Universitet, adm. direktør Christian Sparrevohn fra The Footprint Firm og advokat Line Berg Madsen undervises i de udfordringer, man kan møde som moderne topledelse inden for bæredygtighed. Især nye EU-krav stiller nye krav til topledelserne.

I første omgang er der tale om en enkelt dag, hvor deltagerskaren kommer fra forskellige sektorer, men i løbet af efteråret udbygger Poul Schmith/Kammeradvokaten med kurser til forskellige brancher.

Danmarks største advokathus målt på antallet af advokater ifølge en opgørelse fra Økonomisk Ugebrev i 2021. Satte i begyndelsen af 2022 mål om at reducere selskabets egen klimabelastning med 70 pct. frem mod 2030 i tråd med nationale mål. Især flyrejser vægter tungt i advokathusets klimaregnskab. Huset har 50 rådgivere, der arbejder med esg.

“Vi oplever en rigtig stor interesse for bæredygtighedskompetencer i de øverste ledelseslag, hvilket er baggrunden for vores nye uddannelse,” siger Jens Bødtcher-Hansen, der adm. partner i Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Han vil ikke sætte tal på, om en ledelsesuddannelse af bestyrelser skal blive et større forretningsområde hos det store advokathus. Det er endnu for tidligt at spå om.

“Esg handler ikke kun om feel good og rapportering. Der er tale om en række juridiske forpligtelser, som den øverste ledelse er nødt til at være bevidst om, hvad enten det drejer sig om oplysningsforpligtelser ved frasalg, risiko for misledende markedsføring eller udarbejdelse af kontraktklausuler i forhold til underleverandører. Esg har i dag stor betydning for værdiansættelsen af en virksomhed, og derfor er der også en tæt kobling til ledelsesansvar. Det er nok også forklaringen på, at stadigt flere advokatvirksomheder er gået ombord i den dagsorden,” siger han.

Esg handler ikke kun om feel good og rapportering Jens Bødtcher-Hansen, managing partner i Poul Schmith/Kammeradvokaten

De fire store konsulenthuse PwC, EY, KPMG og Deloitte har i de senere år styrket deres rådgivning om f.eks. klimaregnskaber og styrket antallet af konsulenter på området. Samtidig buldrer de store rådgivende ingeniørhuse som Cowi, Rambøll og Niras afsted i forhold til deres forretningsben bundet op på bæredygtighed og kæmper om at få fingrene i de rette ansatte med grønne kompetencer.

De juridiske rådgivere hos advokatfirmaerne har ikke på samme måde kastet sig ind i bæredygtighedsfeltet.

Men det vil man i højere grad se nu, vurderer partner Line Berg Madsen, der er leder af Poul Schmith/Kammeradvokatens esg-service.

“Vi har oplevet, hvor meget indførslen af EU-taksonomien har betydet for virksomhederne allerede, og det er kun en bølge, vi ser i horisonten, men som vil vokse sig til størrelse af en tsunami. Der skal i overført betydning sættes sluser og bølgebrydere op i tide,” siger hun.

Hun peger på en anden bølge, der også er begyndt at vokse, i form af EU’s nye rapporteringsdirektiv om virksomheds ansvarlighed, CSRD. Fra regnskabsåret 2024 skal børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte i EU rapportere efter CSRD på op mod 130 parametre. Fra 2025 gælder det alle andre store virksomheder og senere også mindre børsnoterede virksomheder med flere.

30 personer fra topledelser deltager på den første uddannelsesdag

Den nye lovgivning fik blandt andre Mærsk og DI til for nylig over for Børsen Bæredygtig at rynke panden dybt. Og den samme bekymring er til stede blandt en lang række af de virksomheder, Line Berg Madsen rådgiver. Den bekymring skal også adresseres på den nye uddannelse.

“Selv de virksomheder, der er gået først op på rulletrappen og har kørt højt op og f.eks. arbejdet med verdensmål, oplever nu, at rulletrappen begynder at køre nedad. De skal med andre ord løbe opad for ikke at køre nedad,” siger hun.

De to næststørste advokathuse i Danmark, Bech-Bruun og Gorrissen Federspiel, har ikke planer om konkrete uddannelser til bestyrelses- eller direktionsmedlemmer. Begge firmaer oplyser til Børsen på mail, at esg-rådgivning er en stigende del af deres forretning.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
20. sep 2022