BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Eksperter vurderer langsom sejlads som klimavenlig persontransport: Hurtigfærger kan til gengæld belaste som flytrafik
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det er alt i alt enormt positivt, at et færgeselskab som Molslinjen og andre aktører arbejder systematisk med at minimere deres brug af fossile brændsler.

Det er meldingen fra flere eksperter, der roser Molslinjens konkrete strategi for at minimere sit CO2-udslip med investeringer for 1 mia. kr. frem mod 2030. 68 pct. har færgefarten i Danmark sænket sin CO2-udledning med siden 1990, ifølge Energistyrelsen.

Til gengæld påpeger de, at der er lang vej igen for sektoren, når man ser isoleret på de lange, hurtige færgeruter.

“En almindelig langsom færge er relativt klimavenlig. Men hurtigfærgerne kan i bund og grund være mere klimabelastende end et fly. Der skal fortrænges enormt meget vand for at skubbe en færge i den hastighed, og det kræver virkelig store mængder energi,” fortæller seniorkonsulent hos den grønne tænketank Concito Henrik Gudmundsson.

Derfor er det et vigtigt stykke arbejde at udvikle de rigtige typer brændsler til den type transport, mener han:

“Transportsektoren generelt er meget afhængig af, hvilke nye teknologier der bliver udviklet, samt hvordan udbuddet af f.eks. alternative brændstoffer som ammoniak eller andre flydende brændsler produceret af grøn energi ser ud.”

Molslinjen forbereder

Det bliver bakket op af seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling (RGO) Jeppe Juul, der tilføjer, at det offentlige også spiller en rolle i dekarboniseringen af dansk færgetransport.

“En stor del af de danske færgeruter er udbudt og støttet af det offentlige, så hvis de er med til at sætte krav til klimabelastningen gennem udbuddene, kan det også accelerere udviklingen,” siger han.

Hos Molslinjen har adm. direktør Carsten Jensen endnu ikke oplevet, at grøn transport har været en faktor i en udbudsrunde. Alligevel forbereder selskabet sig på den udvikling over hele vandkortet, inklusive hurtigruterne. Der skal fortrænges enormt meget vand for at skubbe en færge i den hastighed, og det kræver virkelig store mængder energi Henrik Gudmundsson, Concito

“Med den udvikling, der er i teknologien i øjeblikket, ser jeg ikke noget, der skulle forhindre, at vi kan gøre vores samlede drift fossilfri. Vi har jo også øje for, hvor meget der bliver investeret i området af andre aktører,” siger han.

Som billedet ser ud nu, er der langtfra manglende efterspørgsel på grøn energi eller brændsler produceret gennem vedvarende energikilder.

“Der kommer til at være rift om de elektriske brændstoffer, men det er også godt, for så kommer der skub i udviklingen af at producere dem i en skala, hvor det kan få effekt på endnu flere sektorer,” lyder det fra Henrik Gudmundsson hos Concito.

“Elektrificering er selvfølgelig en effektiv vinder her i begyndelsen. På sigt handler det om, at de lange færgeruter, der ikke kan elektrificeres direkte, skal konverteres til klimavenlige brændsler,” vurderer Jeppe Juul fra RGO.

Forsiden af Børsen Bæredygtig