BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Investorer presser verdens største selskaber til at skrive rapporter

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Verdens største selskaber rapporterer flittigt om bæredygtighed. Selskaber i Østasien ligger i front, mens en øget regulering, og et pres fra investorer driver udviklingen i Europa

Verdens allerstørste selskaber rapporterer i stor stil om bæredygtighed. Klimaansvar, social ansvar og virksomhedsledelse, også kendt som esg, er blevet en fast del af tusinder af selskaber verden over. Det bekræfter en ny rapport lavet af KPMG, et af verdens største revisionsfirmaer.

KPMG undersøger årligt tusindvis af esg-rapporter verden over for at give indsigt i tendenser og bevægelser inden for esg-rapportering.

96 pct. af de 250 største selskaber i verden rapporterer om esg

I år har revisionshuset baseret sine resultater på to grupperinger: top-250 af verdens globalt største selskaber plus en lokal rapportering af 5800 selskaber fordelt over 58 lande. I år har KPMG i alt derfor kigget på esg-rapporter fra 6050 selskaber globalt.

Og der tegner sig et klart billede: Esg-rapportering vinder frem.

Hele 96 pct. af top-250-selskaberne og 79 pct. af de 5800 selskaber fordelt på 58 lande rapporterer om deres esg.

Europa er med sin stigning på 5 pct. fra 2021 til 2022 på en andenplads med 82 pct. af virksomheder, der rapporterer om bæredygtighed. Østasien og Stillehavsområdet tager førstepladsen med 89 pct.

Rapporten peger på, at det i Europa særligt er regulering – bl.a. csrd-direktivet fra EU og heri et pres fra investorer – der driver udviklingen. Det er dog svært at pege på en ensidig grund til udviklingen globalt.

To bliver til én

Særligt integreret rapportering vinder frem i kraft af det øgede investorfokus, vurderer Martin Yde Schmidt, chef for rapportering og regnskabsrådgivning for KPMG i Danmark.

Integreret rapportering betyder, at i stedet for to særskilte rapporter på henholdsvis det finansielle og det bæredygtige, så indgår det hele i én rapport.

Mange af selskaberne er input-giver i rigtig mange virksomheder i den vestlige verden Martin Yde Schmidt, chef for rapportering, KPMG i Danmark

“Investorerne kan godt se, at der på esg-området ligger nogle forhold, der er vigtige for at kunne vurdere den langsigtede værdiskabelse i en virksomhed. Dermed flytter investorer sit fokus hen på det, der ikke kun er hardcore finansielle tal, men også på bæredygtighedstallene,” siger han.

Mellemøsten og Afrika tager førstepladsen som den verdensdel, hvor integreret rapportering er mest prominent med 55 pct. af selskaberne, hvorimod Øst- og Vesteuropa kun rammer henholdsvis 15 og 14 pct.

“Det er svært at vurdere, hvorfor nogle verdensdele scorer højere på nogle områder. Mit bedste bud er, at mange af selskaberne er input-giver i rigtig mange virksomheder i den vestlige verden, fordi de indgår i deres supply chain. Det kan tale for, at de er nødt til at rykke sig, så de ikke skal blive fravalgt,” siger Martin Yde Schmidt.

KPMG skriver i rapporten, at de regner med en stigning i integreret rapportering i kraft af mere regional regulering de kommende år.

Kvalitative skøn

Det er dog stadig kun 13 pct. af top-250-selskaberne, der tilgår den potentielle risiko med kvantitativ eller finansiel data, skrives der.

Ifølge rapporten er de fleste af selskabernes esg-rapporter nemlig drevet af et narrativ – altså baseret på kvalitative skøn i stedet for at gå videnskabeligt til værks som eksempelvis initiativet Science Based Targets taler for.

Dog peges der på, at der siden 2017 har været en stigning af selskaber, der ser klimaproblemer som en reel risiko mod deres fremtidige forretningsgrundlag.

Hvor det i 2017 kun var 48 pct. af de 250 største selskaber i verden og 28 pct. af de andre 5800 selskaber, så er det tal steget til henholdsvis 64 pct. og 46 pct. i årets rapport.

Men rapporten viser også, at under halvdelen af alle selskaberne kigger på konsekvenserne ved biodiversitetstab, og under halvdelen af de 5800 selskaber fordelt over 58 lande vurderer konsekvenserne ved s’et, diversitet, inklusion, samfundsengagement, og g’et, korruption, skat, aflønninger, i esg.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023