BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Etik og klima bliver vigtigt for bankkunder i 2021
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Bankerne har lanceret billige klimalån. De storsælger ikke, men bliver vigtigere i 2021, spår bankportalen Mybanker.dk

Stærke priser og god rådgivning var stadig bankkundernes vigtigste grunde til at vælge ny bank i 2020, hvor diskussionen om bankerne ellers blev domineret af Danske Banks inkassoskandale og branchens samfundsansvar under coronapandemien.

“Jeg tror, at fremadrettet kommer værdier, etik og moral til at betyde meget mere for den enkelte. Det kommer jo også af, at der er meget fokus på, hvordan man opfører sig i erhvervslivet, så etik og moral kommer mere i spil,” siger Ans Khawaja, der er kommerciel direktør i Mybanker og tidligere har arbejdet 17 år i Danske Bank.

“Hvis etik og moral bliver den vigtigste grund til at skifte bank i det kommende år, kunne rådgivning og tilgængelighed godt komme ind som nummer to. Det er traditionel forretning og et kerneprodukt, og det betyder stadig en hel del,” fortsætter han.

Baseret på lidt over 6000 respondenter gennemfører Mybanker hvert år en spørgeundersøgelse omkring privatpersoners adfærd og præferencer ift. bankvalg og skifte.

Den viser, at 68 pct. i 2020 mente, at konkurrencedygtige produkter var en vigtig grund til at vælge ny bank, mens kun 44 pct. lagde vægt på omdømme, når de skiftede bank.

Pris er det punkt, der bliver nævnt klart mest, når danskerne undersøger bankskifte gennem Mybanker.dk, såvel i forhold til hvad man leder efter i ny bank og som hvorfor, man overvejer at droppe den nuværende.

Men danskernes adfærd afspejler ikke altid, hvad de fortæller i undersøgelsen, fortæller Ans Khawaja.

De færreste vil flytte til en bank, der er markant dyrere end nuværende løsning, men priserne på udlån er efterhånden så lave og så ensartede, at andre faktorer er blevet vigtigere, og under halvdelen af de kunder, der modtager tilbud på “auktioner” hos bankskifte-portalen, vælger den billigste løsning.

Ifølge Mybanker var de vigtigste grunde til, at danskerne valgte en ny bank i 2020: konkurrencedygtige produkter (68 pct.), god netbank (58 pct.), adgang til kompetent rådgivning (52 pct.), gennemskuelige produkter (47 pct.) og bankens omdømme og etik (44 pct.).Det var dog ikke helt de samme grunde, der fik danskerne til at vinke farvel til deres pengeinstitut. De var: pris (59 pct.), utilfredshed med rådgivning (41 pct.), bankens værdier og etik (31 pct.), dårlig kemi med rådgiver (23 pct.) og bankens service (17 pct.). Kilde: Mybanker.dk

“I stedet ser vi konsekvent, at valget falder på den bank og rådgiver, som kunden finder kompetent og hurtig til at rådgive, samt hvor kemien er god,” siger Khawaja, der peger på, at kategorier som “ikke tilfreds med rådgivning” og “dårlig kemi” fylder mere og mere, ift. hvorfor folk skifter.

Etik er hoppet væsentligt højere op på Mybanker-brugernes rangliste. I 2018, hvor Danske Banks hvidvaskskandale for alvor tog fart, angav 18 pct. at etik var vigtigt ved bankvalg.

Det steg til 32 pct. i 2019 i forlængelse af andre hvidvasksager og Danske Banks Flexinvest Fri-sag, og prioriteten er fortsat over 30 pct.

Grønt tilløb

En af de nye tendenser, der har ramt bankmarkedet siden 2019, er udbredelsen af klimalån, hvor kunderne for eksempel kan få lån med billige renter til at lave energivenlige ombygninger af boligen eller købe elbil.

Fremadrettet kommer værdier, etik og moral til at betyde meget mere for den enkelte Ans Khawaja, kommerciel direktør, Mybanker.dk

De blev oprindeligt udbudt af idealistiske institutter som Folkesparekassen og Merkur Bank, men har nu spredt sig til alle de største udlånere som Danske Bank, Nordea, Nykredit, Arbejdernes Landsbank og Spar Nord.

“Grønne produkter og klima kunne godt blive det næste,” siger Ans Khawaja, der peger på, at det fortsat er et meget nyt produkt, som kunderne endnu ikke for alvor har taget til sig.

Imidlertid er beslutninger om at bygge om eller købe ny bil ikke noget, man bare slumper til.

“Hvis man for eksempel bliver enige om at skulle have nyt køkken, kan det godt være, man har taget beslutningen, men før man får valgt køkken og talt med banken om finansiering, kan der godt være gået et halvt eller helt år. Pointen er her, at vi nok skal lidt frem, før klimalån begynder at bevæge sig, men så vil vi formentlig se en stor efterspørgsel,” siger Ans Khawaja.

Forsiden af Børsen Bæredygtig