BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Militærets industri klar til at erobre grøn eksport
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Forsvarsindustrien står klar til at erobre verden – eksportmæssigt. Det er ambitionen hos regeringen i nyt klimapartnerskab

I fremtiden skal Forsvaret ikke kun være kendt for den grønne farve på dets uniformer. Den danske forsvarsindustri skal blive førende eksportør af grønne løsninger, der kan skære i den militære klimabelastning globalt.

Det er ambitionen hos regeringen, der nu i samarbejde med Forsvaret nedsætter sit 14. officielle klimapartnerskab med en dansk sektor.

“Her handler det, modsat andre klimapartnerskaber, ikke kun om at nedbringe Forsvarets CO2-udledning internt, selv om det også er vigtigt. Vi ser, at der er kæmpe muligheder for, at Forsvaret bliver en katalysator for at udvikle og skabe efterspørgsel på klimavenlige teknologier som power-to-x (ptx), fordi de også bliver operationelt vigtige for militær globalt,” fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S) om klimapartnerskabet, der fortsat mangler at annoncere en formand fra branchen. Det forventes at partnerskabet skal levere sine anbefalinger til regeringen til efteråret.

Forsvarsindustrien, der samlet sælger for ca. 4 mia. kr. årligt til militære aktiviteter, hvoraf 80 pct. stammer fra eksport, har internt en målsætning om at fordoble sin omsætning indenfor en overskuelig årrække: Her kan den grønne omstilling blive en motor, lyder det. Skal levere anbefalinger til regeringen, der kan sikre, at sektoren sænker sit CO2-udslip markant og bidrager til udviklingen af nye grønne teknologier.Der mangler fortsat at blive nedsat en formand for partnerskabet, men det kommer med al sandsynlighed til at blive en person, der arbejder i Forsvaret til daglig.Forsvaret er en af landets største arbejdsgivere med 30.000 ansatte og 32.000 hektar jord til rådighed.

Den Lystrup-baserede radarvirksomhed Terma, der i forvejen sender sine produkter til det meste af kloden, ser, at der også fra udlandet er begyndt at komme fokus på løsninger, der kan bidrage til at reducere CO2-belastningen fra militære aktiviteter.

Det fortæller international direktør i Terma, Jørn Henrik Levy.

“Derudover har klimaforandringerne også i sig selv en effekt på den måde, militær har mulighed for at operere på. Flyindustrien er bl.a. begyndt at efterspørge de lette og holdbare kompositmaterialer, som vi bl.a. udvikler,” lyder det fra direktøren, der ikke kan give et konkret bud på, hvor stor effekt klimapartnerskabet kommer til at kunne få for Termas eksportmuligheder.

Satellitter sparer CO2

Aalborg-baserede Gomspace, der bl.a. udvikler satellitter til forsvarskommunikation, mærker også den internationale efterspørgsel på produkter og ydelser, der kan bidrage til lavere brændstof- og ressourceforbrug i militæret. 4 mia. kr. omsætter den danske forsvarsindustri for årligt

Senest er selskabet i gang med at udvikle testsatellitter til den spanske teknologikæmpe Indra, der investerer 200 mio. euro, eller 1487,3 mio. kr., i et satellitstyret kommunikationssystem.

En satsning, der ifølge Gomspace skal spare det spanske forsvar for omtrent 13 mio. ton CO2 årligt.

“Alt militær bruger enorme ressourcer på at overvåge store land- og vandarealer, og det bruger ufatteligt meget brændstof at sende skibe eller fly ud på den slags opgaver. Når vi kan gøre det med hjælp af satellitteknologi, kan vi virkelig gøre indhug i det samlede brændstofforbrug,” fortæller topchef i Gomspace, Niels Buus.

Selskabet forventer at omsætte for ca. 184 mio. kr. i 2021, hvoraf stort set hele aktiviteten ligger i udlandet.

“Hvis der fra politisk side kommer fokus på at støtte udviklingen af teknologier, der kan gøre militæret mere klimavenligt, er det helt tydeligt allerede nu, at eksportpotentialet vil vokse markant for os. Det er simpelthen den vej, markedet går,” siger Niels Buus.

Hos Dansk Industris afdeling for forsvarsindustrien, FAD, fortæller direktør Joachim Finkielman, at han klart forventer, at klimapartnerskabet får direkte effekt på eksporten af militære løsninger.

“Opgaven bliver så at koble de civile teknologier, der bidrager til klimaet, med de operationelle og sikkerhedsmæssige krav, der er til produkter i forsvaret,” fortæller han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig