BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
“Jeg garanterer, hvert eneste projekt kan finde attraktiv finansiering”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Torben Möger Pedersen tager temperaturen på investeringerne i den grønne omstilling. Pengene er der, men politisk vilje mangler, lyder det

Torben Möger Pedersen er helt rolig. Der er simpelthen penge nok til den grønne omstilling for alle virksomheder i Danmark frem mod 2030. Der mangler politisk vilje, men der er en mulighed for at komme i gang for alle.

“Der vil ikke være et eneste rentabelt grønt projekt i Danmark, som ikke kan gennemføres på grund af mangel på finansiering frem mod 2030. Så jeg garanterer, hvert eneste projekt kan finde attraktiv finansiering i Danmark,” lød det fra Torben Möger Pedersen til Folkemødet på Bornholm.

Efter debatten har han et par råd til små og mellemstore virksomheder, der går med drømmen om at bygge en solcellepark eller købe klimavenligt udstyr: Gå ned i banken, lyder det.

“Der skal man være opmærksom på, at vi i regi af klimapartnerskabet for finanssektoren har fået tilsagn fra bank og realkredit om, at de vil omstille deres rådgivning til at facilitere netop små og mellemstore virksomheders grønne omstilling,” siger han og tilføjer:

“Det gælder alt fra energirenovering af produktionsbygninger til f.eks. solcelleanlæg. Så når du som virksomhedsejer går ned i din bank eller taler med dit realkreditinstitut, så vil du møde folk, der kan hjælpe dig. Og det er faktisk et enormt vigtigt element i det her segment, fordi det giver tryghed.”

Hvor vigtigt er det at have helt styr på sin CO2-udledning, hvis man vil kunne sikre attraktiv finansiering?

“Det område kommer til at gå rigtig stærkt. Man begynder med at kræve rapportering fra de helt store virksomheder, der har kompetencerne og ressourcerne til at dokumentere meget konkret på det her. Det skal bidrage til, at man kan standardisere metoden, så de data kan revideres på linje med det finansielle regnskab,” fortæller Torben Möger Pedersen og fortsætter:

“På den måde bliver det tilgængeligt for de mindre virksomheder at finde de rigtige metoder, og der er det i høj grad deres revisor, som hjælper dem med at holde styr på deres CO2-belastning. Inden for ganske få år vil det givet vis være standard i regnskabspraksis at rapportere på en række bæredygtighedsparametre – herunder CO2-udledning.”

Politisk vilje halter

Torben Möger Pedersen er formand i finanssektorens klimapartnerskab med regeringen, der i 2020 leverede en rapport med tilsagn om at investere 650 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2030. Vel at mærke oveni i den normale investeringsaktivitet.

Her kommer 350 mia. kr. fra forsikring- og pensionsbranchen, der også investerer i enkeltstående projekter – ofte med et langt større prisskilt end en enkelt solpark.

Her er det heller ikke pengene, der holder værket tilbage, argumenterer Pensiondanmark-direktøren.

Mens investeringskraften buldrer afsted, halter viljen til at handle hurtigt politisk:

“Vi har investorerne parat, vi har teknologien parat, og der er virksomheder, som vil aftage grønne brændstoffer og grøn gylle. Det, der mangler, er, at de politikere, der har nedsat verdens mest ambitiøse klimamål, også tør tage det næste lille skridt og sige “go” til private investorer,” siger han bl.a. med henvisning til Pensiondanmarks investeringer.

“Vi er med i et projekt, der skal bygge landets største grønne brintfabrik i Esbjerg. Vi har aftaler med Danish Crown, Arla og DLG, der kan og vil erstatte al den sorte ammoniak, vi importerer i dag med grønne alternativer fra fabrikken. Hvis vi får de nødvendige tilladelser fra myndighederne, kan det køre i 2028, men det går trægt.”

Nordsøpotentiale

Det samme gælder den energiø i Nordsøen, Pensiondanmark også er partner i. Her fortæller Torben Möger Pedersen, at den kan stå klar fem år før myndighederne regner med.

Hastigheden har også betydning for, hvordan Danmark positionerer sig, når nye energiøer skal bygges.

“Ved at være de første til at bygge og drive en energiø har vi store chancer for at stå først i rækken som land, når arbejdet går i gang med de ca. ti øer, der skal bygges i Nordsøen samt de 15, der er planer om i asien.”

“Men får vi ikke lov at komme i gang, bliver vi voldsomt overhalet af Belgien og Holland,” tilføjer Pensiondanmark-direktøren.

Af den sum, pensions- og forsikringsbranchen forventer at investere ekstra i grøn omstilling frem mod 2030, er en væsentlig del derfor også målrettet projekter uden for Danmark.

“Vi investerer i grøn energiinfrastruktur over hele verden. Især gennem Copenhagen Infrastructure Partners, der er blevet verdens investeringsfond inden for energiinfrastruktur. De er aktive i USA, hvor vi har vundet at bygge den første offshore vindpark i Massachusetts. Vi bygger vindmølleparker i Nordsøen og Storbritannien, mens vi er blevet aktive med investeringer i vedvarende energi i Taiwan, Korea, Japan og Australien.”

Finanssektoren udleder ifølge sit klimapartnerskab med regeringen kun i omegnen af 60.000 ton CO2 om året, hvilket svarer til omkring 0,1 pct. af Danmarks samlede klimabelastning. Derfor vil langt størstedelen af sektorens bidrag til grøn omstilling komme fra investeringer i grønne løsninger.

Forsiden af Børsen Bæredygtig