BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Efter 27 år blev plastikmanden blød i knæene på en gåtur i Mariager
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Passionen for genanvendelse og sammenholdet i en familieejet virksomhed fik Franz Cuculiza til at vende op og ned på sine tanker om plastik

Plastik har fulgt Franz Cuculiza i hele karrieren. Men interessen for at genanvende materialet var længe minimal hos den i dag adm. direktør for Aage Vestergaard Larsen (AVL), der med 60 ansatte er landets største genanvender af plast.

For ti år siden var Franz Cuculiza langt fra et grønt genbrugsmenneske. Han var heller ikke fornægter af klimaforandringer eller et decideret miljøsvin. Men han havde viet 27 år af sit liv til plast- og vvs-virksomheden Uponor, hvor man havde en relativt simpel tilgang til det at arbejde med plastik.

“Man producerede plastrør. Man solgte plastrør. Og det var sådan set det, der var vigtigt.”

I 1985 blev han ansat som kørende montør i firmaet og endte senere i en stilling som marketingdirektør for den danske forretning, der omsatte for “et par 100 mio. kr.” om året. Blev født i 1957. Sidder i dag i bestyrelsen hos Plastindustrien, bestyrelsesformand i Salling Plast og Cemtec Hydrogen Valley og sidder ved rådet for affald og ressourcer hos DI. Navnet Cuculiza stammer oprindeligt fra Peru. Det kom til Danmark, da Franz Cuculizas farmor mødte den peruanske Pedro Antonio Cuculiza under et studieophold i Paris 1920. I dag er der både en Cuculiza-familie i Peru og Danmark.

Hans arbejdsliv tog til gengæld en markant drejning efter en gåtur hos den nordjyske genanvender AVL. Her blev den simple tilgang til brugen af plastik lagt på hylden, og siden 2012, hvor han trådte til som adm. direktør i den 40-årige familieejede virksomhed, har han efter eget udsagn brugt en fjerdedel af sin arbejdstid på at få øget graden af genanvendt plast i Danmark.


Spontan beslutning

Det var på ingen måde planlagt med et karriereskifte mod en virksomhed, hvor genanvendelse og cirkulær økonomi var det primære fokus i forretningen. Det ville være rigtig fint at sige, drømmen havde ligget og ulmet længe inden i mig, men det havde den ikke Franz Cuculiza, adm. direktør, Aage Vestergaard Larsen A/S

“Det ville være rigtig fint at sige, drømmen havde ligget og ulmet længe inden i mig, men det havde den ikke. Det hele kom på den ene tur. Det var passionen og det store bjerg af genanvendt plastik, der fik fat i mig den dag,” siger han om sit allerførste besøg på fabrikken i Mariager tilbage i juni 2011.

Duften af plastik hang i næsen på ham, da han trådte ud på parkeringspladsen og blev taget imod af Aage Vestergaard Larsen og datteren Gitte Buk Larsen.

Han blev vist rundt på det 100.000 kvm store industrianlæg, hvor tre tårnhøje siloer fyldt med genanvendt plastgranulat flankerer fabriksbygningen. Han hilste på medarbejderne og så de tunge larmende maskiner smelte det farverige affald ved 250 grader i den store hal.

Men vigtigst af alt fik han et timelangt foredrag omkring vigtigheden af genanvendelse fra Aage Vestergaard Larsen og datteren. Passionen hos den i dag afdøde stifter og Gitte Buk Larsen, der nu er bestyrelsesformand og chef for forretningsudvikling, ramte Cuculiza.

“Da jeg kom tilbage fra den gåtur, der vidste jeg inderst inde godt, at det der, det skulle jeg arbejde med.”

Og det har Franz Cuculiza gjort, mens han og resten af virksomheden samtidig gør AVL grønnere på andre leder og kanter end selve genanvendelsen.

“Vi skal passe på, vi ikke falder i søvn eller bliver selvfede af at genanvendelse sparer CO2. Vi skal forbedre os selv, og vi har bestemt lang vej igen her,” fortæller Cuculiza og henviser til, at virksomheden arbejder strategisk for at sænke sit energiforbrug.


Sol eller vind

For at kunne gøre et reelt indhug på den konto er han og ledelsen i færd med at undersøge mulighederne for at opføre egen solcellepark, der skal levere strøm til fabrikken.

“Vi kan desværre ikke få lov at sætte en vindmølle op, og det ville ellers have været eminent. Vi kan så få lov til at købe certifikater for grøn strøm, men vi vil hellere have noget, der er ægte, hvis jeg kan tillade mig at sige det sådan,” siger AVL-direktøren, der venter på at få tilbud hjem på opgaven.

En investering, han forventer, bliver på et tocifret millionbeløb.

Det vil være et vigtigt bidrag til energiforbruget, der langt er den største synder på AVL's CO2-aftryk. Fabrikken bruger ca. 6 mio. kwh i løbet af et år – det svarer til 3750 danskeres forbrug.

Til sammenligning sparede det 300.000 kWh, da selskabet for et par år siden udskiftede al belysning til LED.

Den nordjyske plastfabrik har ikke lavet et CO2-regnskab endnu, men to studerende fra Aalborg Universitet er i gang med at lave såkaldte livscyklusanalyser på fabrikken og dens produkter. En beregning, hvor man finder frem til et produkts samlede CO2-udledning fra vugge til grav.

“Planen er, at det skal munde ud i en konkret målsætning for vores 2025-udledning ved næste strategiplanlægning,” siger AVL-direktøren, der også forsøger at bringe fokus på andre områder end CO2.


Det sjove ord

Og selvom han synes, samfundsansvar er et “sjovt ord”, skal det også være en del af den bæredygtige strategi, forklarer Cuculiza. Han forsøger at finde veje til, hvordan virksomheden kan bidrage til lokalområdet, og ja, samfundet.

Senest har AVL besluttet, at der altid skal være fire til seks unge elever og lærlinge på fabrikken. 27 år arbejdede Franz Cuculiza i Uponor

“Vi håber, det er en god måde at få dem uddannet og sluset ind i erhvervslivet på,” siger plastikdirektøren, der nu selv kan bryste sig af at have arbejdet med plastik i 36 år.

Det blev til 27 år i Uponor og indtil videre ni år hos AVL for 64-årige Franz Cuculiza, og han fortryder trods alt ikke, at det tog over et kvart århundrede at skifte til genanvendelse.

Forsiden af Børsen Bæredygtig