BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Indkøbere er sultne efter klimatal på møbler: Nyt værktøj lader dig sammenligne CO2-udledningen fra en stol med røde bøffer
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Et nyt værktøj gør det muligt for møbelproducenter og forhandlere at regne klimabelastningen i CO2 ud for enkelte møbler. Det får ros af indkøbere

Det kan blive afgørende i valget af møbelleverandør, at en virksomhed kan se, hvor meget CO2, der bliver udledt ved produktionen af de forskellige produkter. Sådan lyder det bl.a. fra landets største mejeriselskab, Arla, der har en målsætning om at blive CO2-neutral i 2050, inklusive virksomhedens indirekte udledninger fra f.eks. leverandører.

“Kommer vi til at stå i en situation, hvor vi kan sammenligne CO2-aftrykket fra forskellige møbler, så vil det helt naturligt blive et afgørende parameter for vores beslutning. Hvis prisen på den mindst klimabelastende stol ikke er tårnhøj, er det klart, at den vil være meget attraktiv,” siger facilitetsdirektør i Arla, Lene Graversen. Hvis prisen på den mindst klimabelastende stol ikke er tårnhøj, vil den være meget attraktiv Lene Graversen, indkøbsansvarlig, Arla

Virksomheden Målbar har nu lanceret et værktøj, der kan anskueliggøre, hvor stor CO2-belastning et møbel har forårsaget og løse den opgave, fortæller medstifter af Målbar, Jakob Aaen.

“Vores værktøj gør det muligt at måle klimabelastningen i CO2-emissioner ved produktionen af et møbel. Ved at afveje de forbrugte materialer, registrere spildet, angive lokale produktionsforhold samt indtaste transportled i vores værktøj,” siger han.

Brugbar løsning

Møbelkoncernen Holmris B8, der både forhandler og producerer møbler, har brugt værktøjet på deres stol “Viper”, der især indkøbes af skoler.

Ved at registrere forbruget af materialer i kategorier som bl.a. emballage, betræk, overfladebehandling og transport når Holmris B8 til konklusionen, at der bliver udledt 34,6 kg CO2, hver gang de laver en Viper-stol uden genbrugte materialer. Det svarer til udledningen fra at flyve 22 km eller spise 3,4 300-grams oksekødbøffer. Siden har Holmris B8 brugt dataene til at udvælge flere genbrugsmaterialer, og producerer i dag en Viper-stol, der udleder 20 pct. mindre CO2. Screeningværktøjet varetages af en uvildig virksomhed, Målbar, der gør det muligt for møbelvirksomheder at sammenligne deres produkters klimabelastning. Mange store virksomhedskunder stiller i dag krav til CO2-data hos deres leverandører, hvilket nu bliver nemmere for møbelleverandørerne at levere.

“Vi tager værktøjet til os, og så håber vi, at vi kan samarbejde med vores leverandører om at bruge det,” fortæller csr-direktør i Holmris B8, Steffen Max Høgh. Selskabet havde en omsætning på 922 mio. kr. sidste år.

Hos Aarhus Kommune nikker indkøbschef Annette Winther Juul til den holdning og tilføjer, at CO2-tal er en faktor, man gerne vil bringe i spil under offentlige indkøb – også på andre områder end møbler.

“Vi har jo muligheden for at stille krav til vores leverandører om at levere CO2-data, og indtil videre ser Målbars værktøj i hvert fald rigtig lovende ud, til at kunne være platform for det arbejde,” siger hun.

Fordel for forhandlere

Selv om det kræver en del arbejde og 5999 kr. i månedlig betaling for at bruge værktøjet, bliver det modsvaret, lyder det fra Steffen Max Høgh.

“Det positive ved Målbars løsning er, at alle kan bruge det. Værktøjet kan blive standard for, hvordan vi måler klimabelastning for møbler i hele sektoren. Så får vi alle de samme spilleregler,” siger Holmris B8's csr-direktør og understreger, at CO2-tal er essentielle data i arbejdet med at minimere klimabelastning. Der er stadig tale om et relativt uprøvet værktøj, der skal have fat i hele sektoren for at få status som en gældende standard. Udregningerne, der ligger til grund for modellen for beregning af møblers samlede CO2-aftryk, er ikke offentligt tilgængelige.

“Mange tror, at certificeringer af materialer er godt for klimaet, men det er bare ikke altid tilfældet og uden CO2-tal, kan det ikke dokumenteres. Så der er mange, der satser de forkerte steder, når de gerne vil minimere deres CO2-belastning ved at købe produkter, der f.eks. har en certificering,” lyder det fra Holmris B8's csr-direktør.

Indtil videre bliver Målbars screeningværktøj anvendt af Holmris B8 samt møbelproducenten Takt, og det er vigtigt, at der kommer større tilslutning til løsningen, hvis den skal få endegyldig status som en gældende standard for branchen. Det kan både ske på eget initiativ fra producenter eller som krav fra kunder.

Forsiden af Børsen Bæredygtig