BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Grådige søstjerner bliver til foderprotein: “Vi er udsat for en form for disruption”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Niels Jørgen Madsen løste et problem for muslingeerhvervet i Limfjorden og landbruget. Idémanden bag søstjerneprotein til dyrefoder er nu videre til næste projekt

Muslingefiskere fra Limfjorden var bekymrede. Grådige søstjerner var ved at æde hele deres forretningsgrundlag. 50.000 ton muslinger om året kunne de takkede stjerner fortære, hvilket var lige så mange, som erhvervet fangede i samme periode.

Så kom Niels Jørgen Madsen ind i billedet, og entreprenøren gik i gang.

Selvom han betegner sig mere som tekniker med en fortid i bl.a. B&O, har han i årenes løb opbygget viden om at udvikle protein fra soja til dyrefoder. Det tog han med i søstjerneprojektet.

Jeg godt kan lide at skabe noget, være min egen herre og få noget til at vokse Niels Jørgen Madsen, stifter, Danish Marine Protein

“Jeg havde en forestilling om, hvordan det kunne laves til proteinpulver,” siger han om begyndelsen på Danish Marine Protein, der i dag tæller en fabrik i Skive i industriparken Greenlab, hvor en række selskaber er rykket sammen for bl.a. at arbejde med flydende grønt brændstof og ptx-teknologien.

De tre største udledere ser ganske lidt i iværksætternes retning

Søstjernepulveret blev testet af DTU Aqua og Aarhus Universitet, og fabrikken blev en realitet, da Vestjysk Andel (VA) kom indover.

En form for disruption

Foderproducenten var notorisk i underskud på proteiner og ville gerne mindske importen af soja fra Kina. Det var ikke bæredygtigt på den lange bane. Samtidig åd søstjernerne en kilde til at fjerne kvælstof i Limfjorden, da muslinger renser vandet. Dermed var det også en måde at blive en del af en vandløsning, noterer adm. direktør Steen Bitsch om samarbejdet om fabrikken, der i dag også arbejder med at udvinde proteiner fra græs, muslinger og fiskerester. Efter fabrikkens opstart er klimadagsordenen “eksploderet”.

“Vi er udsat for en form for disruption her. Derfor er det vigtigt, at man i virksomhederne generelt er i konstant berøring med folk, der har en evne til at gå med noget nyt,” siger han og understreger mikset af nyt og velkendt.

“Ellers taber man hele det økonomiske fundament. Men man kan tage valg, som er knap så lønsomme. Søstjernefabrikken er isoleret set ikke en god forretning. Det er en god historie, som også kan blive en forretning på et tidspunkt, fordi den indgår som en del af en større symbiose.”

“Det er alt sammen et spørgsmål om timing”

Niels Jørgen Madsen forlod for nogle måneder siden Danish Marine Protein for at gå i gang med et nyt projekt. Igen er der virksomheder inde over, denne gang inden for grønne plante- og tangprodukter.

“Når man skal starte forretning op, så er en væsentlig ting, at du har en aftager til at tage det,” siger Niels Jørgen Madsen.

“Vi starter fra nul igen. Jeg godt kan lide at skabe noget, være min egen herre og få noget til at vokse.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig