BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Klimaalliance med DI-formand i spidsen råber politikere an: “Der er fare for, at klimapartnerskaberne mister sit momentum”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

En række danske virksomheder vil ruske op i rammerne for dansk elforsyning. De frygter, landet sakker bagud i klimakampen, mens minister mener, sektoren er i en førerposition

Der skal fart på, hvis Danmark i fremtiden skal stå som et foregangsland for grøn omstilling. For med den nuværende hastighed i dansk klimapolitik er faren, at Danmarks energi- og forsyningssektor kommer til at sakke bagud i forhold til lande som f.eks. Tyskland og Holland.

Det er meldingen fra et hold af 24 store danske virksomheder under paraplyen Erhvervslivets Klimaalliance, der er et samarbejde mellem brancheorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Energi. Jeg tror ikke, Danmark bliver frontrunnere på grøn omstilling af erhvervslivet, som vi har været på vedvarende energi Lars-Peter Søbye, formand, DI

“Vi mener, der er fare for, at klimapartnerskaberne mister deres momentum, hvis de kommer til at sidde fast i politisk fnidder. Derfor kommer vi med anbefalinger, som vi og politikerne i samarbejde kan tage fat på med det samme. Vi anerkender helt bestemt, at vi som virksomheder også har et stort ansvar i arbejdet,” lyder det fra adm. direktør i rådgivningsvirksomheden Cowi og formand for Dansk Industri, Lars-Peter Søbye.

Minister ser førerposition

Deltagerne arbejder for at fremme sektorkobling mellem danske forsyningsvirksomheder og resten af erhvervslivet, og målet er at gøre brugen af dansk grøn energi så effektiv som mulig. I midten af februar kommer arbejdet til at udmønte sig i ti konkrete anbefalinger til de danske politikere, som ifølge deltagerne arbejder for langsomt mod målsætningen om at sænke landets CO2-udslip med 70 pct. frem mod 2030.

“Jeg tror ikke, Danmark bliver frontrunnere på grøn omstilling, som vi har været på vedvarende energi. Ikke hvis vi fortsætter i det nuværende spor. Sektorkoblingen er dog en erkendelse af, at vi kan opnå nogle kæmpe gevinster, hvis vi skaber de rigtige rammer for, at energi- og forsyningssektoren kan gøre sit arbejde mest effektivt i samspil med resten af erhvervslivet og forbrugerne,” fortæller DI's formand. Udgøres af: Cowi, Andel, Danfoss, Rockwool, Nature Energy, Vestas, Energinet, Nrgi, Hofor, Hitachi, Aalborg Portland, Ørsted, Siemens Energy, Clever, IBM Denmark, Microsoft Denmark, DB Schenker, Nordic Sugar, Energi Fyn Holding, Kamstrup, Helsingør Forsyning, Envotherm, Rambøll, Dansk Energi og Dansk Industri. Erhvervslivets Klimaalliance arbejder desuden også på at få EU til at investere yderligere i omstillingen af energi.

Modsat mener klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, at Danmark skyder den rigtige kurs for at nå i mål med klimamålsætningerne, og han frygter ikke at energi- og forsyningssektoren bliver hægtet af.

“Min oplevelse er, at Danmark er et markant grønt foregangsland, når det kommer til netop disse sektorer,” udtaler han i et skriftligt svar til Børsen. Han argumenterer samtidig for, at klimapartnerskabet mellem parterne allerede har båret frugt.

“Regeringen har aktivt brugt knap tre fjerdedele af de anbefalinger, der kom fra partnerskaberne for energi, forsyning og industri. Erhvervslivet har i den grad været med helt inde i det politisk maskinrum, hvilket er helt afgørende for, at vi kan nå vores fælles 2030-mål. Det arbejde fortsætter vi også i 2021,” fortæller Dan Jørgensen, der tilføjer, at han byder “alle gode indspark til at sætte ekstra skub i den grønne omstilling” velkommen.

Udvid hockeystaven

Hos Lars-Peter Søbye er bekymringen uanset, at regeringen fokuserer for indsnævret på nye teknologier, der først giver gevinst flere år ude i fremtiden. Den såkaldte hockeystav.

“Det er afgørende, at vi investerer i ny teknologi, men det kan ikke stå alene. Hvis vi kun arbejder i det spor, når vi simpelthen ikke i mål, og vi bliver overhalet af andre lande. Derfor kommer vores anbefalinger til at være nogle, der også tager afsæt i eksisterende løsninger og kan implementeres hurtigt og effektivt,” mener han. Min oplevelse er, at Danmark er et markant grønt foregangsland, når det kommer til netop disse sektorer Dan Jørgensen (S), klima-, energi- og forsyningsminister

Selv om de ti anbefalinger ikke står sort på hvidt endnu, løfter DI's formand sløret for, hvorhenne Erhvervslivets Klimaalliance ser det største potentiale for at brede grøn energi mest muligt ud i erhvervslivet.

“Der skal i hvert fald kigges på, hvordan afgiftssystemerne kan indrettes anderledes. Den lovgivningsmæssige regulering af forsyningssektorerne er også en udfordring for at bruge vores energi bedst muligt,” siger han.

Afgifter sløver grøn omstilling

Det står allerede klart, at de 24 deltagende virksomheder i Erhvervslivets Klimaalliance ønsker strukturelle ændringer i reguleringen af energi- og forsyningsområdet, allerede før sidste hånd er lagt på anbefalingerne til landets politikere.

Vilkårene for effektive forsyningssektorer kan koncerndirektør i Andel Holding, det tidligere Seas-NVE, Knud Pedersen, konkretisere ønskerne til.

“Vi laver f.eks. lige nu forsøg, hvor vi kan oplade elbiler, som holder stille, når der er overskudskapacitet i elnettet og masser af grøn strøm. Det kræver en stor digitalisering af forsyningsnetværket, så både os og vores kunder har adgang til data, som viser, hvordan vi kan bruge den grønne strøm mest effektivt,” siger han som eksempel på et område, hvor et politisk indgreb hurtigt vil kunne have en positiv effekt i hans optik. 10 anbefalinger vil Erhvervslivets Klimaalliance levere til politikerne i februar

Desuden mener han, at processen med at få godkendt nye modeller på forsyningsnettet går for langsomt.

“Vi arbejder med at prissætte brug af vores elnet med tidsbestemte tariffer, så der er et incitament til at bruge det, når der ikke er høj belastning. Sådan kan vi billigst muligt få ført den grønne strøm ud til elektrificering af nye områder som f.eks. strøm til opvarmning. Og vi har nu meldt en ny udbygget model til myndighederne, der kan hjælpe denne udvikling mere effektivt på vej. Men det tager bare lang tid, før der er forståelse og godkendelse fra myndighedernes side,” siger han.

Ikke optimalt forsyningsnetværk

Spørger man professor og sektionsleder for elektroteknologi hos Danmarks Teknologiske Universitet (DTU), Jacob Østergaard, erklærer han sig enig i, at det danske afgiftssystem ikke er skruet optimalt sammen til at understøtte grøn omstilling for nuværende.

“Som eksempel ligger der et stort arbejde i at få koblet vores boligopvarmning inklusive fjernvarme op på elnettet. Der er i dag afgifter på at bruge strøm fra vedvarende energikilder til opvarmning, mens energi fra mindre klimavenlig biomasse ikke er afgiftsbelagt,” lyder det fra DTU-professoren.

“I dag varierer det også time for time, hvor meget grøn strøm der er i forsyningsnettet, afhængig af hvor meget det blæser f.eks. Men afgiften for strømmen er ensartet uanset tidspunkt på døgnet, så det bør man også justere, hvis man skal motivere til at flytte forbruget væk fra den sorte strøm,” siger han og tilføjer, at elforsyningen er et vigtigt fokusområde i grøn omstilling generelt.

“Det står ret klart, at en direkte elektrificering af de områder er den hurtigste vej til de grønne målsætninger, vi har i samfundet. Så det kan jeg kun bifalde, man arbejder for.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig