BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Klimapartnerskaber bliver beskyldt for ikke at repræsentere et samlet erhvervsliv: “Man fører de store virksomheders politik”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Selve klimapartnerskaberne mellem regeringen og erhvervslivet møder kritik fra flere organisationer og virksomheder. Mens de 13 partnerskaber er etableret for at indfri den politiske ambition om at sænke den nationale CO2-udledning med 70 pct. inden 2030, mener flere, at de er blevet forbigået.

En af dem er direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen. Allerede i marts 2020 var foreningen ude med riven efter partnerskaberne, fordi den ifølge ham ikke var inviteret med til forhandlingsbordet. Der bliver ikke taget højde for, hvordan de små virksomheder bliver ramt Mia Amalie Holstein, SMV Danmark

“Vi har ikke hørt så meget som en lyd fra partnerskaberne. Juni sidste år dannede vi så Grøn Varmealliance, hvor vi selv samlede de centrale industrivirksomheder, der har interesser i boligopvarmningen,” fortæller han.

Han mener, at partnerskabet, der både dækker over el- og forsyningssektoren, er blevet domineret af elselskaberne.

Det billede kan man ikke genkende hos Dansk Energi, der har ageret sekretariat for partnerskabet. Her fortæller adm. direktør og fungerende formand for partnerskabet Lars Aagaard, at han på sekretariatsniveau har takket ja til alle møder, men at Dansk Fjernvarme ikke har efterspurgt et.

“Partnerskabets formand og jeg modtog undervejs i arbejdet et enkelt skriftligt input, som vi inkorporerede i rapporten, og nul ønsker om bilaterale møder. Jeg noterer mig i øvrigt, at den endelig rapport er godkendt af et enigt Advisory Board, hvor også næstformanden for Dansk Fjernvarme er medlem. Hvis Dansk Fjernvarme fremadrettet har noget substans underbygget ift. opgaven at gøre landet fossilfrit, hører jeg det gerne,” siger han.

SMV DK ikke hørt

En anden kritiker er brancheforeningen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark, hvor cheføkonom Mia Amalie Holstein mener, at de over 18.000 medlemsvirksomheder ikke er blevet hørt tilstrækkeligt.

“Det er store virksomheder, man har sat for bordenden i mange af partnerskaberne, og det bliver store virksomheders politik, man fører,” lyder kritikken.

Giver det ikke mening, at store virksomheder, der måske har større økonomisk rum til at investere, også står forrest i partnerskaberne?

“Hvis de store investerer, stiller de også krav til alle leverandørerne, så det ruller ned gennem værdikæden, når nogle gerne vil klimareducere. Men der bliver ikke taget højde for, hvordan de små virksomheder bliver ramt af anbefalingerne. Og SMV’erne udgør 99 pct. af alle virksomheder. Deres investeringer tæller også,” siger Mia Amalie Holstein.

Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen svarer, at både fokus og mål er at inddrage en bred vifte af både store og små virksomheder i arbejdet. 1000 siders anbefalinger og rapportering skal Klimarådet gennemgå i sin status af det danske klimaarbejde

“Men vi har også brug for, at brancheorganisationen giver en hånd med. Eksempelvis i det videre arbejde med EU-genopretningsmidlerne, hvor der bl.a. vil være fokus på smv’ernes muligheder. Her kan erhvervsorganisationerne hjælpe til med at kommunikere mulighederne ud til de mindre virksomheder.”

Klimarådet har tidligere udtrykt kritik over, at partnerskaberne efterspørger dyre tilskudsordninger frem for den afgift på drivhusgasser, rådet ser som den mest effektive løsning til at indfri klimamålsætningerne.

Klimarådet har ikke ønsket at kommentere udviklingen eller resultaterne fra klimapartnerskabernes arbejde. Men i slutningen af februar skal rådet ifølge klimaloven aflevere en samlet statusrapport, der bl.a. vurderer, om Danmark er på vej til at indfri sin 2030-målsætning.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021