BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
DHL træder ind på svær sti mod CO2-neutral transport
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Den globale transportgigant DHL vil udfase fossilt brændstof gennem dele af fragten. Nærmere bestemt er det forretningsgrenen DHL Global Forwarding, der fra 2021 vil fragte al stykvis skibsgods på biobrændstof – og betale differencen for kunderne.

Ifølge DHL er de en af verdens største transportører af stykvis skibsgods med ca. 2 mio. kubikmeter årligt. Speditøren mener selv, at de nu kan tilbyde deres kunder et CO2-neutralt fragtprodukt, fordi de skifter det fossile brændstof ud med et biologisk brændstof, der ifølge DHL og samarbejdspartneren Goodshipping Programme alene er lavet på affaldsmaterialer.

Men det bliver vel ikke CO2-neutralt at fragte varerne, bare fordi det er biologisk brændstof?

“Nej, men vi udskifter den mængde sorte brændstof, der ellers var blevet brugt på fragten. Desuden sætter vi de højeste krav med certificeringer af det biobrændstof, der skal bruges,” siger chef for salg og markedsføring i DHL Global Forwarding, Jesper Appel. Den globale produktion af biobrændstof er mere end tidoblet siden 2000, viser undersøgelser fra Analysehuset Statista. Det anslås, at ca. 99 pct. af alt biobrændstof bliver produceret af fødevareafgrøder som majs eller soja. Verdens største producenter af biobrændstof er USA og Brasilien, mens også det sydøstlige Asien producerer store mængder.

DHL og Good Shipping Programme vil dog ikke oplyse til Børsen, hvilke leverandører, de køber biobrændstoffet fra. DHL fortæller heller ikke hvor mange ton CO2, der forventes at blive sparet ved det nye tiltag, eller hvor stor en investering, der er tale om.

Ifølge Teknologisk Institut koster det normalt mellem 4-6 kr. mere pr. liter at udskifte traditionel diesel med HVO-biodiesel.

Ekspert advarer

Men det er ifølge eksperter, Børsen har talt med, stort set umuligt at gøre produktionen af biobrændstof og den tilhørende fragt CO2-neutral i sig selv.

Ifølge professor i vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen bør virksomheder som DHL Global Forwarding helt lade være med at kalde fragten for “CO2-neutral”. Problemet er, at det ikke er en måde, hvorpå vi kan komme helt i mål med grøn omstilling Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

“Man kan sige, at i det omfang de bruger restprodukter til biobrændstof, kan de reducere CO2-udledningen. Men problemet er, at det ikke er en måde, hvorpå vi kan komme helt i mål med grøn omstilling. Desuden er mængderne af den slags restprodukt slet ikke så store, at det ville kunne lade sig gøre at bruge for mange virksomheder,” fortæller professoren.

Hvad skal virksomheder som DHL så gøre, hvis de gerne vil have en grønnere profil?

“Det er meget svært at gøre noget på kort sigt med brændstof til shipping – det er det lange seje træk, vi er i gang med. Det farlige er, hvis vi betegner biobrændstof som værende “grønt”, indtil vi når i mål med at elektrificere erhvervet,” siger Brian Vad Mathiesen og fortsætter:

“I virkeligheden handler det om, at vi skal sænke vores samlede forbrug af brændstof. Det er desværre langt, langt sværere at gøre end at tage et midlertidigt greb i brug som biobrændstof.”

Positivt greb i mellemtiden

Tilbage hos DHL Global Forwarding fortæller Jesper Appel, at virksomheden ønsker at lave et positivt bidrag til den grønne omstilling, indtil der er mere langsigtede teknologier, der kan bruges i shippingbranchen.

Desuden er det nødvendigt, hvis DHL skal nå sin målsætning om nuludledning af CO2 i 2050, forklarer han.

Selskabet samarbejder med en række rederier om transporten, og den samlede mængde biobrændstof, der skal anvendes, bliver opgjort netto og derefter fordelt ud på de forskellige skibe, som fragter gods for DHL.

“Vi laver beregninger på, hvor meget brændstof, der skal bruges til at fragte en vis mængde gods over havet og bruger så den udregning til at bede rederierne tanke godkendt biobrændstof.” 6 kr. mere pr. liter kan det koste at skifte traditionel diesel ud med HVO-biodiesel

En model, der aldrig kan blive 100 pct. præcis, men Jesper Appel gør det klart, at han og DHL hellere vil handle end at sidde på hænderne, indtil andre løser opgaven for dem.

Og hvordan kontrollerer I så, at den faktiske mængde brændstof bliver tanket af rederierne?

“Vi arbejder med Goodshipping Programme, der både sørger for at kontrollere, hvor meget brændstof der skal udskiftes, og at det indkøbte biodiesel er af en kvalitet, hvor det kommer fra affaldsprodukter, og der ikke er drevet rovdrift på naturen under produktionen,” siger Jesper Appel.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021