BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Medarbejdere inden for bæredygtighed forlader tøjindustrien

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

For lidt over et år siden takkede jeg ja til et job i tøjbranchen med det formål at påvirke den i en positiv retning. Jeg havde en forventning om, at jeg, med min passion for bæredygtige forandringer, kunne gøre en stor forskel i en branche, der i forvejen er kendt for at være belastet af miljømæssige og sociale problemer.

Jeg tog fejl.

Jeg arbejdede som global bæredygtighedschef i en virksomhed, der producerer high-end-tøj til mærker med en udtrykt bæredygtig profil. Det virkede som et sikkert valg. På det tidspunkt troede jeg, at bæredygtighed var en berettiget forretningsdrivende faktor. Virksomheder, der promoverer sig på en klar bæredygtighedsdagsorden, og som belønning bliver i stand til at afsætte flere varer til en højere pris. Jeg troede, at dette ville drive industrien i den rigtige retning, reducere miljøpåvirkningen samlet set og forbedre arbejdernes arbejdsforhold.

Sådan var min oplevelse imidlertid ikke.

Motivet for at markedsføre sig på bæredygtighed er allerede i udgangspunktet forkert. Et stort flertal af virksomheder i tøjindustrien (mærker, producenter, stof- og garnproducenter) markedsfører sig på bæredygtighed for at kunne fremstå som en ansvarlig virksomhed, der sætter miljømæssige og sociale standarder på samme niveau som de øvrige forretningsmæssige mål og gør derved det rigtige. Min oplevelse er, at de blot køber en udvidet adgang til at drive forretning på trods af de miljøkatastrofer, de selv er medansvarlige for, samtidig med at de fastholder en høj grad af social ulighed gennem hele værdikæden.

Jeg har via min erhvervserfaring fået indsigt i, at selv nogle virksomheder med en høj grad af negativ indvirkning tror, at bæredygtighedstiltag udelukkende er til for at kunne skabe vækst og få dem til at blive mere profitable, hvorfor de kun kigger på finansielle indikatorer, når de skal træffe beslutninger vedrørende virksomhedens bæredygtighedstiltag.

Jeg har i den seneste måned talt med syv bæredygtighedsledere og eksperter i Skandinavien, som jeg kender, og de delte alle de samme tanker

Jeg har observeret en ny trend i tøjindustrien, som bekræfter ovenstående: Medarbejdere inden for bærdygtighedsfaget forlader deres job. Adskillige faglige kolleger i mit netværk, der arbejder inden for high-end-tekstilbrands eller produktionsvirksomheder, heriblandt nogle af de i branchen anerkendte foregangspersoner på bæredygtighedsområdet, har sagt op eller overvejer at sige op.

Jeg har i den seneste måned talt med syv bæredygtighedsledere og eksperter i Skandinavien, som jeg kender, og de delte alle de samme tanker. De er trætte af at være virksomhedernes bæredygtighedsansigt udadtil, mens de hverken ser reel forandring eller skalerbare løsninger. Sporadiske projekter, der bruges til markedsføringsformål, tilfredsstiller ikke medarbejdernes brændende ønske om at have reel indflydelse og hjælpe med at redde det, der er tilbage af vores planet. Dertil kommer de moralske dilemmaer, som medarbejderne personligt er udfordrede af, men som ofte kun kan adresseres til den ledelse, der selv har implementeret disse dilemmaer.

På miljø- og sundhedssiden har mange undersøgelser og dokumentarprogrammer påvist kemisk forurening af vand og biodiversitet, høje kulstofemissioner, der er årsag til klimaændringer, frigivelse af mikroplast under tøjvask samt massiv overproduktion og brug af stof uden genbrugsløsninger.

På den sociale side er forholdene i flere af de lande, hvor tøjproduktionen foregår, yderst kritisable. De kvinder og mænd, der dagen lang sidder bag en symaskine, arbejder ofte seks dage om ugen og alt for ofte syv dage for at overleve. Tøjmærker og producenter hævder, at arbejdernes lønninger er tilstrækkelige, hvis disse er højere end de lovbestemte mindstelønninger. De lovbestemte mindstelønninger er dog ofte langt under levelønnen i disse lande. I disse lande kan folk, der syr det tøj, vi har på, således ikke leve et anstændigt liv. De har dermed heller ikke mulighed for at spare sammen til økonomiske svære tider eller tilbyde en bedre fremtid for deres børn.

I stedet for at opfinde en bæredygtig forretningsmodel, hvor der kvantitativt produceres mindre tøj til en højere pris, presser tøjfirmaerne omkostningerne i forsyningskæden. For dem handler det først og fremmest om at opfylde virksomhedens ambitiøse vækstmål og høje marginer. De arbejder målrettet med flere producenter for at få dem til at konkurrere på priser, deres csr-teams stiller høje krav til compliance og bæredygtighed, alt imens forretningen aggressivt forhandler produktionsomkostninger. Dette konstante pres fører til direkte eller indirekte manglende overholdelse af lovgivning og etiske kodeks samt udflytning af produktion til mere risikable lande, hvor lønningerne er lavere, og hvor den lokale lovgivning vedrørende beskyttelse af miljøet og arbejdstageres forhold er svagere.

På baggrund af disse erfaringer anser jeg tøjmærkernes bæredygtighedskommunikation for decideret utroværdig, ligesom jeg ikke har tillid til, hvad certificeringerne eller etiketterne på tøjet viser. Jeg vil gå så langt som at sige, at ethvert tøjmærke med høje vækstmål ikke kan hævde at være bæredygtige. Det er naivt at tro, at virksomheder med høj miljøpåvirkning effektivt kan reducere denne påvirkning proportionalt med en voksende produktionen.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022