BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Elbiler og opladning står til stort hop i investering

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Danmark skal øge sit investeringsomfang i den grønne omstilling med 39 pct., hvis man vil nå klimamålsætningen om at reducere CO2e-udledningen med 70 pct. i 2030. Det fremgår af en ny rapport fra Kraka Advisory

Det kræver omkring 1000 mia. kr. i investeringer og 80 mia. kr. i udbygning af elnettet, hvis Danmark skal nå sin målsætning om 70 pct. lavere klimabelastning i 2030.

Investeringsomfanget skal gå fra gennemsnittet på 90 mia. kr. i 2022 til 125 mia. kr. hvert år frem mod slutningen af 2030. Med andre ord skal investeringerne hæves med 39 pct., og elbiler samt ladeinfrastruktur bliver et af de største vækstområder.

Det vurderer en rapport, finansieret af Danske Bank, udarbejdet af den private tænketank Kraka Advisory.

Rapporten er baseret på en fremskrivning af dansk økonomi med de forventede afgifter på CO2e, som regeringen vedtog i sommer. Og det bliver erhvervslivet og de private husstande, der skal stå for størstedelen af de manglende investeringer, lyder det.

På trods af et faldende bilsalg samlet set er efterspørgslen på grønne biler stadig stærk Louise Aggerstrøm, privatøkonom, Danske Bank

Finansieringskilder

Omkring 650 mia. kr. af den samlede investeringssum på 1000 mia. kr. skal finansieres af de private husholdninger og virksomheders egenkapital.

460 af de 650 mia. kr. skal i løbet af de næste otte år investeres i privattransport, hvor især køb af 1 mio. nye grønne biler, opsætningen af ladestandere i hjemmet og cykler bliver afgørende.

Selvom beløbet er voldsomt, bliver finansieringen ikke et problem for private husholdninger, mener cheføkonom i Kraka Advisory, Mikael Bjørk Andersen.

“Vores beregninger i rapporten er lavet ud fra, hvordan danskerne i dag investerer i energikonverterende teknologi. Med det mener jeg, alt der bruger strøm, benzin, olie og gas osv. Lige nu opfylder gennemsnittet nærmest behovet frem til 2030. Derfor vil det ikke blive meget dyrere at investere det nødvendige for en husstand, men der skal selvfølgelig investeres anderledes,” siger han.

Den samme konklusion har Louise Aggerstrøm, privatøkonom i Danske Bank, når det kommer til den grønne privattransport.

“På trods af et faldende bilsalg samlet set er efterspørgslen på grønne biler stadig stærk. På baggrund af det, kan man formode, at der i fremtiden vil være mere konkurrence for bilproducenter, og samtidigt vil teknologien på området blive forbedret. Derfor vil det på sigt blive billigere at købe en elbil,” siger Louise Aggerstrøm.

Det årlige investeringsomfang pr. husstand i grøn teknologi ligger i dag på 22.500 kr. årligt og skal fremadrettet ligge på 23.000 hvert år indtil slut 2030, vurderer Kraka.

700.000 enkelthuse skal skifte deres nuværende varmesystem ud med varmepumper, der sammen med fjernvarme skal udgøre 80 pct. af danske enkelthuses opvarmning i 2030, hvis husene skal bidrage til den danske klimamålsætning.

Ifølge Louise Aggerstrøm er de investeringer i fuld gang, og flere husejere får grønt lys fra banken.

“Det, at kunne varme sit hus til en mere forventelig og fornuftig pris gennem fjernvarme eller varmepumpe, er både i husejers og bankens interesse. Bankerne er derfor også mere tilbøjelig til at låne med et grønt og økonomisk solidt formål,” siger hun.

Grøn finanssektor

Den finansielle sektor har også en vigtig rolle at spille de næste otte år. Ifølge Mikael Bjørk Andersen skal sektoren oplyse kunder om de bedste løsninger, både økonomisk og klimamæssigt.

1100 mia. kr. vil det kræve i investeringer for at nå klimamålsætningen i 2030

“Bankerne har gennemgået en stærk udvikling i den viden, de har, når det kommer til grønne løsninger. De har en langt bedre indsigt i, hvornår den grønne investering kan betale sig. Derfor har de en meget vigtig funktion i de fremtidige investeringer, siger han.

Banker og realkreditinstitutter skal ifølge Kraka Advisory sørge for omkring 450 mia. kr. af den samlede investeringssum på 1100 mia. kr.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
31. jan 2023