BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Klimaminister om udviklingen af grønt brændsel til tung transport: “En af de vigtigste missioner”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Brændstof lavet ved hjælp af power-to-x (ptx) er en vej frem i den grønne omstilling, og der skal investeres massivt i den type grøn teknologi. Det læses tydeligt i finansloven for 2021, og i sidste uge offentliggjorde Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet selv en analyse af potentialet i ptx-teknologien.

“Vi betragter udviklingen af ptx som en af de vigtigste missioner. Vi har den grundlæggende teknologi, men vi mangler at få gennemført en storskalering af produktionen, så prisen kan komme ned. Det handler især om at få skabt efterspørgsel,” fortæller Klimaminister Dan Jørgensen (S).

Vi mangler at få gennemført en storskalering af produktionen Dan Jørgensen (S), Klima-, Energi- og Forsyningsminister

Han vil dog ikke for nuværende komme nærmere, om den efterspørgsel f.eks. skal ske gennem direkte statsstøtte til produktionen af ptx.

“Der er mange måder at gå til det politisk. Jeg tror, at det bliver i tæt samarbejde med erhvervslivet, fordi mange virksomheder oplever, at det bliver et konkurrenceparameter for dem, at de kan drive deres maskiner på grøn energi,” siger ministeren.

19. november leverede 18 danske topchefer en analyse til regeringen, hvor de kortlagde vigtigheden af at udvikle den danske ptx-infrastruktur. Sammen med dokumentet lå en bøn til staten om at investere 10 mia. kr. på området for at nå Danmarks 70 pct.-målsætning.

Dan Jørgensen har ikke noget konkret svar til anbefalingen om milliardinvesteringen, men er enig i, at de grønne brændstoffer er helt centrale for at nå i mål med den grønne omstilling. I minianalysen af ptx-potentialet skimter ministeriet også mod den tidligere udvikling på vindenergiområdet og skriver bl.a. “udviklingen tog for alvor fart da man fra 1984 begyndte at støtte vindmøllernes elproduktion”.

Udviklingen skal støttes

Hos Klimarådet fortæller formand, Peter Møllegaard, at selvom potentialet i visse ptx-teknologier er gigantisk, så er det uforbeholdent dyrt at producere ptx-brændstof i øjeblikket.

“Offentlig støtte kan være nødvendigt, indtil vi når en skala, der er tilstrækkelig. Hvis vi skal være foregangsland i den grønne omstilling, skal vi være ambitiøse, men det er svært for os at vurdere, om vi bedst når derhen ved at arbejde for direkte støtte til elektrolyseprocessen,” siger han med reference til den del af ptx-produktionen, hvor brint fra grøn energi og CO2 bliver lavet til brændsel.

45 pct. af alle CO2-reduktioner i 2050 skal ifølge Det Internationale Energiagentur komme fra teknologier, der endnu ikke er kommercielt skaleret

“Når vi laver grøn energi til brændstof, mister vi en masse energi. Derfor er den direkte elektrificering stadig mest effektiv, der hvor det kan lade sig gøre,” tilføjer Peter Møllegaard og bakkes op af både klimaministeriet og flere organisationer som Concito og ingeniørforeningen IDA.

Imens argumenterer Dan Jørgensen for, at regeringen arbejder hårdt for ptx-udviklingen. Bl.a. er der afsat 750 mio. kr. ekstra til grøn forskning på Finanslovsforslaget for 2021, mens han i juni indgik aftale med Hollands klimaminister om, at landet investerer 1 mia. kr. i et dansk elektrolyseanlæg med en kapacitet op mod 100 MW. Til sammenligning har det største danske anlæg i dag en kapacitet på 12 MW.

Mere vindkraft

Ministeren understreger, at det stadig er vigtigt at få udbygget vindkraften i Danmark, hvis der skal være nok grøn overskudsenergi til at man kan levere brint nok til ptx-produktionen. Og det er vigtigt, at tænke udviklingen i et globalt perspektiv, lyder det.

“Tyskland kan potentielt blive et rigtig stort marked for dansk eksport af brint og ny energiteknologi. Vi har heldigvis allerede et godt samarbejde med Tyskland, der kan bygges på,” siger Dan Jørgensen.

Det skal bl.a. ske med fokus på udbygningen af vindsektoren. Her kan den planlagte energiø i Nordsøen ifølge ministeriet levere strøm nok til den brændstofmængde, der skal til for, at samtlige skibe og fly, der tanker i Danmark, kan forsynes med ptx-brændstof.

Forsiden af Børsen Bæredygtig