BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Mærsk hiver bæredygtighed ind i kernen: "Vi accelererer vores bestræbelser på at dekarbonisere shipping"
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Bæredygtighed er blevet en essentiel del af forretningsstrategien hos A.P. Møller-Mærsk, der i 2020 har opdateret sine prioriteter på et område, der i den grad bliver vurderet af både investorer, politikere og organisationer.

"Vi oplever øgede forventninger fra alle interessenter, ikke mindst kunder, investorer og ansatte. I 2020 har vi opdateret vores prioriteter inden for bæredygtighed for at integrere det yderligere i vores forretningsstrategi, og vi accelererer vores bestræbelser på at dekarbonisere shipping," siger adm. direktør Søren Skou i selskabets bæredygtighedsrapport for 2020.

I løbet af sidste år har rederi- og logistikgiganten gennemgået sine prioriteringer inden for bæredygtighed. I det arbejde har selskabet sat en tyk streg under indsatsen med at dekarbonisere logistikkæden, der i dag bliver betegnet som den “vigtigste prioritet inden for bæredygtighed”. Dekarbonisere vil sige, at man forsøger at mindske udledningen af CO2.

Her kan Mærsk set med egne øjne gøre den største forskel på shippingindustriens og sit eget klimaaftryk.

Arbejdet med at sænke udledningen af drivhusgasser fra sin flåde og operationen har været i gang i mange år, men der blev for alvor sat fart på, da selskabet i 2018 meldte ambitionen om at være fuld CO2-neutral senest i 2050 ud.

I 2020 har vi opdateret vores prioriteter inden for bæredygtighed for at integrere det yderligere i vores forretningsstrategi Søren Skou, adm. direktør, A.P. Møller-Mærsk

I 2030 skal udledninger været reduceret med 60 pct. sammenlignet med 2008, men Mærsk arbejder samtidig på at finde løsninger for hele værdikæden og dermed dække det fulde klimaaftryk.

“Vi anerkender, at klimaindsatsen er et strategisk imperativ for vores selskab og har redesignet vores organisation for at kunne indarbejde dagsordenen og sikre samarbejde på tværs af vores aktiviteter,” siger Søren Skou.

Ny enhed

Ansvaret for at implementere bæredygtighed er de senere år rykket ud til kernefunktioner og forretningsområder hos Mærsk, hvor afdelingen for bæredygtighed blev nedlagt for at blive bredt ud i organisationen i stedet for.

I 2017 udpegede Mærsk fire prioriteter, som kunne sikre det største bidrag for at nå bæredygtige udviklingsmål:

Dekarbonisere logistikkæden, multiplicere fordelene ved handel, bidrage til at halvere madspild og lede ændringer i industrien for ophugning af skibe.

I 2020 har Mærsk gennemgået de forskellige prioriteter og opdateret dem:

Mærsk vil tage lederskab på at dekarbonisere logistikkæden som den vigtigste prioritet på bæredygtighed.

Mærsk vil fortsætte med en ansvarlig forretningspraksis på tværs af operationen.

Mærsk vil øge fokus på bæredygtighed fra start til slut i sine tilbud og som svar på øget ansvar og mulighed for at håndtere risici i værdikæden for selskabets kunder.

Samtidig er der blevet nedsat en ny struktur på arbejdet med at dekarbonisere logistikkæden. Mærsk har bl.a. udvidet styrekomitéen med kommerciel direktør Vincent Clerc og executive vice president Henriette Thygesen.

Mærsk har udpeget fire nye alternative brændstoffer, der skal sikre en CO2-fri logistikkæde: Biodiesel. Kan bruges på eksisterende skibe og motorer. Udfordringen er mangel på biomasse. Metanol baseret på biomasse eller elektrolyse. Brændsler baseret på lignin som trærester. Anses som mest konkurrencedygtigt på pris. Ammoniak produceret fra vedvarende energi. Udfordringer med sikkerhed og infrastruktur i havne. Kilde: A.P. Møller-Mærsk

Mærsk er desuden i gang med at gennemgå ambitionerne om at dekarbonisere logistikkæden for at se, hvor målet kan hæves.

Derfor blev en ny enhed lanceret i januar i år, der skal drive arbejdet med at finde nye måder at sænke klimabelastningen på. Både inden for skibsteknologi, mere effektiv udnyttelse af brændstof og avanceret måling af klimadata, som Børsen kunne fortælle.

Den nye afdeling får mere end 50 ansatte, der skal sikre, at dekarbonisering er en prioritet i hele Mærsk.

Mere fokus på land

I 2020 havde Mærsk reduceret sin relative CO2-udledning med 46,3 pct. sammenlignet med 2008, hvor 2,5 pct. blev opnået i løbet af sidste år. Det skyldtes bl.a. en bedre udnyttelse af skibene, og at færre skibe var i drift i perioder på grund af corona.

64 pct. af Mærsks samlede klimaaftryk kommer fra skibe og brændstof

Det er ikke kun skibenes udledning, der skal sænkes. Mærsk har de senere år øget sin tilstedeværelse på land, og det forpligter i forhold til at hjælpe kunderne med at sænke deres udledning, noterer adm. direktør Søren Skou.

“Dette er en integreret del af vores strategiske løfte om at betjene alle vores kunders transport- og logistikbehov, og vi vil samarbejde med kunder og industripartnere om at udvikle standarder og løsninger til at støtte den grønne overgang,” siger han.

I dag stammer 36 pct. af Mærsks samlede klimaaftryk fra værdikæden, mens 64 pct. kommer fra flåden og brugen af skibsbrændstof.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021