BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Arving til dansk oliedynasti vil udfase olien

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Danmarks sjettestørste virksomhed har de seneste ti måneder arbejdet med at kortlægge sit CO2-aftryk i en kulsort branche. I et eksklusivt interview lægger kvinden i spidsen for virksomhedens bæredygtighed, Mia Østergaard Rechnitzer, an til en udfasning af olien

I en tidligere turbinehal i Middelfart ligger en af Danmarks største virksomheder med udsigt over Lillebælt og den fynske motorvej, der svæver over vandet. Til højre, et par huse nede ad Strandvejen, ligger Dan-Bunkering og Bunker Holding Group, hvor kimen til det succesfulde, men også tilbagetrukne USTC blev lagt.

Placeringen ved vandet virker passende for USTC (United Shipping and Trading Company), der i dag netop dækker over seks forretningsben inden for olie, shipping og logistik, it, risikostyring og biobrændsel. Dan-Bunkering blev grundlagt på handel med bunkerolie af Torben Østergaard-Nielsen i 1981, og handel og transport af olie til skibe er stadig den største forretning i det familieejede USTC.

Men nye vinde har blæst næste generation ind på toppen af turbinehallen i kraft af Østergaard-Nielsens to døtre, og med største naturlighed fortæller den ene, Mia Østergaard Rechnitzer, om, hvordan olieforretningen, som i seneste regnskab stod for godt halvdelen af omsætningen på 120 mia. kr., ikke kan fortsætte i al evighed.

“Selvfølgelig skal vi udfase det og indfase noget nyt,” slår hun fast.

“Jeg vil ikke sidde og skælde fossile brændstoffer ud, for de har skabt stor økonomisk vækst og sikret folk en meget højere levestandard. Men jeg tror, at vækst fremadrettet skal ske på andre præmisser – nogle mere bæredygtige præmisser. Det er en ny dag, og vi må se på, hvilken forskel vi kan gøre,” siger Mia Østergaard Rechnitzer, der blandt andet er ansvarlig for bæredygtighed i gruppen og siden sin tiltrædelse har været i gang med at forberede virksomhedens første esg-rapport, som bliver offentliggjort i dag.

Vil ikke være galionsfigur

Forskellen er, hvad Mia Østergaard Rechnitzer ønsker at gøre som aktiv ejer af USTC. Det sidste, hun ønsker, er at være en galionsfigur, der er blevet ejer af ret mere end af gavn. Og som chief governance officer med ansvar for selskabsledelse, diversitet og bæredygtighed er hendes rolle netop designet til, at hun kan sætte aftryk dér, hvor hendes egne interesser er størst.

“Min generation er vokset op i en verden, hvor vi har hørt om klimaudfordringer så længe, jeg kan huske,” siger den 32-årige ejer, der inden sin indtræden i familiedynastiets top sad i en stilling som headhunter hos Spencer Stuart, men siden 2017 også har siddet i bestyrelsen i et par af USTC’s selskaber.

“Jeg vil gerne sætte aftryk i forhold til en mere bæredygtig fremtid, og hvordan vi kan omstille vores virksomheder. Det er et spændende sted at stå for mig, for vi har mulighed for at få stor indflydelse på grund af den industri, vi er i,” siger hun og understreger samtidig, at USTC trods stort engagement fra både familien og medarbejderne stadig kun har taget museskridt ind i den grønne omstilling.

“Virksomheden og verden vil være afhængig af fossile brændstoffer et stykke tid endnu. Det her er vores første esg-rapport, og der er stadig mange spørgsmål, vi ikke har svar på. Men det er en stor milepæl for os,” fortæller cgo’en.

Fremgangsmåden har været at definere nogle emner, som hvert af de fire udvalgte selskaber, der er med i rapporten, vil arbejde med. Ud fra de emner er fire fælles områder blevet defineret og løftet op i moderskibet, USTC, for at sætte en fælles ambition og arbejde mere indgående med netop de områder: CO2-reduktioner, diversitet, ligestilling, inklusion, virksomhedsledelse og compliance.

“Når vi ser på klimadelen, ligger vores største aftryk i scope 3, hvor vi ikke har direkte kontrol. Her venter et stort analysearbejde forude, hvor vi skal se på, hvordan vi kan skubbe på kunden og tilbyde andre løsninger,” siger Mia Østergaard Rechnitzer, der på den korte bane peger på biobrændsel og til dels LNG som alternativt brændstof, ammoniak og metanol på den lange bane, afhængigt af selskab og transportmiddel.

Ingen kontrol over udledning

Hvis Bunker Holding, der er den største udleder i USTC-gruppen, i en enkelt handel sælger biobrændstof i stedet for olie, ville selskabet reducere mere end hele sit scope 1-aftryk.

Det siger mest af alt noget om, hvordan CO2-aftrykket er fordelt på scope 1, 2 og 3 i virksomheden. Ifølge den nye esg-rapport stammer hele 99,9 procent af Bunker Holdings aftryk på 103,2 mio. ton CO2 fra den olie, virksomheden sælger til sine kunder.

Faktisk er billedet nogenlunde det samme for de øvrige tre udvalgte selskaber Uni-Tankers, SDK Freja og Unit IT, hvor udledningen i scope 3 ligger på hhv. 67,3 pct., 97,80 pct. og 99,99 pct.

Den netop offentliggjorte rapport afdækker først og fremmest, hvor udledningen i selskaberne ligger, og frem mod næste års rapport skal de fire selskaber arbejde med, hvordan de skal sætte de rette mål og det rette ambitionsniveau for en udledning, de ikke har fuld kontrol over.

“Vi ser meget ind i, hvilke standarder og værktøjer vi skal arbejde med for at sætte et mål for, hvornår vi kan være nuludledende. Vi taler om at tilslutte os Science Based Targets-initiativet, men der er ikke en standard for vores branche endnu. Så for Bunker Holdings vedkommende er det for eksempel IMO (International Maritime Organization), vi læner os op ad. Og så må vi revurdere senere, om det er ambitiøst nok,” siger Mia Østergaard Rechnitzer, der er blevet ejer af en virksomhed med godt 4000 ansatte.

Det med at sætte moonshot targets, som man ikke ved, hvordan man skal nå, er en svær opgave for virksomheden, fortæller hun.

“Vi har en kultur, hvor det man sætter sig for, gør man, og man ved, hvordan man skal gøre det. Det er jo nemt nok at sætte mål for nuludledning i 2050 uden at vide, hvordan man skal indfri det. Men det ligger ikke i vores dna, det er helt sikkert,” understreger hun.

Ingen anden vej

USTC er ikke kendt som en åben virksomhed, og ejerne giver sjældent interview. Ifølge Mia Østergaard Rechnitzer kommer generationsskiftet ikke til at bryde med den tradition, men med bæredygtighed ligger der en indbygget transparens, som er ny for virksomheden at arbejde med – men slet ikke afskrækkende for bæredygtighedsdirektøren, der ser det som forberedelse på den lovgivning, der kommer.

“Der er ingen anden vej. Vi skal rapportere åbent og ærligt, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, det havde været nemt. For vi har aldrig været vant til at arbejde med esg og måle og rapportere på esg-kriterier,” siger hun.

De seneste ti måneder har den største øvelse for Mia Østergaard Rechnitzer været at bygge organisationen omkring esg-arbejdet op med lokale råd i hvert selskab og en overordnet USTC-styregruppe, der arbejder med de fire udvalgte emner på tværs af selskaberne og bistår med nødvendige investeringer.

Herfra er det et spørgsmål om at samarbejde med kunder, leverandører og strategiske partnere og blandt andet uddanne egne folk til at have kvalificerede samtaler med kunderne for at løse scope 3-udfordringerne, for “kunderne er også meget i tvivl om, hvad de skal gøre”, som hun siger.

I karakter som voksen

Hendes egen indtrædelse i ejerkredsen og i ledelsen har været katalysatoren for arbejdet med bæredygtighed, men det er ikke noget, hun har trukket ned over hovedet på resten af familien, understreger hun. Respekten for virksomhedens historie, farens livsværk og den vækstrejse, virksomheden har været på i løbet af fire årtier, lyser ud af Mia Østergaard Rechnitzer under interviewet, og familien bliver nævnt løbende. Hun har virksomheden under huden og er vokset op med ikke bare farens iværksætterånd, men også med flere af medarbejderne, der har kendt hende, siden hun var barn.

“Det har været en omstilling at skulle træde i karakter som voksen og aktiv ejer. Men jeg er virkelig blevet taget godt imod, og jeg tror, mange af medarbejderne værdsætter, at det bliver i familien og ikke skal sælges til en kapitalfond,” siger hun om hendes og søsterens beslutning om at overtage virksomheden, hvor deres far nu er bestyrelsesformand.

“Mentalt er det noget, jeg har glædet mig til og ventet på, men det er også fyldt med udfordringer. Så jeg har forberedt mig gennem mange, mange samtaler med min familie og min mand og gennem intern refleksion. Og det betyder alt, at jeg har min søster at sparre og drøfte alting med.”

At være familieejet virksomhed går godt i spænd med bæredygtighed, mener Mia Østergaard Rechnitzer.

“Vi arbejder med et langsigtet perspektiv, og hvis vi vil have en virksomhed om 30 år, er vi nødt til at læne os ind i dette her,” siger hun.

Med en lille pige på vej til marts er Mia Østergaard Rechnitzer ved at sikre det langsigtede perspektiv i virksomheden – selvom der ikke skal være noget pres på for at overtage familieforetagendet.

“Jeg kommer nok til at gøre som min far. Det var vigtigt for ham, at vi fik en uddannelse, men så skulle vi selv finde ud af, hvad vi brændte for. Han har gjort det meget klart, at der ikke var noget pres for at overtage virksomheden, for det er også et hårdt liv at være ejer og have det ansvar,” siger hun.

“Man skal selv ville og ønske det, for ellers får man aldrig succes med det. Sådan er det vel med alt i livet.”

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
27. sep 2022