BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Detailkæder fravælger Danish Crowns klimamærke
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Efter massive anklager om greenwashing mod Danish Crown siger både Lidl og Coop nej tak til at sælge kød mærket “klimakontrolleret gris” fra slagterikoncernen. Danish Crown ærgrer sig

Danish Crowns lyserøde mærkat med teksten “klimakontrolleret gris” bliver nu fjernet fra køledisken hos både Lidl og Coop.

Beslutningen kommer, efter at koncernen har været ramt af hårde beskyldninger fra flere grønne organisationer for at vildlede forbrugerne med den historisk store kampagne “klimakontrolleret gris”, som bl.a. indebærer det lyserøde mærke på en række produkter fra virksomheden. Det indebærer bl.a. en kommende retssag, selvom Danish Crown igennem hele forløbet har afvist kritikken.

Bliver pillet af

Indtil nu har Lidl haft mærket på de såkaldte private labelprodukter hos detailkæden, men det bliver nu pillet af, fortæller kommunikationschef Morten Vestberg. Hvis der er tvivl om en mærkning, så vælger vi at sætte det i bero Morten Vestberg, kommunikationschef, Lidl Danmark

“Det afgørende for os med det og alle andre mærkninger er, at kunden skal kunne stole på produktet. Hvis der er tvivl om en mærkning, så vælger vi at sætte det i bero. Det valgte vi at gøre efter at have talt med parterne,” siger han og understreger, at Lidl som udgangspunkt synes, det er “rigtig godt, at Danish Crown vil gøre noget godt for klimaet”.

Hos Lidl drejer det sig om en håndfuld produkter med fersk svinekød, der bliver solgt under Lidls eget brand. Det lyserøde mærkat vil være væk, indtil der er klarhed over mærkningen, forklarer Vestberg.

Samme melding

Samme melding kommer fra Coop, der har haft mærkatet på Bornholmergrisen, som er et ud af flere produkter fra Danish Crown. Efter kritikken fra bl.a. Greenpeace har detailkæden ifølge csr-chef Thomas Roland meddelt Danish Crown, at det ikke længere kommer på.

“Vi er glade for forbedringer af klimaaftrykket hos vores leverandører, men vi synes ikke, at den kampagne er retvisende over for forbrugerne. Er det kød, vi får fra Danish Crown, bedre end det, vi får fra andre leverandører? Det har Danish Crown ikke kunnet dokumentere. Og så er der jo ikke nogen klimafordel i det,” siger han. I slutningen af maj klagede Greenpeace til Forbrugerombudsmanden over Danish Crowns kampagne “klimakontrolleret gris”, fordi dokumentationen for klimatallene ifølge organisationen ikke er fyldestgørende. Imens annoncerede Klimabevægelsen i Danmark, Den grønne Studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening en retssag mod fødevarekoncernen på samme baggrund.Danish Crown rettede i efteråret 2020 en del af kampagnen til efter kritik, men afviser fuldt ud kritikken fra organisationerne om vildledning af forbrugerne.

I forsommeren blev Danish Crown bl.a. anmeldt til Forbrugerombudsmanden af Greenpeace, mens Klimabevægelsen og to andre grønne organisationer varslede en retssag mod slagterikoncernen. Hos Danish Crown er pressechef Jens Hansen ikke overrasket over detailkædernes udmeldinger.

Vækker ærgrelse

“Vi er da ærgerlige over, at nogle af vores kunder vælger at tage mærket af. Omvendt er det ikke overraskende, når der er indbragt en sag for Forbrugerombudsmanden, og den ser vi nu frem til at få afklaret. Det her reaktionsmønster er ikke alene affødt af en klimadagsorden, men det kunne man forvente at se, uanset hvilket slags produkt der bliver indklaget til Forbrugerombudsmanden,” siger han.

Det får dog ikke økonomiske konsekvenser, da mærket blot kan undlades på produkterne, understreger han. Vi mener, vi står med et godt koncept, der er bund i Jens Hansen, pressechef, Danish Crown

“Vi mener, vi står med et godt koncept, der er bund i. Men indtil vi kender Forbrugerombudsmandens vurdering af det, tager vi det til efterretning, og så tager vi en snak med vores kunder igen, når der er afklaring.”

Ifølge Greenpeace er detailkædernes valg en tyk streg under organisationens kritik.

“Danish Crown har et alvorligt dokumentationsproblem for de påstande, de har, på deres mærkningsordninger. Vi er glade for, at forbrugeren fremover ikke vil møde den her vildledning i Coops og Lidls butikker landet over,” siger kampagne- og programchef Sune Scheller.

Danish Crown vil bruge flere milliarder kroner på deres bæredygtighedsstrategi og har bl.a. tilsluttet sig Science Based Targets. De gør flere ting på området, hvorfor går I så meget op i et mærkat?

“Fordi man grundlæggende forsøger at fremstille svinekød som bæredygtigt. På trods af gode intentioner og målsætninger fra Danish Crown så har svinekød et stort CO2-aftryk og er ikke et klimavenligt produkt.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig