BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Kritik af udskudt landbrugsplan: Klimaet venter ikke
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Opdateret kl. 20:25 med svar fra minister for fødevare, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S)

Regeringens samlede klimaplan for landbruget er endnu en gang blevet udskudt, og det vækker harme hos både politikere og klimaorganisationer. Regeringen har haft rigeligt tid til at lægge konkrete, afgørende forslag på bordet, lyder det som reaktion på fødevareminister Rasmus Prehns (S) seneste udmelding.

I stedet for som ventet at fremlægge en plan for landbrugserhvervet i denne uge, inviterede han søndag til en virtuel konference onsdag, hvor interessenter kan give input til omstillingen af erhvervet.

Det er for tamt, lyder det fra blandt andre direktør i Rådet for Grøn Omstilling Claus Ekman.

“Det er dybt problematisk, at man skyder planen til hjørne med mere dialog. Der ligger en masse idéer, der er blevet spillet ind, som er lige til at bruge. Man kan få den bange anelse, at regeringen slet ikke har lyst til at stå i spidsen for en samlet plan for landbruget,” siger han.

Aktører fra landbruget og uvildige organisationer har siden november 2019, hvor regeringen nedsatte klimapartnerskaberne, været i dialog med Christiansborg om, hvordan man mest effektivt kan minimere udledningen fra sektoren.

Risikoen er, at vi ikke når i mål i 2030, og at vi frem mod 2030 udleder langt flere drivhusgasser Christian Ibsen, direktør, Concito

Siden er en samlet plan for indsatser på landbrugsområdet, der udleder 23 pct. af Danmarks samlede CO2-udslip, blevet udskudt ad flere omgange. Bl.a. i november 2020, hvor flere forskere fra danske universiteter advarede regeringen om at trække beslutningerne længere.

Direktør for den grønne tænketank Concito Christian Ibsen er overrasket over invitationen til “dialogkaffe” efter halvandet års ventetid.

“Risikoen er, at vi ikke når i mål i 2030, og at vi frem mod 2030 udleder langt flere drivhusgasser, end hvis vi var kommet i gang i tide. Groft sagt skal vi i gang nu, for de initiativer, vi beslutter det næste år eller to, vil være afgørende, i forhold til i hvor høj grad vi leverer eller ej inden for landbrugssektoren,” siger han.

Også regeringens støttepartier er ude med riven. Regeringen er bevidst passiv i arbejdet med en af de største problematikker for samfundet, lyder anklagen.

“Som jeg ser det, siger regeringen det jo meget ærligt – den tør simpelthen ikke spille ud med noget konkret,” siger landbrugsordfører Zenia Stampe (RV).

Landbruget og partnerorganisationer leverede 24 anbefalinger til regeringen. Ifølge partnerskabet havde de samlet potentiale til at sænke sektorens CO2-udledning med 62 pct., forudsat at de rigtige politiske rammer bliver sat. Anbefalinger lyder bl.a. på klimaoptimering af foder, klimatjek på landbrugsbedrifter og reduktion af gasser fra gødning. Partnerskabet peger på, at der samlet skal investeres 25,6 mia. kr. i grøn omstilling af sektoren frem mod 2030.

Rasmus Prehn oplyser over for Børsen, at han vil sikre den "bedste, hurtigste og mest inddragende proces".

"Og det er derfor, at jeg har valgt en ny og anderledes tilgang, hvor partierne og erhvervets mange løsningsforslag kommer i fokus. Jeg er kisteglad for, at partierne har engagement og utålmodighed, for det er netop derfor, vi vælger denne tilgang, så vi kan få deres ideer med i løsningen. Det sikrer i sidste ende et bedre resultat," skriver han i en kommentar.

"Det betyder også, at vi snart skal i gang med forhandlinger, og at en aftale forhåbentligt ikke ligger langt ude i fremtiden."

Efter konferencen i denne uge kommer en teknisk gennemgang for partierne i Folketinget. Det gælder i første omgang spørgsmålet om lavbundsjorde, oplyser Rasmus Prehn.

"Efter de tekniske gennemgange følger så de egentlige forhandlinger," skriver han.

Landbruget byder velkommen

På den anden side af bordet sidder landbrugssektoren, der har udsigt til at skulle lave markante ændringer i dele af erhvervet som følge af den ventede plan.

Her ser sektorens aktører på udskydelsen med mildere øjne.

Jeg synes, det er positivt, regeringen vil kigge på området med åbne øjne. Det er ingen hemmelighed, at vi i landbruget har været alvorligt bekymrede over, hvad et nyt regeringsudspil ville indeholde Søren Søndergaard, formand, Landbrug & Fødevarer

“Jeg synes, det er positivt, regeringen vil kigge på området med åbne øjne. Det er ingen hemmelighed, at vi i landbruget har været alvorligt bekymrede over, hvad et nyt regeringsudspil ville indeholde. Derfor kan vi kun hilse meget velkomment, at regeringen nu inddrager interessenter,” siger formand i Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard.

Det største punkt på dagsordenen fra landbrugets klimapartnerskab med regeringen har været en plan om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde. Den plan har formand for klimapartnerskabet Jais Valeur været stor fortaler for. Selvom han nu må vente længere på at se regeringens endelige udspil, takker han også ja til den åbne dialog.

“Vi kan kun hilse meget velkomment, at regeringen byder op til dialog og bruger klimapartnerskabet og regeringens arbejde som en rettesnor for fremtidige indsatser,” siger Jais Valeur, der til daglig er topchef i Danish Crown.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021