BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Investeringer i skov vokser trods lavt økonomisk afkast

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Træer og natur er investeringsobjekt Ecotree, der på seks år har skabt en omsætning på 60 mio. kroner. Samtidig er en af verdens største kapitalforvaltere begyndt at investere direkte i skov

De fleste forbinder nok skoven med gåture, fritid, natur. Ikke kontanter, kapitalforvaltere og bæredygtighedsrapporterer. Men skoven bliver i voksende omfang genstand for netop det.

Træer står som et investeringsobjekt, hvor afkastene kan spores flere steder end på bankkontoen: Planterne suger klimaskadelig CO2 ud af luften, mens de vokser, og hvis man forvalter det rigtigt, kan skoven bidrage til både biodiversitet og økonomien, når de fuldvoksne træer fældes.

Hos det dansk-franske selskab Ecotree mærker medstifter og adm. direktør Thomas Canguilhem en stærkt stigende interesse, lyder det. Forretningsmodellen er, at selskabet køber land, planter skov og sælger træerne til virksomheder og privatpersoner.

Skovbrug er en måde at sikre sig mod inflation, mens skovdyrkning generelt har lav sammenhæng med andre aktivklasser Chris Lipton, leder af Timberland, Nuveen

Hurtig vækst

Siden det første stykke jord blev købt i franske Bretagne i 2016, er modellen vokset til 1300 hektar skov i Danmark og Frankrig, mens omsætningen i 2022 voksede til lige under 60 mio. kr. I år forventer Ecotree en toplinje på over 75 mio. kr.

“Man kan i princippet blive træejer for et par hundrede kroner hos os, men træet bliver jo stående i vores skov, mens det vokser. Når det bliver fældet, får kunden 100 pct. af pengene fra salget til tømmer. Men horisonten er 30 til 90 år, og man får ikke noget løbende afkast. Så man skal ikke gøre det bare for pengene,” siger Thomas Canguilhem.

Ifølge direktøren giver investeringen omtrent, hvad der svarer til 2 pct. i årligt afkast. Der er altså ikke udsigt til at tjene styrtende med penge ved at bruge Ecotree. Alligevel er selskabet gået fra kun at have privatkunder i begyndelsen til at sælge træer til koncerner som Pensiondanmark, Cowi, vinhuset Möet Hennessey og Coca-Cola.

2 pct. er det årlige afkast på skovinvestering ifølge Ecotree

“Sidste år var ca. 80 pct. af omsætningen fra virksomhedskunder. Dem har vi 1500 af,” fortæller direktøren. Han tilføjer, at kunderne overvejende efterspørger klima- og biodiversitetsbidrag frem for afkast, når de køber træer hos Ecotree.

Klimabidraget er relativt let at måle og kan bruges i virksomhedernes kommunikation, mens det er vanskeligere at sætte tal på påvirkningen af biodiversitet.

“Der er heftig debat om, hvordan produktionsskove påvirker biodiversiteten, men vi synes, der er en god mellemvej. Vi kalder det naturnær skovdrift,” siger han og henviser til, at Ecotree har mere end 100 ansatte, der f.eks. opfører insekthoteller og huse til flagermus i skovene som biodiversitetsprojekter. Selve driften skal også tilgodese naturen ved, at døde træer får lov at ligge i skovbunden, og at der ikke plantes træer tæt på vandløb i Ecotrees skove, lyder det.

Stordrift

Men skovene kan også bruges som en mere direkte finansiel investering.

Det sker bl.a. hos amerikanske Nuveen, der er en af verdens største kapitalforvaltere og råder over 1100 mia. dollar, eller ca. 7600 mia. kr. Selskabets naturbaserede investeringer er kun en lille del på 9,7 mia. dollar, eller 67 mia. kr., men interessen for at sætte penge i skov og andre typer biologiske aktiver vokser markant.

Der findes ikke samlede officielle tal for, hvor meget der er investeret i skovbrug globalt. Investeringerne kan ske på mange forskellige måder og komme fra et antal forskellige kilder. FN’s miljøprogram vurderede i en rapport fra 2021, at der samlet investeres ca. 920 mia. kr. i naturbaserede løsninger globalt om året. Samme rapport vurderer, at det tal er under halvdelen af, hvad der er nødvendigt at investere i skov og natur for at afværge biodiversitetskrisen.

Blandt de største investorer i USA, Europa, Mellemøsten og Asien planlægger omkring 21 pct. at øge deres investeringer i skovdyrkning i år, mens det kun var 2 pct. i 2021. Det viser en ny undersøgelse, Nuveen har lavet blandt 800 investorer med mindst 500 mio. dollar, eller 3,45 mia. kr., i aktiver.

Chris Lipton er leder af Nuveens globale fond Timberland, der investerer i skovbrug og råder over ca. 290.000 hektar skov, eller hvad der svarer til hele Fyn. Han fortæller, at det særligt er institutionelle investorer som pensionskasserne, der i højere grad satser på skov som en del af deres såkaldt alternative investeringer – altså investeringer, der ikke er børsnoterede aktier eller obligationer.

Herhjemme har store pensionsselskaber som PFA og Sampension de seneste år meldt ud, at de satser mere på skov som investering end tidligere.

“Skovbrug er en måde at sikre sig mod inflation, mens skovdyrkning generelt har lav sammenhæng med andre aktivklasser som værdipapirer og obligationer,” fortæller amerikanske Chris Lipton under et besøg i København, hvor han netop taler med potentielle kunder til fonden.

“De danske investorer har været ret langt fremme ift. skovdyrkning i mange år. De har en ret sofistikeret forståelse af, at skovene ikke kun skal fungere fra et finansielt synspunkt, men at de også kan bidrage markant til bæredygtighedsprofilen og biodiversitet, når man har det i porteføljen,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig