BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Erhvervsfolk vil gøre det danske husholdningsbudget på 900 mia grønt
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Eksperter og en stribe prominente erhvervsfolk er med i et nyt stort projekt, der vil ændre danskernes forbrug. Auderødlejren i Nordsjælland skal være smeltediglen

En gruppe af prominente erhvervsfolk vil med det nye store projekt Sustainia World gøre danskernes hverdag og samlede husholdningsbudget på 900 mia. kr. mere bæredygtigt.

Erik Rasmussen, stifteren af Mandag Morgen og tænketanken Sustainia, der arbejder med bæredygtighed, befinder sig midt i initiativet, der får ham til at trække tråde til noget så skelsættende som den amerikanske rumadministrations arbejde med at få mennesker til månen og i samme vending understrege, at flere svar stadig må vente.

Nok er ordene store, men det er skam ramme alvor, noterer erhvervsmanden. Helt konkret skal danskerne ændre adfærd for at tage afgørende livtag med den klimakrise, verden befinder sig i.

“Som corona har understreget, står vi over for en kompleksitet af problemstillinger, som kun kan løses, hvis vi får hele befolkningen med,” siger Erik Rasmussen.

Han er bagmanden bag en ny tænketank, som involverer en lang række samfundseksperter, tunge erhvervsfolk, organisationer og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. “En drejebog for Danmark” er initiativet blevet døbt. Et projekt, der vil sikre en fælles grøn omstilling, og at den almindelige dansker også bliver en del af bevægelsen.

Middagsbordet er vores ultimative laboratorium. Men for at kunne træffe de rigtige beslutninger er der måske 15 forskellige siloer, der skal blive til én Erik Rasmussen, stifter af tænketanken Sustainia

Lise Kingo er formand for styregruppen. Hun er en særdeles erfaren aktør på bæredygtighed med sin fortid i Novo Nordisk og fem år i spidsen for FN’s Global Compact og dermed udbredelsen verdensmålene til virksomheder. I dag mangler særligt ét aspekt i arbejdet med klimakrisen, mener hun.

“Vi har endnu ikke fået sat adfærd på dagsordenen, og hvad den enkelte borger og forbruger skal gøre for at skabe den her transition. Det er det, vi gerne vil med “drejebog for Danmark”,” siger hun.

“Det er meget nødvendigt af flere årsager. Der er allerede flere tiltag i gang, som kan opskaleres. En anden er, at Danmark er et af de lande i verden, der har det allerstørste fodaftryk på både miljø og klima.”

Lise Kingo, tidligere adm. direktør og executive director, United Nations Global Compact Erik Rasmussen, stifter af tænketanken Sustainia Katherine Richardson, professor og leder, Science Center, UCPH Christian Stadil, adm. direktør, Thornico A/S Malou Aamund, adm. direktør, Google Denmark Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, KR Foundation og Concito Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand, William Demant Fonden Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand, Ørsted Lene Skole, adm. direktør, Lundbeckfonden Michael Zöllner, adm. direktør, Den Grønne Investeringsfond Rolf Kjærgaard, adm. direktør, Vækstfonden Stig Albertsen, formand og partner, Implement Consulting Ulrik Haagerup, stifter og adm. direktør, Constructive Institute Caroline D. Ahlefeldt, seniorrådgiver og bestyrelsesmedlem Kilde: Sustainia World

Et center i Nordsjælland

I det arbejde får den gamle kaserne ved landsbyen Auderød i Nordsjælland en central rolle. Det handler om at lave et “internationalt fysisk center, verdens første eksperimentarium for en bæredygtig levevis,” forklarer Erik Rasmussen.

For et år siden fandt han sammen med en af ejerne af Auderødlejren, advokat Michael Vesthardt, som sammen med Sigurd von Bülow købte den tidligere kaserne for 10 mio. kr. tilbage i 2018, og som har udviklet ejendommen på 72 hektar med 28.000 kvm betonbygninger.

En udvikling, der bakkes op i offentlige reguleringer samt af borgmester for Halsnæs Kommune Steffen Jensen. Det seneste år har parterne arbejdet på Sustainia World, som området skal hedde, og som også kommer til at huse et rehabiliteringscenter.

“Vi bygger det op omkring et bæredygtigt liv. Middagsbordet er nok verdens vigtigste beslutningscenter, når det drejer sig om at ændre adfærd. Alene i Danmark er husholdningsbudgettet og dermed forbrug omkring hjemmet på 900 mia. kr. Det er store beslutninger, der skal træffes, og det er også et kæmpe marked,” siger Erik Rasmussen om udsigten for danske selskaber.

Det er beslutninger om indretning, tøj, mad. Om bilen eller cyklen bliver taget til arbejdet. Ud over borgerne skal virksomheder og staten også med.

De er ifølge Rasmussen hinandens forudsætninger. Udvikler virksomhederne ikke produkter, der gør det bæredygtige liv muligt, sker der intet. Det samme gør sig gældende, hvis staten ikke sikrer rammer, der motiverer til og regulerer en bæredygtig omstilling.

Noget af det sværeste er vel at få folk til at ændre adfærd?

“Ja, hvorfor gør vi det ikke? Fordi mange tror, det er et personligt valg. Det er et samfundsvalg, og hvis samfundet ikke understøtter på alle dimensioner, hvad det vil sige at være bæredygtig, så hjælper det ikke noget.”

Håber på EU’s plan

En forundersøgelse af projektet skal ligge færdig i januar. Her har Klimaministeriet bevilget 900.000 kr. Klimaminister Dan Jørgensen (S) vil ikke kommentere initiativet, før det er mere håndgribeligt, oplyser ministeriet. Selvom det konkrete indhold af projektet fortsat bliver diskuteret, er timingen og behovet det rigtige, mener parterne bag.

Auderødlejren i Nordsjælland skal omdannes til et fysisk center, Sustainia World, hvor der udvikles og afprøves nye bæredygtige livsformer. En forundersøgelse af projektet ventes færdig i januar 2021. Advokat Michael Vesthardt og Sigurd von Bülow ejer lejren på 28.000 kvm og et område på 72 hektar. Et rehabiliteringshjem åbner også, mens arbejdet med finansiering og en fremtidig fond starter i 2021. Kilde: Sustainia World

Også i et internationalt perspektiv, hvor EU-Kommissionen i oktober lancerede en plan om at udvikle et europæisk bauhaus-projekt, der skal bringe EU’s grønne plan tættere på borgerne. Sustainia World er i dialog med Kommissionen, der vil udpege fem bauhaus-projekter i Europa. Målet er at blive et af de fem nye centre.

“Vi skal bevise inden 2025, at Danmark kan være det nationale og internationale foregangsland på, hvordan man udvikler en bæredygtig levevis,” siger Erik Rasmussen.

Når undersøgelsen ligger klar, skal finansieringen til en fond på plads. Michael Vesthardt vurderer, at det vil koste mellem 400 til 600 mio. kr. at renovere Auderødlejren.

“Det er et område, hvor der er en erkendelse af, at der skal investeres store beløb. Både politisk i Danmark og EU. Vi inviterer nu virksomheder til en dialog om de muligheder, de kan se i at blive eksponeret som leverandører til det bæredygtige hjem og en bæredygtig livsstil,” siger han og håber på at åbne Sustainia World senest 1. januar 2023.

Det ultimative laboratorium

I øjeblikket bliver forskellige muligheder for at udvikle centeret undersøgt og testet.

Ét handler om at samle eksperter som arkitekter, designere og virksomheder om at udveksle idéer, erfaringer og løsninger på nye bæredygtige livsformer. Et udstillingsvindue for danskerne, som kan se fremtidens hjem og hente inspiration.

Til april åbner lejren i mindre skala for 17 skoleklassers arbejde med FN’s verdensmål.

Vi har endnu ikke fået sat adfærd på dagsordenen, og hvad den enkelte borger og forbruger skal gøre for at skabe den her transition Lise Kingo, tidligere formand for UN Global Compact

“Middagsbordet er vores ultimative laboratorium. Men for at kunne træffe de rigtige beslutninger er der måske 15 forskellige siloer, der skal blive til én. Det bliver oppe i Auderød, hvor alle skal tænke på, at hr. Jensen, fru Jensen og lille Peter skal ændre adfærd. Vi skal finde en fortælling og en mulighed, som gør, at alle kan se sig i det. Det er den fortælling, vi nu er i gang med at skrive,” siger Erik Rasmussen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig